menu

Disclaimer

Door de website van CiST te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het staat je vrij de informatie op deze website te raadplegen zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder toestemming van CiST is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Het auteursrecht op deze website berust bij CiST of bij derden die hun (beeld)materiaal met toestemming beschikbaar hebben gesteld aan ons. Mocht er onverhoopt iemand ongewenst op een foto staan, dan kun je dit doorgeven aan ons via info@cist.nl.

Geen garantie op juistheid
CiST streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om gegevens te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. CiST aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

CIST aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

E-mail
E-mailberichten die zijn verzonden door CiST zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Indien je niet de geadresseerde bent, verzoeken wij je dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Aan het e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen
Op onze website vind je altijd de laatste versie van onze disclaimer. Deze laatste versie is van 27 juli 2022.

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl