De ster in je eigen film

Wat is een greenscreen en hoe werkt zo’n ding eigenlijk? En waarom is zo’n scherm altijd blauw of groen en wordt er nooit een rood of een geel scherm gebruikt? Hoe gebruiken filmstudio’s special effects? Ook films zijn techniek!
Bij deze workshop komt ook een hele hoop creativiteit kijken: je gaat namelijk zélf een script schrijven, acteren voor het greens screen, de film regisseren en de special effects verzorgen!

Er is een tekort aan technisch geschoolde Nederlanders. Veel jongeren hebben (onterecht!) een negatief beeld van technische opleidingen en beroepen. Bij Ontdekstation013 laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en helpen we scholen invulling te geven aan de kerndoelen die hiermee te maken hebben. Bij de greenscreen workshop gaan we op zoek naar het grensgebied tussen creativiteit en techniek.
Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden onze green screen workshop aan op het niveau van de groep, waardoor hij zowel voor groep 3 als voor groep 8 geschikt is.

Workshopdoelen:
De kinderen kunnen uitleggen hoe een green screen werkt.
De kinderen leren wat een narratieve structuur is en hoe zij dit kunnen toepassen om zelf verhalen te verzinnen.
De kinderen maken kennis met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het maken van een film en kunnen deze benoemen (regisseren, acteren, script schrijven, special effects, kostuums en props, editors etc.).
De kinderen kunnen uitleggen hoe het creeëren van een film in z’n werk gaat en welke stadia in het proces doorlopen worden.
De kinderen ondervinden het belang van goede communicatie bij de totstandkoming van een groepsproduct en kunnen dit uitleggen.

Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen:
Kerndoel 5 “De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.”
Kerndoel 44 “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.”
Kerndoel 54 “De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.”
Kerndoel 55 “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.”

Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u wel zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

Aanbieder
Het Ontdekstation013
Datum
In overleg
Duur
0 uur 1 uur workshop, 15 minuten introductie, 15 minuten evaluatie en afsluiting
Locatie
Tilburg
Kosten
dankzij subsidie van gemeente Tilburg voor scholen uit gemeente Tilburg GRATIS, scholen buiten gemeente Tilburg op aanvraag
Bestelnummer
13533
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug