Activiteitenplan

Programmalijnen Tilburg

1. Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum, uitgaand van de vraag van de school en de kerncompetenties leerlingen.

 •  Ontwikkelen
 •  Uitvoeren
 •  Verankeren

2. Deskundigheidsbevordering, teamgericht

 • – B5-model
 • – Discipline
 • – CQ

Deskundigheidsbevordering, instellingen

 • – Kennismaking met onderwijs, didactiek-pedagogiek (ook verdieping)
 • – Beleidsontwikkeling cultuureducatie
 • – Projectmanagement
 • – Verdieping en creativiteitsontwikkeling

3. School centraal

 • – Verhogen culturele vermogens leerlingen
 • – Doorgaande leerlijn
 • – ELO

4. Omgeving centraal

 • – Verbinding binnenschools en buitenschools leren
 • – Pilot vmbo

Filmpjes

1. De Culture Ladekast: Doorgaande leerlijnen, competenties. De Culturele Ladekast is geinitieerd door de Bureaus voor Cultuuronderwijs uit de B5 (de vijf grote Brabantse steden): Cultuurwinkel Breda, CultuurContact Helmond, Bureau Babel ‘s-Hertogenbosch, CultuurStation Eindhoven en Bureau CiST Tilburg.

2. Cultuureducatie met Kwaliteit in 80 seconden. Filmpje van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).