Muziekexpert

Heeft uw school ambities op het gebied van muziek? Wordt u de nieuwe muziekexpert op school? In deze cursus verbreedt en verdiept u uw muziekdidactische kennis. U wordt een leerkracht met kennis van zaken, die collega’s kan inspireren en helpen bij het geven van de muzieklessen. Voor aanvang van de cursus wordt uw muzikale voorkennis in kaart gebracht, zodat de cursus op maat gemaakt kan worden.
De cursist:
• Geeft structureel en met plezier muziekles in de eigen groep
• Kan collega’s op gebied van muziek enthousiasmeren en is bereid hen te helpen
• Speelt een instrument of zingt of is in ieder geval gemotiveerd om muziek tot specialisme te maken
• Heeft kennis van het notenschrift of wil en kan dit ontwikkelen
• Is bekend met de domeinen, het KVB-model en de competenties, of wil zich hierin verdiepen
• Kan een vraag op het vakgebied muziek signaleren en onderneemt actie om deze te beantwoorden

Onderwerpen/thema’s die aan bod komen:

• Domeinen, KVB-model
• De aansluiting bij kerndoelen, SLO, Tule
• Culturele ladekast: aandacht voor vermogens (creërend, receptief, reflectief en analyserend)
• Gebruik Kijkwijzer
• Creatief proces binnen de muziekles
• Gebruik schoolinstrumentarium en boomwhackers
• Traditionele en grafische notatie
• Praktische toepassing van akkoorden
• Muziek en media
• Het kunnen vinden van bronnen voor lessen rondom thema’s
• Diverse stijlen en perioden in muziek: zoals o.a. pop en klassiek
• Helpen en ondersteunen collega’s

Extra ter differentiatie tijdens de lessen:
Begeleiden op een begeleidingsinstrument (intro / outro / akkoorden)
(niet noodzakelijk; kunnen begeleiden is niet vereist).

In de cursus wordt ook verwacht dat u dingen uitprobeert in de praktijk en praktijkvoorbeelden inbrengt in de lessen.

Einddoel
De cursist:
– Heeft inzicht in de competenties van de Culturele Ladekast en kan daarbij praktijkvoorbeelden geven
– Heeft inzicht in de mogelijkheden binnen het muziekonderwijs van groep 1 t/m 8 met variatie in domeinen en onderwerpen uit het KVB-model, en kan dit relateren aan de kerndoelen
– Is in staat om andere collega’s te helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van muzieklessen
– Is een aanjager binnen de school op het gebied van muziekeducatie
– Kan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op gebied van muziek

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 15.
Voor aanmelding en informatie: neem contact op met onderwijs@factorium.nl
Dit traject is ook in te kopen als traject op maat, of gezamenlijk met andere scholen op vaste tijd.

Deze scholing is mogelijk  ook als onderdeel  van een persoonlijk scholingsplan in te zetten. Informeer hiernaar bij uw directie.

Aanbieder
Factorium Podiumkunsten
Datum
In overleg
Duur
0 uur 6 lessen van 1,5 uur
Locatie
In overleg
Kosten
€150,-- per leerkracht, excl. BTW
Bestelnummer
9255
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug