Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

14,6 miljoen voor Brabantse cultuureducatie

  05 maart 2021

 

Ksenia Chernay, Pexels

De komende vier jaar komt er in totaal 14,6 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een rijksbijdrage van 7,3 miljoen toegekend voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De provincie Noord-Brabant en 54 gemeenten verdubbelen dit bedrag om in te zetten op professionalisering, kansengelijkheid en de verankering van het cultuuronderwijs op scholen.

In oktober 2020 dienden zeven cultuurinstellingen een uniek plan in om Brabantse leerlingen een zo breed mogelijke toegang tot kunst en cultuur te bieden. Het ingediende plan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is voor Tilburg ontwikkeld door CiST. Dat deden zij samen met Nieuwe Veste in Breda, CultuurContact in Helmond, Huis73 in ’s‑Hertogenbosch, Muzelinck in Oss, Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant. De aanvraag kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de vijf grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.

Brabant is de eerste provincie in Nederland die zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde. Provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg vonden elkaar in een samenwerking die Brabant in staat stelt de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Doordat bijna alle Brabantse gemeenten meedoen, hebben vrijwel alle Brabantse leerlingen toegang tot cultuuronderwijs.

Ambitieuze plannen
Nu de zeven cultuurinstellingen de beschikking in handen hebben, kan gestart worden met het uitvoeren van de ambitieuze plannen. Denk daarbij aan het opzetten van een gezamenlijk scholingsaanbod, het doorontwikkelen van de trajecten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast waarmee Brabantse scholen tot betekenisvolle cultuureducatie kunnen komen en het gezamenlijk werken aan kansengelijkheid voor iedere leerling in Brabant. Daarnaast staan de samenwerkingspartners voor de uitdaging om scholen die nog niet deelnemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit over de streep te trekken.

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
ineke.frijters@cist.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
lizette.mijland@cist.nl
Volg ons