Open Boek, cursus leescoördinator

Lezen bevordert het leesplezier, de leesvaardigheid en de algemene ontwikkeling.
Onderzoek toont aan dat leesbevordering een positief effect heeft op de leeshouding en schoolprestaties van leerlingen. Steeds meer scholen stellen daarom een leescoördinator aan voor het coördineren en structuren van het leesbevorderingsbeleid.
De cursus Open Boek legt een degelijke basis (kennis en vaardigheden) om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen school vorm te geven (visie en beleid ontwikkelen). De cursus is ontwikkeld op initiatief van Stichting Lezen en is bedoeld voor leerkrachten die de taak van leescoördinator binnen hun basisschool op zich nemen, of zich willen verdiepen in leesbevordering. Bij voorkeur zijn dit twee leerkrachten per school.
De cursusonderwerpen die in Open Boek aan bod komen zijn: de taak van een leescoördinator, verschillende boekensoorten, de geschiedenis van de jeugdliteratuur, werkvormen voor fictie en non fictie, de relatie met taal- en leesmethodes, leesbevorderingsactiviteiten, de schoolbibliotheek en de professionalisering van het team. De slotopdracht van de cursus betreft het schrijven van een leesplan voor de eigen school.

De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl

Aanbieder
Bibliotheek Midden-Brabant
Datum
vanaf januari 2019
Duur
0 uur 4 bijeenkomsten van 3 uur en een afsluitende bijeenkomst
Locatie
Nader te bepalen
Kosten
€363,-- incl cursusmateriaal
Bestelnummer
13593
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug