CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 5-2011, primair onderwijs | 12 december 2011


In deze nieuwsbrief:
  1. Presentatiedag
  2. ICQ-symposium/creativiteit
  3. Laatste gratis CQ-cursus
  4. ICC-netwerkbijeenkomst
  5. Kinderboekenweek 2012
Belangrijke data:

1. Presentatiedag CiST
 
Het lijkt nog heel ver weg: de presentatiedag van CiST. De dag voor primair onderwijs is vastgesteld op 24 mei 2012. U kunt deze datum alvast noteren in uw splinternieuwe agenda voor 2012.

 
 
2. ICQ-symposium/creativiteit
 
Creativiteitsontwikkeling staat de komende jaren centraal bij cultuureducatie. Cultuur in de Spiegel zal daarbij een belangrijke rol spelen. Het ICQ-traject dat CiST samen met Kunst in Zicht in Turnhout ontwikkeld heeft sluit daar naadloos op aan. Voor dit project is drie jaar lang een Interreg-subsidie verleend. Inmiddels zijn er heel wat ICC'ers in Tilburg, Noord-Brabant en ook Vlaanderen ICQ'er geworden.
                                              
Op 7 maart 2012 ronden we de pilotfase van ICQ af. Dat doen we met een symposium in Museum De Pont. Presentator is niemand minder dan Tom van 't Hek. Op het symposium leggen we verantwoording af van wat we gedaan hebben, wordt het onderzoek dat rondom ICQ gedaan is gepresenteerd. Bovendien werpen we een blik op de toekomst. Hoe nu verder? ICQ als post-HBO, hoe het team er bij te betrekken, hoe de directie te overtuigen van het belang van creativiteitsontwikkeling.
Iedere deelnemer krijgt op 7 maart een publicatie met artikelen over creativiteit en onderwijs, gesprekken met ICQ'ers, het volledige onderzoek.
Bovendien is er een rondleiding in Museum De Pont waar op dat moment net de tentoonstelling van de wereldbekende kunstenaar Ai Wei Wei te zien is.
Wilt u er bij zijn? U kunt zich aanmelden via http://www.icqweb.eu/Symposium Er zijn 150 plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis.
           
 
 
3. Laatste gratis CQ cursus voor ICC ers
 
In januari 2012 organiseert bureau CiST het laatste CQ cursustraject in Tilburg binnen het ICQ project. Dit is het laatste cursustraject waar je als ICC- er gratis aan deel kunt nemen.
 
ICQ is een samenvoeging van de bekende ICC cursus en een nieuwe cursus; de ontwikkeling van het Creatief Quotiënt, afgekort CQ.
Deze cursus richt zich vooral op de ontwikkeling van het kind in de klas. Vier inspirerende ochtenden die je op een nieuwe manier naar je lesopzet laten kijken en je een bredere kijk op creativiteit geven.
 
Op 11 januari gaat deze laatste cursus van start. Er is plaats voor max. 15 deelnemers
Hierna zal het cursustraject niet meer kosteloos aangeboden worden.
 
Waarom CQ?     (foto Sven van Baarle)             
 
Om de inhoudelijke kwaliteit van cultuureducatie te stimuleren én om de uitwisseling van praktijkvoorbeelden te bevorderen, is er nu ICQ! ICQ is Interne Cultuur Coördinator en het Creatief Quotiënt bij elkaar opgeteld.
Het Creatieve Quotiënt staat voor het stimuleren van creatief denken. Door onverwachte of onbekende verbindingen te leggen of juist door stil te staan bij de dagelijkse dingen om je heen ontwikkel je een speciaal oog voor het stimuleren van creatieve situaties.
Jij als docent gaat (weer terug) kijken naar je eigen verbeeldende mogelijkheden en hoe je dit kunt stimuleren bij de kinderen in de klas. Deze andere kijk op onderwijs kan je uitgangspunt worden voor je onderwijsvisie of helpen bij het vormgeven van je doelstellingen binnen het onderwijs.
 
Cursusdata
 
Het cursustraject bestaat uit 4 ochtenden. Wil je graag aan de cursus deelnemen? Mail dan naar wendy.goossens@tilburg.nl
                  
Woensdagochtend 11 januari, 18 januari, 8 februari en 15 februari
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Locatie: Deprezgebouw
 Lange Nieuwstraat 172-174
 5041 DJ Tilburg
 
 
4. ICC-netwerkbijeenkomst
 
Op 17 januari is er voor de officieel gecertificeerde ICC'ers eennetwerkbijeenkomst.
Locatie: Factorium, Koningsplein 11-A, 5038 WG Tilburg.
Tijden: 15.45 - 19.00 uur.
De ICC'ers hebben via de e-mail een uitnodiging ontvangen. Mocht u de uitnodiging niet ontvangen hebben dan kunt u zich tot 10 januari aan nmelden bij jan.stoel@tilburg.nl
Deze netwerkbijeenkomst heeft twee agendapunten:
- Lees/schrijfbevordering: Festival Knetters
- Doorgaande leerlijnen cultuureducatie. Het gaat hierbij om hoe we binnenschools en buitenschools tot een doorgaande leerlijn cultuureducatie kunnen komen. De gemeente Tilburg heeft daarvoor middelen geoormerkt en Factorium is samen met CiST en een aantal scholen bezig dit vorm te geven. Maar er is ook plaats voor nieuwe scholen. Iets voor u? Laat u informeren.
 
 
5. Kinderboekenweek 2012
 
Hallo wereld! is het motto van 58ste Kinderboekenweek Het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen staat tijdens de Kinderboekenweek centraal.
De 58ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 t/m zaterdag 13 oktober 2012.
De wereld wordt steeds kleiner en kinderen komen daardoor steeds makkelijker in aanraking met andere culturen. De ontmoetingen tussen kinderen uit verschillende werelden levert prachtige verhalen op. Denk aan Polleke uit de serie van Guus Kuijer die een vriendschap onderhoudt met de Marokkaanse Mimoen. Of Rosie en haar buurjongetje Moussa uit de boeken van Michael de Cock. Of aan de naïeve Maria in Slaaf kindje slaaf van Dolf Verroen. Ook door eropuit te trekken, ontstaan mooie verhalen over andere culturen, zoals in De scheepsjongens van Bontekoe. Of in het prentenboek De gele ballon van Charlotte Dematons waarin je hele werelden kunt ontdekken. In alle boeken draait het uiteindelijk om de nieuwsgierigheid naar dat andere. Tosca Menten schrijft het Kinderboekenweekgeschenk van 2012. Dit werd zojuist in het Jeugdjournaal bekendgemaakt.
De werkgroep Kinderboekenweek komt in december bijeen om te beginnen met het voorbereiden van de informatieavond die in september 2012 zal plaatsvinden. We houden u op de hoogte.


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief