Advies en ondersteuning

 

Structurele begeleiding

In de opdracht van CiST is begeleiding van de scholen een belangrijk onderdeel. Hoe kun je cultuureducatie implementeren op school, hoe kun je verbindingen maken met thema´s die op school aan de orde komen, hoe kun je een dagproject opzetten. Voor iedere school in de gemeente Tilburg heeft CiST daar tijd voor gereserveerd.

De ICC´ers (Interne CultuurCoördinatoren) in het primair onderwijs en de CCO´ers (CultuurCoördinatoren in de Onderbouw) in het voortgezet onderwijs werken planmatig en hebben een beleidsplan en activiteitenplan samengesteld met hun schoolteam. CiST kan desgewenst de begeleiding verzorgen.