Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

Educatieteam schoolde zich

Vijf keer kwam het Educatieteam CMKT bijeen om zich te scholen in het gebruik van de Culturele Ladekast (CL). Dat is het instrument dat we in Tilburg gebruiken om een doorlopende leerlijn cultuureducatie duidelijk te maken. In de CL zijn de kerndoelen van de vakken in kunstzinnige oriëntatie op groepsniveau uitgewerkt. Centraal daarbij staan ook de culturele competenties: receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen. De doorlopende lijn cultuureducatie is voor culturele instellingen een richtingwijzer bij het creëren van een divers en vraaggestuurd cultuureducatief programma. Het programma kan beter afgestemd worden op de doelgroep, het leerniveau en de behoefte van leerlingen. Instellingen gaan op deze wijze dezelfde taal spreken als scholen en wordt samenwerking tussen scholen en culturele veld makkelijker.

Binnen het Educatieteam vindt uitwisseling van expertise plaats.

Ondertussen loopt ook een scholing waarbij uitgegaan wordt van het taalonderwijs en taalroutines. Het Educatieteam is bezig om ook kunstroutines te ontwikkelen die passen bij het primair onderwijs.

Educatieteam CMKT is met elkaar in gesprek
Educatieteam CMKT is met elkaar in gesprek
Pieter Mols ondersteunt het team
Pieter Mols ondersteunt het team
Joop Mols geeft instructie
Joop Mols geeft instructie

 

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
ineke.frijters@cist.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
lizette.mijland@cist.nl
Volg ons