De Afvalrace

Waarom moeten we afval scheiden? Hoe moet dat dan?

Afval dat goed wordt gesorteerd, is een bruikbare grondstof voor andere producten en beter voor het milieu. Iedere inwoner in de gemeente Tilburg produceert jaarlijks 170 kg restafval (2017). In 2020 moet dat zijn teruggebracht tot slechts 100 kg. Het restafval bestaat nu nog voor een groot deel uit producten die we kunnen hergebruiken. Door afval te recyclen beschermen we onze natuurlijke grondstoffen.

Het Brabants Afval Team (BAT) wil deze boodschap communiceren naar iedere inwoner. Onder het motto jong geleerd is oud gedaan, heeft het BAT een educatieproject opgezet voor scholen.
Dit bestaat uit een interactieve gastles voor kinderen vanaf groep 3. Het wordt ondersteund door een kwartet met weetjes over afval en een bordspel voor in de klas (doelgroep: groep 7/8). Zo wordt er in de praktijk geoefend hoe afval gesorteerd moet worden. Er kan ook een vuilnisauto op het schoolplein komen om met eigen ogen te zien hoe afval gescheiden wordt afgevoerd. De chauffeur vertelt dan ook over de dode hoek. Op verzoek kan de gastles op maat worden samengesteld (midden- en bovenbouw).

Bovenbouw:
Gastles ca. 60 minuten per les

Middenbouw:
Gastles ca. 60 minuten per les

Onder-, midden-, en bovenbouw:
Bezoek aan de vuilniswagen ca. 10-15 minuten per bezoek/per klas

Aanbieder
BAT Tilburg
Datum
In overleg. Rechtsreeks boeken bij BAT Tilburg, Katja Raaijmakers@tilburg.nl
Duur
1 uur en 10-15 minuten bezoek vuilniswagen
Locatie
Op school (in overleg op andere locaties)
Kosten
De gastles is gratis
Bestelnummer
9697
Valt onder
Natuur- en milieu-educatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug