Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

Nieuwe aanvraag CMK-T2

Op dit moment is CiST in nauwe samenwerking met het Factorium de aanvraag voor Cultuur met Kwaliteit 2 aan het schrijven. Het gaat om de periode van het jaar 2017 tot en met het jaar 2020. De aanvraag wordt vóór 17 oktober 2016 ingediend en we hopen natuurlijk dat de subsidie daarna toegekend wordt.

Om tot een goede inhoudelijke aanvraag te komen zijn vele gesprekken met het werkveld gevoerd. Onder andere met de scholen, de culturele partners, de adviesgroep (kerngroep) en met het educatieteam. Vanaf deze plaats bedanken wij iedereen voor de betrokkenheid bij de planvorming. Wij hopen snel de plannen inhoudelijk toe te kunnen lichten.

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
ineke.frijters@cist.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
lizette.mijland@cist.nl
Volg ons