De Cultuurspiraal: Een doorlopende leerlijn cultuureducatie

Leidende gedachte in de doorgaande leerlijn Cultuureducatie is de ontplooiing van het kind door middel van en in de kunstvakken. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.

Onder een doorgaande leerlijn kan men zowel een samenhangend, vakoverstijgend programma verstaan als een doorlopend programma over de jaren heen, waarbij een evenwichtige spreiding over de kunstdisciplines wordt nagestreefd en kennis en vaardigheden op elkaar voortbouwen. In aansluiting op en gebruik makend van thema’s en onderwerpen die op school leven krijgen de kinderen drie lessen in muziek en/of dans en/of drama. U kunt zelf kiezen hoe u de cultuurspiraal wilt inzetten: lessen in één discipline of juist interdisciplinair. Tevens kan de doorlopende leerlijn binnen- en buitenschools worden vormgegeven met een cultuur-educatief vervolg in de vrije tijd.

Uitgaande van datgene wat per leerjaar aangeboden wordt (bijvoorbeeld lezen en schrijven in groep 3, geschiedenis in groep 5, wereldoriëntatie in groep 7), hebben we de volgende thema’s gekozen:
groep 1-2: Prentenboeken
groep 3: Spelen met ritme en taal
groep 4: Fantasie: Niets is wat het lijkt
groep 5: Van Hofnar tot Popidool
groep 6: Het onderzoek: Kunstlab
groep 7: Wereldwijd
groep 8: Werk in uitvoering: Het podium op en af

U kunt kiezen voor het totaalpakket. Het is ook mogelijk losse onderdelen van de Cultuurspiraal af te nemen.

Aanbieder
Factorium Podiumkunsten
Datum
In overleg
Duur
0 uur 3 workshops per groep per discipline. Workshops groep 1 t/m 4: 45 minuten, workshops groep 5 t/m 8: 1 uur
Locatie
Op school
Kosten
ter indicatie: Bij afname van meerdere workshops in dezelfde discipline op dezelfde dag: groep 1 t/m 4: € 45,-- / groep 5 t/m 8: € 60,--. Bij afname van enkele workshops: groep 1 t/m 4: € 67,50 / groep 5 t/m 8: € 90,--. Slagwerkworkshops: bij gebruikmaking van slagwerkinstrumenten van Factorium eenmalig € 40,-- extra. Totale kosten in overleg
Bestelnummer
8821
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug