Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

Het Verteltheater

  1. Wat is jullie expertise?

Het VProfiel - Het Verteltheatererteltheater maakt vertellend theater, waarin we kinderen meenemen in een prachtig verhaal, wat op een theatrale en beeldende manier verteld wordt. De voorstellingen zijn vaak gebaseerd op jeugdboeken, historisch gebeurtenissen, actuele thema’s of op oude volksverhalen.

  1. Hoe werken jullie in het onderwijs?

Wij komen voorstellingen op school spelen, bij onze voorstellingen zijn lesbrieven, zodat leerlingen ook kunnen reflecteren op wat ze gezien hebben. Per jaar spelen wij 750 voorstellingen op scholen (P.O. en V.O.). Binnen Cultuureducatie en CKV sluiten onze voorstellingen aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, en door de lesbrieven en soms ook workshops na afloop bieden wij receptieve, reflectieve en actieve cultuureducatie.

  1. Wat willen jullie bereiken?

Met onze voorstellingen bieden wij een theater ervaring met relevantie voor kinderen. Voorstellingen met actuele thema’s die kinderen anders naar de wereld laten kijken wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Verteltheater stimuleert de verbeeldingskracht en fantasie, wat ook bijdraagt aan creativiteitsontwikkeling. Onze voorstellingen gebaseerd op jeugdboeken stimuleren leesbevordering. Middels verhalen en vertellen kan je aan diverse leerdoelen werken zoals woordenschat vergroten, creativiteit, sociaal-emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie. Onze voorstellingen passen goed binnen Cultuureducatie ‘Orientatie op jezelf en de wereld’, en brengen leerlingen in contact met de wereld om hen heen. Ook sluiten ze aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie, Literatuur-educatie en bij Erfgoed-educatie.

4. Met welke vragen zijn jullie bezig binnen jullie werk?

Welke thema’s voor voorstellingen sluiten aan bij de belevingswereld en relevantie voor kinderen. Hoe sluiten wij daarmee aan bij Cultuur educatie.

 

Wij zijn impresariaat gespecialiseerd in Verteltheater-voorstellingen, waarin we het publiek meenemen in een prachtig verhaal, dat op een theatrale en beeldende manier verteld wordt. De voorstellingen zijn vaak gebaseerd op jeugdboeken, historisch gebeurtenissen, actuele thema’s of op oude volksverhalen.

Als impresariaat voor verteltheater en cultuureducatie bieden we al 25 jaar hoge kwaliteit vertellers en verteltheater-gezelschappen voor jeugdtheater, cultuureducatie, CKV, schoolvoorstelling, en bibliotheek. Verteltheater stimuleert de verbeeldingskracht en fantasie wat bijdraagt aan creativiteitsontwikkeling( 21e eeuwse vaardigheid)

Adres
Bouwstraat 55 3572 SP Utrecht
Telefoon
030-2723022
E-mail
info@verteltheater.nl
Website
http://www.verteltheater.nl

Programma's

Duur
0 uur

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
ineke.frijters@cist.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
lizette.mijland@cist.nl
Volg ons