Samen het mooiste jeugdtheateraanbod

Om het aanbod binnen Tilburg te versterken, bundelen Theaters Tilburg en de NWE Vorst komend seizoen hun krachten en expertise met de theatergezelschappen, gespecialiseerde vakleerkrachten uit Tilburg en Bureau CiST. Zo is er hoogwaardig aanbod voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Vijf kernvoorstellingen inclusief randprogramma
Als CMKT school bezoekt u niet alleen de voorstelling met uw leerlingen, maar krijgt er een door vakleerkrachten ontwikkeld en uitgevoerd randprogramma op school bij. Dit programma zet bij de vijf kernvoorstellingen specifiek in op taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt in de opzet is daarbij de Culturele Ladekast: De voorstelling zelf sluit aan op het receptief vermogen, de workshops en nagesprekken zetten in op het creërend, reflectief en analyserend vermogen. Workshops worden in overleg met school ingepland.

Busvervoer
Mocht de komst naar het theater problematisch worden, dan verzorgt Bureau CiST op verzoek het busvervoer voor uw klassen. U vraagt dit aan i.c.m. uw bestelling. Niet-CMKT-scholen kunnen hun vervoersverzoek indienen bij Theaters Tilburg.

Aanbieder
Theaters Tilburg
Datum
In overleg
Duur
0 uur
Locatie
NWE Vorst
Bestelnummer
14843
Valt onder
Cultuureducatie
Doelgroep
Activiteit
Discipline
« Terug