Evolutielijn Olifantachtigen: verdieping evolutie

Evolutielijn Olifantachtigen biedt verdiepingsstof bij een themablok over evolutie. Het geeft leerlingen van de bovenbouw havo en vwo de kans om in de huid van een paleontologisch wetenschapper te kruipen en de lesstof te verdiepen.
Leerlingen schrijven zich in voor opgegeven tijdsblokken. Vervolgens komen ze in groepjes van 3 of 4 naar het museum om daar zelfstandig een aantal opdrachten te doen rond een kies van een olifantachtige. Ze moeten zien te achterhalen van welke olifantachtige deze kies is, waar deze zich in de evolutielijn bevindt en hoe deze soort leefde. Dit doen ze door verschillende onderzoeken uit te voeren in de OO – zone. Ze loggen in op een speciale module, krijgen daar een algemene theoretische introductie en kiezen vervolgens maximaal drie van de vijf aangeboden onderzoeken. Zo kunnen ze een krat replicakiezen op naam brengen of op basis van pollen in de kies vaststellen in welke omgeving “hun” olifantachtige leefde. Na afloop van de modules schrijven ze een conclusie die ze presenteren in een verslag of op een ‘wetenschappelijke’ poster op school.

Deze workshop heeft als doel om leerlingen onderzoeksvaardigheden bij te brengen (zoals kritisch nadenken, analyseren, keuzes maken en gegevens interpreteren). Even wennen: deze werkwijze levert, net als in de echte wetenschap, niet altijd een eenduidig antwoord op!
Daarnaast geeft het programma leerlingen inzicht in evolutionaire processen in het algemeen en de evolutie van de olifantachtigen in het bijzonder. Belangrijke termen en begrippen zijn evolutie, fossielen, datering, cladogram, stamboom, voorouder, determinatietabel en geologische tijdperken.
NB: dit programma kan dus niet klassikaal gedaan worden!

Aanbieder
Natuurmuseum Brabant
Datum
Op inschrijving in aangeboden tijdsblokken
Duur
2 uur leerlingen zijn gemiddeld twee uur bezig met het programma in het museum
Locatie
In het museum
Kosten
per leerling/begeleider (speciaal schooltarief). Schoolabonnementen gratis
Bestelnummer
9865
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug