menu

Pendula

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kindercampus Pendula wil bijdragen aan een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in een thuisnabije omgeving, zodat zij voldoende vaardigheden en veerkracht hebben om gelukkig en succesvol te participeren in onze dynamische samenleving. 

De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. We hebben nog geen idee hoe die wereld en hun leven eruit zullen zien en welke beroepen zij zullen uitoefenen. Het tempo van de veranderingen is hoog. Daarom willen we alle kinderen die nu op onze kindercampus zitten brede en maximale ontplooiing bieden. We werken aan zelfredzaamheid en zelfontwikkeling. We willen de kinderen voorbereiden op de steeds veranderende toekomst en hen en onszelf stimuleren ‘out of the box’ te denken. 

Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht speelt daarin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. 

De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen.

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl