Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

DesignWeek@School

 1. Wat is jullie expertise

DesignWeek@School geeft scholen en leerkrachten een vliegende start op weg naar toekomstgericht onderwijs voor een duurzame samenleving. Met DesignWeek@School ontdekken kinderen hun digitale en creatieve talenten en ervaren zij hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Veel aandacht gaat ook uit naar training, ondersteuning en coaching van leerkrachten.

 

 1. Hoe werken jullie in het onderwijs?

DesignWeek@School biedt diverse innovatief lesprogramma’s en buitenschoolse activiteiten voor zowel leerling als leerkracht waarin Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren, Creativiteit, Technologie en Duurzaamheid op vakoverstijgende wijze verbonden wordt aan bestaande leerlijnen, kern- en leerdoelen, methodes en concepten op school.

Met DesignWeek@School geef je op een betekenisvolle manier invulling aan Wetenschap en Technologie (W&T) en Burgerschap en laat je zien voorop te lopen met vernieuwend onderwijs. Alle projecten sluiten aan op de Sustainable Development Goals (SDG’s) en zijn laagdrempelig in te passen in het onderwijs.

 

 1. Wat willen jullie bereiken ?

Het is de missie van DesignWeek@School dat alle kinderen – ongeacht afkomst, sociaal economische status of geslacht – de kans krijgen om hun creatieve en digitale talenten ontdekken en leren hoe zij met deze vaardigheden een positieve impact kunnen hebben op de samenleving.

Om dit te bereiken zetten we erop in om zoveel mogelijk teams te enthousiasmeren en motiveren om toekomstgericht onderwijs voor een duurzame samenleving integraal op te nemen in het curriculum, en bieden we teams en individuele leerkrachten de opleiding en ondersteuning om dit mogelijk te maken.

Leerkrachten kunnen kiezen voor een laagdrempelige creatieve workshop een enkele groep (DesignDag), een DesignWeek waarin de hele school in een bruisende complete projectweek aan de slag gaat met Technologie, Creativiteit en Duurzaamheid of een DesignMaand, waarin we in een programma op maat voor elke school op zoek gaan naar extra verdieping en borging van de nieuwe werkwijze in het onderwijs.

 

 1. Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk?

Scholen die DesignWeek@School benaderen doen dit vaak met verschillende vraagstellingen.

Een leuke activiteit in de klas, voor de hele school of na schooltijd:

 • Hoe kan ik mijn leerlingen op een leuke en betekenisvolle manier kennis laten maken met nieuwe media en nieuwe technologie, waarbij we digitale vaardigheden nadrukkelijk koppelen aan creatieve vaardigheden en een duurzame uitdaging. Denk aan workshops AppDesign, GameDesign, het ontwerpen en bouwen van een robot met BYOR, of het maken van een Storyboard, StopMotion of Greenscreenvideo om de gebouwde oplossing te presenteren. Leerlingen gebruiken als onderliggende methode Design Thinking.

Meer strategische trajecten voor scholen die scholen een vliegende start willen maken om toekomstgericht onderwijs onderdeel te maken van het onderwijs van de hele school. Scholen plannen een DesignWeek of DesignMaand. Tijdens het project komen alle aspecten van de Whole School Approach voor Duurzame Ontwikkeling aan bod:

  • Wat is onze visie? Na afloop van het project wordt de visie op toekomstgericht onderwijs geformuleerd of aangevuld, op basis van de nieuwe ervaringen, kernwaarden en ambitie van het team.
  • Hoe vertalen we deze ervaringen en de nieuwe of aangevulde visie naar het curriculum en de didactiek/pedagogiek.
  • Professionalisatie: welke training, ondersteuning of andere begeleiding is nodig om te zorgen dat elke werknemer in staat is om invulling te geven aan de ambities en afspraken.
  • Hoe betrekken we de omgeving rondom de school bij ons onderwijs (bijv. door aan de slag te gaan met een relevant lokaal thema, anderzijds door ouders, ondernemers, maatschappelijke instellingen en anderen te betrekken bij het onderwijs).
  • Tot slot, welke gevolgen heeft onze nieuwe visie op de bedrijfsvoering; hoe geeft de organisatie ‘het goede voorbeeld’ en in hoeverre is er ruimte voor realisatie van ideeën en oplossingen die ontstaan tijdens de projecten van de leerlingen.
E-mail
floor@designweekatschool.nl
Website
www.designweekatschool.nl

Programma's

Duur
0 uur

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
06 53385048
ineke.frijters@tilburg.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
06 28547067
lizette.mijland@tilburg.nl
Volg ons