EducatiePit

Leren met je handen. EducatiePit biedt een lessenreeks aan waarbij biologie, zelfkennis en de wereld-om-je-heen actief gecombineerd worden. Dit unieke praktische concept kan in de schooltuin of in een buurtmoestuin uitgevoerd worden. Door middel van korte originele opdrachten maken kinderen kennis met de natuur, leren ze hun eigen groente kweken en op een creatieve manier met hun omgeving omgaan.

Kennis overdracht:
De makers van EducatiePit hebben veel ervaring de uitvoering van het educatiepakket. Middels een training wordt het lespakket overgedragen aan leerkrachten en hulpouders. Zo kan de school zelfstandig met het lespakket in de tuin aan de slag.

De wereld-om-je-heen
EducatiePit is méér dan een lespakket biologie. We combineren natuurprocessen met persoonlijke processen. Wat gebeurt er met een plant als je er onaardig tegen doet? En wat gebeurt er met een mens? Is een lege fles nog afval als je er een windmolen van kunt maken? Hoe ziet jouw superheld eruit?

Praktische opdrachten
Het lesprogramma bestaat uit 8 lessen. Per les kan de docent of begeleider uit een zestal opdrachten kiezen. Sommige opdrachten stimuleren de creativiteit, anderen het filosofisch denken of de samenwerking.

Het jaar rond
Educatiepit bestaat uit 8 lessen het jaar rond, het lespakket kan meerdere jaren gebruikt worden in meerdere leergangen. Begeleiders maken gebruik van uitgebreide lesformulieren waarin ze zelfverzekerd met de klas in de tuin aan de slag kunnen.
De eerste les begint met het nieuwe schooljaar en vindt buiten plaats. Tijdens les 2, 3 en 4 is het winter en wordt er in het klaslokaal gewerkt. Les 5 tot en met 8 vinden buiten in de school- of buurtmoestuin plaats. De lessen duren ongeveer 1,5 uur maar langer of korter kan ook. De begeleider kiest zelf welke opdrachten hij/ zij laat doen.

Op onze website www.educatiepit.nl kan de begeleider inloggen om gebruik te maken van de powerpoints, filmpjes en ondersteunende websites. Daarnaast krijgt elke leerling een eigen persoonlijk werkboekje.

‘Kinderen die wij in de klas niet horen, komen bij jullie tot leven’
(docent Basisschool De Elzen, Tilburg)

Meer weten?
Kijk op www.educatiepit.nl of mail: info@educatiepit.nl
We zijn ook actief op facebook: www.facebook.com/educatiepit

Aanbieder
Educatiepit
Datum
In overleg. Boeken via: 06-43037716 of info@educatiepit.nl
Duur
1:30 uur Programmaduur is aan te passen naar eigen wens
Locatie
School of buurttuin
Kosten
€35,-- Als school kunt u proffesionals van Stichting Transfarmers inhuren voor het geven van de Educatiepit lessen dit kost €35 per uur. Het lespakket kunt u ook aanschaffen dit kost eenmalig €1000,- u betaald voor de training en het implementeren in uw lesprogramma, u krijgt toegang via de website tot uitgebreide lesbrieven.
Bestelnummer
9621
Valt onder
Natuur- en milieu-educatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug