menu

‘Ontdek jezelf, ontwikkel je talent!’ 
Elk kind is bij ons op school van harte welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Op onze school mogen kinderen zichzelf zijn, hun talenten ontdekken en ontwikkelen samen met andere kinderen, de leerkrachten en de omgeving. We zijn een school waarbij kinderen ontdekken wat hun visie op “leven” is.

We werken vanuit onze kernwaarden ontwikkeling, verbinding, jezelf zijn.   

Leerlingen, ouders en leerkrachten voelen zich verbonden en werken samen vanuit betrokkenheid en enthousiasme. Elkaar versterken staat daarbij centraal. Door op een open en heldere manier met elkaar te communiceren inspireren we elkaar en creëren we een veilige en plezierige omgeving.  
Leerlingen ontwikkelen zich hierin vanuit een zelfstandige en onderzoekende houding. Ze zijn gemotiveerd en actief betrokken bij hun leerproces. De leerkracht ondersteunt de leerling in zijn ontwikkeling door het aanleren van de benodigde vaardigheden en het aanreiken van kennis. We geven elkaar de vrijheid om te kunnen zijn wie we zijn en houden rekening met de ander.  

Op onze school begeleiden wij kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat zij zelfbewust en reflecterend participeren in een steeds veranderende samenleving. Wij doen dit door hen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden.

Op De Mortel gaat het om: 

Verbinding; Met elkaar in verbinding staan maakt je bewust van wie je bent, wat je voelt, wat je nodig hebt en hoe je dat kunt afstemmen op de ander. Op De Mortel voelen leerlingen, leerkrachten en ouders zich betrokken bij de gehele school. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en voor onze omgeving en hebben daarbij aandacht voor welbevinden, respect en zorgzaamheid.   Leerlingen leren ook groepsoverstijgend samenwerken. Hierdoor leren zij de kwaliteiten van zichzelf en anderen kennen en bewust in te zetten en rekening te houden met onderlinge verschillen. 

Jezelf zijn; Bij ons mag je ontdekken wie je bent en wie je wil zijn. Ook leren we onze leerlingen om respectvol en behulpzaam in een groep te participeren en met elkaar om te gaan. We hebben vertrouwen in leerlingen, volgen hen met een open blik, met oprechte interesse en gaan uit van hun beste bedoelingen. Leerkrachten geven daarbij zelf het goede voorbeeld.  De schoolomgeving is zodanig ingericht dat kinderen al hun talenten kunnen ontwikkelen.  

 Ontwikkelen; Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling, zij mogen zelf meedenken over hoe je het beste kunt leren. De leerkracht begeleidt, daagt uit en ondersteunt bij hun ontwikkeling. Leerlingen leren reflecteren op hun eigen denken en handelen en ontwikkelen executieve functies, welke nodig zijn om activiteiten te kunnen plannen en aansturen. De leerkracht biedt ze basiskennis en vaardigheden aan waardoor zij zich nog beter ontwikkelen.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl