Op naar de sterren en daar voorbij

Vliegen: zo lang als de mens bestaat is ze er door gefascineerd.
Volgens de legende bouwde meesteruitvinder Deadalus vleugels voor zijn zoon Icarus. Icarus werd hoogmoedig, vloog te dicht bij de zon en stortte neer. Voor vele generaties daarna leek vliegen een onbereikbare droom. Na de uitvinding van de stoommachine ging het hard. Tegenwoordig vliegen we de hele wereld over, zijn er permanent mensen in de ruimte en fantaseren we over de eerste mensen op mars.
In deze spectaculaire workshop onderzoeken we met experimenten over luchtdruk, aerodynamica en het nabootsen van een verbrandingsmotor hoe dat eigenlijk kan; vliegen.

Er is een tekort aan technisch geschoolde mensen in Nederland. Veel jongeren hebben onterecht een negatief beeld van technische opleidingen en beroepen. Bij Ontdekstation013 laten we kinderen op een speelse manier kennismaken met techniek en helpen we scholen invulling te geven aan de bijbehorende kerndoelen.
Bij onze workshops maken wij gebruik van de principes van Onderzoekend en Ontwerpend Leren; ook gaat er bijzondere aandacht uit naar het benutten van 21st century skills. We bieden deze workshop aan op het niveau van de groep, waardoor hij zowel voor de bovenbouw van de basisschool als de onderbouw van de middelbare school geschikt is. Met middelbare schoolklassen en kunnen we echt de diepte (of hoogte) in.

Bij de totstandkoming van deze workshop is uitgegaan van de volgende kerndoelen:
Kerndoel 42 “De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.”
Kerndoel 44 “De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.”
Kerndoel 45 “De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.”
Kerndoel 55 “De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.”

Ons workshopaanbod blijven we verbreden, waardoor we vaak ook workshops aanbieden die niet in de brochure staan maar die u ook zou kunnen volgen. We staan er ook altijd voor open om onze workshops aan te passen op de onderwerpen en thema’s waar uw klas op dat moment mee bezig is, zodat we goed kunnen aansluiten op uw lesprogramma en daar een uitbreiding van kunnen zijn. Neem dus vooral contact met ons op voorafgaand aan uw bezoek!

Aanbieder
Het Ontdekstation013
Datum
In overleg
Duur
2:30 uur
Locatie
Ontdekstation013 in de Spoorzone
Kosten
dankzij subsidie van gemeente Tilburg voor scholen uit gemeente Tilburg GRATIS, scholen buiten gemeente Tilburg op aanvraag
Bestelnummer
13817
Valt onder
Wetenschap en techniek
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug