Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

Techniek Ontdekrijk

  1. Wat is jouw/jullie expertise?

Wetenschap en techniek activiteiten geïntegreerd in het lesprogramma van het primair onderwijs.

  1. Hoe werk(en) jij/jullie in het onderwijs?

Leerkrachten komen met hun groep op bezoek in TechniekOntdekRijk. De leerlingen gaan in groepjes van drie of vier leerlingen samen aan de slag met een uitdaging. De leerkracht gaat met de leerkracht in TechniekOntdekRijk in gesprek en observeert de leerlingen tijdens de uitdaging.

  1. Wat wil(len) jij/jullie bereiken?

Leerkrachten ontdekken dat Wetenschap en Techniek geïntegreerd kan worden binnen hun lesaanbod en hoe betrokken kinderen zijn bij W&T activiteiten. Het is je taal- of rekenles die je vervolgens kan schrappen uit je methode. Zo vormt het geen extra belasting maar komt W&T ‘in plaats van’ activiteiten in het programma en niet ‘bovenop’ het programma.

  1. Met welke vragen ben jij / zijn jullie bezig binnen jouw/jullie werk?

Hoe kunnen leerkrachten geïnspireerd worden om W&T activiteiten onderdeel te maken van het lesprogramma? Hoe kunnen leerkrachten er toe komen om W&T activiteiten in plaats van andere lessen (bv rekenen, taal, etc) aan te bieden zodat W&T geen apart vak wordt en er steeds bij komt?

Website
https://www.techniekontdekrijk.nl/

Programma's

Duur
0 uur

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
ineke.frijters@cist.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
lizette.mijland@cist.nl
Volg ons