Huttonia

Hutmaf
De naam Huttonia is bedacht door bioloog Henk Kuiper (1951). Een land bevrijd van consumptiedwang. Volgens Henk werden en worden mensen door de reclame misleid en bewust foutief voorgelicht over de weg naar menselijk geluk.
Hij was, zoals hij dat zelf noemde, hutmaf. Het liefst woonde hij in een eenvoudig zelfgebouwde hut in de natuur. Veel kinderen en volwassenen bezochten Huttonia en vol enthousiasme deelde hij zijn kennis over de natuur. Henk was met Huttonia en de gedachten daarachter zijn tijd ver vooruit. Pas in 1990 bedacht en introduceerde Herman Verheij het begrip consuminderen.

Hutten
Muziek, teksten of filmmateriaal over de idealen van Henk Kuiper dienen als uitgangspunt voor de lesbrief van Huttonia. In deze les worden leerlingen meer bewust van consumptiegedrag en de invloed van reclame. Vervolgens maken leerlingen op locatie verschillende hutten van natuurlijk en restmateriaal.

Het Groeilokaal
Het Groeilokaal is een buitenklas voor alle scholen in Tilburg en omgeving. Het vakoverstijgend lesaanbod is inspirerend en betekenisvol. Het Groeilokaal biedt leerlingen een waardevolle ervaring en een nieuwe kijk op de toekomst.

Aanbieder
Het Groeilokaal
Datum
In overleg
Duur
3 uur Lesbrief ter voorbereiding en 2 uur workshop huttenbouw
Locatie
o.a. Stadsbos013, Moerenburg, Mobilisatiecomplex Tilburg-Noord
Kosten
€240,-- exclusief materiaal en vervoerskosten
Bestelnummer
10725
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug