ICC-Cursus

Een cursus voor leerkrachten waarin de ontmoeting tussen onderwijs en het culturele veld centraal staat en waar handreikingen worden gegeven om de samenwerking te bevorderen.

De meeste scholen in Tilburg hebben een ICC’er, een Interne Cultuur Coördinator. De ICC-ers zijn de sleutelfiguren op het terrein van cultuureducatie. Ze komen ook in netwerken bijeen. ICC’ers vervullen een speciale rol: zij krijgen als eerste informatie, kunnen als eerste gebruik maken van aanbiedingen. In het kader van de regeling versterking cultuureducatie werd aan de leerkrachten van de basisscholen en de vertegenwoordigers uit het culturele veld de ICC-cursus aangeboden. Nu gaan we nog een stap verder en maken we de aansluiting met Cultuureducatie met Kwaliteit, CMKT. Wil cultuureducatie echt geïmplementeerd worden dan is er ten eerste een goede infrastructuur nodig. Daarom houden we de cursus ook zo laagdrempelig mogelijk en staat de ontmoeting tussen onderwijs en culturele veld centraal. En er worden handreikingen gedaan om de samenwerking te bevorderen. En ten tweede moet er aandacht zijn voor verdieping en kwaliteit. Vandaar dat we ook tijd inruimen voor de doorgaande leerlijnen van de Culturele Ladekast en de invulling van Cultuureducatie met Kwaliteit op school. De cursus bestaat uit twee grote blokken. In het eerste deel komt de algemene visie op cultuureducatie aan de orde. Wat heb je nodig om als ICC’er goed te kunnen functioneren en wat moet je weten van je omgeving. Daarna komt het maken van een cultuurbeleidsplan aan bod. Dit is een groeidocument dat de hele cursus mee doorgaat. In het tweede blok is er vooral meer aandacht voor CMKT, de doorgaande leerlijnen, zowel de theorie als de praktische vertaling naar school. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, een eindpresentatie en een excursie. Studiebelasting is 55 uur. Cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Aanbieder
Bureau CiST
Datum
In overleg op woensdagmiddagen in november/december 2017 en januari/februari 2018
Duur
21 uur 7 bijeenkomsten van 180 minuten
Locatie
Factorium
Kosten
€600,--
Bestelnummer
9163
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug