menu

Basisschool De Cocon

Basisschool De Cocon is een Vreedzame (stads)school, waar kinderen naar toe komen om kennis en inzichten te verwerven, maar ook om een aantal houdingen en vaardigheden te leren.

Onze leerkrachten streven daarom een sfeer van rust na, waarin kinderen zich thuis voelen, maar zich vooral ook veilig en geborgen weten. We willen ze op een reële manier, in samenwerking met ouders, voorbereiden op hun verdere leven.

Onze school wil de kinderen ook de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Wij willen de kinderen zoveel mogelijk op "maat bedienen". We noemen dit adaptief onderwijs.

We werken in heterogene groepen met het systeem van verlengde instructie waar kinderen autonomie hebben over hun leerontwikkelingen.

We hebben gekozen voor heterogene groepen, omdat we de vaardigheden van de leerlingen, die ze geleerd hebben verder willen ontwikkelen.

De belangrijkste vaardigheden:

  •      van en met elkaar leren

  •      verantwoordelijk zijn voor je eigen leren en je gedrag

  •      zelfstandigheid bevorderen

  •      leerlingen moeten andere dingen leren

Daarnaast kunnen we beter aansluiten op de behoeften van kinderen. We geven les aan kleinere groepen en daardoor moeten kinderen actiever zijn.

Ten slotte werkt het team nog meer samen binnen hun bouw, waardoor de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd.

 

Wat is zichtbaar in de klas?

De kinderen krijgen de lessen en de instructie van de leerstof die bij hun persoonlijke ontwikkeling hoort.

Dus de kinderen krijgen onder andere de taal- en rekenlessen op eigen niveau. Kinderen zijn zeer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Daarnaast vinden er ook klassikale activiteiten plaats, waarbij de groepen samenwerken, bijvoorbeeld handvaardigheid, muziek en gym.

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl