Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

De cultuureducatiescan

  28 september 2017

De digitale Cultuureducatiescan is een instrument voor scholen dat binnen 1 uur in beeld brengt wat zij op het terrein van cultuureducatie op dit moment realiseren.

De Cultuureducatiescan is ontwikkeld door Cultuur Educatief Collectief in samenwerking met CiST en Cultuurmij Oost. Het instrument is inzetbaar op het niveau van schoolbestuur + directies, directie + schoolteam en op individueel niveau van leerkrachten. De antwoorden in de vragenlijst worden direct zichtbaar in een rapportage en in een radardiagram. De indicatoren zijn  gekoppeld aan de kwaliteitsaspecten die de onderwijsinspectie vanaf 1 augustus 2017 ook voor cultuureducatie gaat hanteren.

Het digitale instrument kan door scholen worden aangekocht als onderdeel van WMKPO ( 3000 scholen gebruiken dit instrument) of als zelfstandig onderdeel. De verkoop loopt via uitgeverij Van Gorcum, die ook, indien nodig, technische ondersteuning biedt. De school kan zelf aangeven geïnteresseerd te zijn in een werksessie Cultuureducatiescan.

Het unieke van de cultuureducatiescan is onder andere dat de interpretatie/waarnemingen op het niveau van schoolbestuur, directie, schoolteam, individueel niveau in een radardiagram over elkaar heen worden gelegd. Dat is op zich al bijzonder, zeker gezien het belang dat de inspectie hecht aan de inspanning van schoolbesturen, maar hoe interpreteer je de gegevens? En hoe is daar een plan van aanpak en tijdpad aan te koppelen?

Cultuur Educatief Collectief heeft mensen opgeleid om scholen te helpen bij de interpretatie van de resultaten van de ingevulde vragenlijsten (duur invullen gemiddeld 30-45 minuten) en de radardiagrammen. Voor de scholen in Tilburg zal Lizette Mijland verbonden aan CiST zorg gaan dragen voor een goede interpretatie van de resultaten op uw school.

 

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
06 53385048
ineke.frijters@tilburg.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
06 28547067
lizette.mijland@tilburg.nl
Volg ons