Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

Algemeen

Factorium Podiumkunsten heeft op verzoek van de gemeente Tilburg en in nauwe samenwerking met CiST een aanvraag gedaan bij het fonds voor Cultuurparticipatie voor subsidie uit de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020’.

De uitvoering van het lokale programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit Tilburg 2017 – 2020’ is in handen van meerdere scholen die daarbij nauw samenwerken met de culturele partners uit de stad. Factorium Podiumkunsten is zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het project. De projectleiding berust bij CiST.

Regeling
De regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ komt voort uit het programma van het ministerie van OCW dat tot doel heeft cultuureducatie te borgen door middel van een landelijk samenhangende aanpak. Het beoogt de kwaliteit, in het bijzonder van het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’ in het primair onderwijs, te bevorderen.

Het doel is om ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de culturele instellingen intensiveren.

Binnen CMK-T2 leggen we de focus op:

  • Het bevorderen van de ‘culturele loopbaan’ van de leerling.
  • Het realiseren van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.
  • Het verbinden van deze doelen met andere kerndoelen.
  • De intrinsieke waarde van kunst beleven.
  • Zorgen dat er een meerjarige visie op cultuureducatie vastgelegd wordt in het integrale locatieplan.
  • De intensieve samenwerking aangaan met de culturele partners en opleidingen.
  • Talentontwikkeling stimuleren.

 

 

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Carré 32-38
5017 JE Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
ineke.frijters@cist.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
lizette.mijland@cist.nl
Volg ons