menu

House of Nouws

House of Nouws is een collectief van zeven theatermakers onder leiding van Sanne Nouws. De groep maakt feestelijk jeugdtheater dat aan het denken zet.

Wij willen dat de eerste theaterervaringen van kinderen en jongeren naar méér smaken. De leden van House of Nouws vinden elkaar in een idealistisch geloof in de kracht van het theater. Humor en plezier spat van onze stukken af. Door te spelen mét het publiek en ze op het verkeerde been te zetten, brengen we meningen in beweging. Beweeglijke meningen geven ons dagelijks kansen om de wereld te verbeteren.

De jeugdvoorstellingen van House of Nouws zetten de jonge toeschouwers in beweging, daarom is het voor ons belangrijk om schoolvoorstellingen te spelen. Wanneer de zaal vol met kinderen of jongeren zit wordt het thema dat we aansnijden prangend. House of Nouws zet volop in op de kracht van jeugdtheater: het publiek wordt aangesproken en reageert direct, de verhalen zijn absurd en fantasierijk, de beelden blits en bont. Middels onze shows willen we gevoelens van rechtvaardigheid en solidariteit opstoken bij kinderen én volwassenen.

House of Nouws voelt de noodzaak om te vragen wat er anders kan. Kunnen we verschillen zien als een aanleiding voor contact? En kunnen we van meningsverschillen leren in plaats van ze uit de weg te gaan? We creëren nieuwsgierige verdeeldheid en gezamenlijkheid door het idee dat we er samen uitkomen centraal te stellen.

In de voorstellingen FOMO – of is dit het al? (12+) en Een feest om te janken (4+) vragen we ons af hoe we ons staande kunnen houden temidden van de veelheid die ons omringt. In onze bomvolle voorstellingen laten we het publiek die veelheid ervaren met veel humor en smeuiig spel.

In overleg kan House of Nouws een verdiepend programma aanbieden, zoals een spelworkshop. Dat kan in aansluiting op thema’s uit de voorstellingen of vanuit thema’s waar de school mee bezig is.

Wij zijn zeven brutale moralisten die samen theater maken vanuit drie artistieke uitgangspunten: de streek, de hype en de show.

-We halen een streek uit met het publiek. We zetten op het verkeerde been en daarmee aan het denken. Publiek en personages staan voor een uitdaging die ze samen aan moeten gaan.

-Onze shows hebben altijd een hype als thema. Dilemma’s waarover iedereen kan meepraten ontrafelen wij tot de existentiële kern. Zo maken we verdieping toegankelijk.

-We geven een show. We maken producties waar het theatrale plezier vanaf spat. Het is het plezier van het scheppen: van personages, situaties, beelden. Een voorstelling van House of Nouws is een feestje.

E-mailsanne@houseofnouws.nl
Ga naar de aanbieder

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl