Hoe ver kan je fantasie gaan?! Een fantasievolle wereld

Een workshop waarbij de leerlingen anders gaan kijken naar de omgeving waarin zij leven.
Door middel van een PowerPoint wordt de ‘fantasieknop’ van de leerlingen op de hoogste stand gezet. Maar hoe ga je die fantasie dan omzetten in beeld? En dat ook nog in overleg met jouw groepsgenootjes. De leerlingen inspireren elkaar, verdelen de taken en werken samen, in groepjes van drie of vier, aan een eigen fantasiewereld.
Maar als wij over een wereld praten, en dat in de kunst, dan komt de vraag naar boven: “Wat is de bovenkant en wat is de onderkant van deze wereld?” Onze eigen aarde heeft ook geen boven en onderkant. Dus de cirkels waarop we werken hebben ook geen boven en onderkant. De bovenkant van iedere tekening is de as van de cirkel. Dit gegeven dwingt de leerlingen om nog een keer een slag in hun denkwerk en fantasie te maken. De boeiende kunstwerken die zijn ontstaan zullen we op een gepaste wijze evalueren. (De kerndoelen 56, 54 en 55 komen in deze workshop aan bod.) Deze workshop is geschikt voor de groepen 5 t/m 8.

Aanbieder
BIKCollectief
Datum
In overleg
Duur
2:30 uur
Locatie
Op school
Kosten
€60,-- per uur voor de klas, exclusief reis- en materiaalkosten
Bestelnummer
13553
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug