Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

Sketch out Loud

Wat is jullie expertise?

Cross-overs. We koppelen Cultuureducatie aan Taalontwikkeling en Visuele geletterdheid. Of het Creatieve Proces aan Sociaal-Emotionele ontwikkeling. ‘AHA! waarnemen’ is zo’n mooie cross-over: Aandachtig, Helder en Anders waarnemen. We geven op elk moment betekenis aan wat we waarnemen. Deze interpretatie wordt gevormd en gekleurd door onze culturele en sociale achtergrond, onze opvoeding, ervaringen en kennis. Maar ook door ons vermogen om gericht aandacht te geven, scherp waar te nemen en diep te luisteren.

Hoe werken jullie in het onderwijs?

AHA! waarnemen bestaat uit een reeks waarnemingslessen. De omvang en opbouw kan aansluiten bij de lesstof en wensen van de school. Onder begeleiding onderzoeken leerlingen samen objecten, een foto, beeldend werk, een dans, muziek of een verhaal. Door hun persoonlijke beleving te verwoorden en met elkaar te delen, groeit het bewustzijn dat iedereen iets anders waarneemt. Er is niet één werkelijkheid. Zij leren zich te verplaatsen in een ander, hun oordeel uit te stellen en hun blikveld te vergroten.

Wat willen jullie bereiken?

Ontwikkeling verbeeldingskracht, cultureel bewustzijn, taalvaardigheid, kritisch- en creatief denkvermogen. Waardering en begrip voor verschillen en overeenkomsten met anderen. Empathie.

AHA!

Aandachtig, Helder en Anders

Dat geldt voor alles wat we doen bij Sketch out Loud. Binnen cultuureduatie en het onderwijs onderzoeken wij de volgende vragen: Hoe creëer je een veilig en creatief speelveld, waar ruimte is voor oprechte nieuwsgierigheid, exploratie en creativiteit? Ruimte voor diversiteit, verbinding en empathie. Dat vraagt om een open mindset en specifieke voorwaarden en vaardigheden.

E-mail
info@sketchoutloud.nl
Website
http://www.sketchoutloud.nl/

Programma's

Duur
0 uur

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
06 53385048
ineke.frijters@cist.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
06 28547067
lizette.mijland@cist.nl
Volg ons