menu

De Borne

 MISSIE

Basisschool de Borne wil vanuit de kernwaarden: eigenaarschap, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, open -en onderzoekende houding, flexibiliteit, samenwerking en ambitie de best mogelijke basis voor de toekomst bieden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Van groot belang is de wentelbaarheid waarmee we ons onderwijs aan laten sluiten bij een maatschappij waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Vanuit voortdurende innovatie blijven we anticiperen op de snel veranderende maatschappelijke context waarin de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.

Het voeren van de dialoog over actuele ontwikkelingen in het onderwijs vinden we dan ook een erg belangrijk uitgangspunt: hoe blijven we het onderwijs vormgeven in het belang van het kind van morgen?

 

We streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit en houden daarbij rekening met persoonlijke kwaliteiten -en talenten. Ons doel is om de voorwaarden te realiseren, kinderen de ruimte te geven en te stimuleren om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Dit op alle gebieden: taal, rekenen, cultuur, technologie, techniek, beweging, wereldoriëntatie enzovoorts., maar zeker ook op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling, onderlinge omgangsvormen en welbevinden. We willen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zo goed mogelijke resultaten behalen, zelfvertrouwen hebben en hun mogelijkheden en talenten kennen en gebruiken, waardoor ze maximale kansen krijgen voor de toekomst.

 

VISIE

Een onderwijskundige visie is niet een stuk papier dat ergens in de kast terecht komt. Het is je grote droom;  je passie voor kinderen die werkelijkheid wordt. Ons allerhoogste doel in die droom is dat kinderen en de volwassenen die met elkaar op weg gaan gelukkig zijn. Wanneer je welbevinden groot is, kan je je ontwikkelen en komt leren op gang. Als je de ruimte krijgt je talenten te ontdekken en te ontplooien, kom je het beste tot wie je wil zijn. Dan ben je in staat ook het beste van jezelf te geven en te delen met anderen. Dit geldt voor zowel  de kinderen als voor de leerkrachten. Dit willen we graag samen met ouders vorm geven. Ouders zijn immers onze educatieve partners. Vooral op pedagogisch vlak is afstemming tussen de benadering van school en de benadering van thuis belangrijk. Als de pedagogische aanpak gelijkwaardig is, werkt dat in het voordeel van het kind. Er is namelijk eenheid, stabiliteit en continuïteit. Het speelveld is dan duidelijk voor de kinderen waar ze ook zijn.

Wat betekent de visie naar de kinderen?

Kinderen voelen zich welkom en mogen zichzelf zijn op deze school. Hun welbevinden staat steeds op de eerste plaats. Naar hen wordt geluisterd en hun inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt veel met kinderen in gesprek gegaan. Zo weten we wat hen bezighoudt, hoe ze het liefste leren, wat ze nog lastig vinden en welke hulp ze kunnen gebruiken. We maken kinderen mede-eigenaar van hun leren. Ze krijgen inzicht in wat ze leren, waarom dat belangrijk is en hoe ze er kunnen komen. Kinderen leren eigen keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Zo worden ze zelfstandige en kritische burgers. Elk kind heeft andere hulp nodig: de ene heeft behoefte aan een stappenplan en de ander heeft juist wat meer aanmoediging nodig. Door eigenaarschap te bevorderen, krijgen ze steeds zelf beter zicht op hun eigen kunnen. Zo hebben ze zicht op de doelen waar ze aan werken en welke inspanning daarvoor nodig is. Ze leveren zelf bewijsmateriaal voor wat ze geleerd hebben. Dit alles onder deskundige begeleiding van hun leraren.

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl