CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 1-2012, primair onderwijs | 27 januari 2012


In deze nieuwsbrief:
1. Symposium ICQ

2. Kunstland
3. Media-wijsheid
4. Wol, vlas en meer
5. Doorgaande leerlijn
6. Post HBO CultuurBegeleider
7. Cultuur in de Spiegel
8. Jong in Brabant

Belangrijke data:  
7-3-2012. Symposium ICQ
22-3-2012. Cultuur in de Spiegel
24-5-2012. Presentatiedag CiST
4-9-2012. Infoavond Kinderboekenweek
 


 

1. Symposium   

In 2009 ging ICQ van start, de samenvoegining van ICC en CQ. ICC is bekend maar CQ was in Nederland nog niet bekend. CQ staat voor het Creatieve Quotiënt. Kunst in Zicht uit Turnhout en CiST hebben in dit driejarige traject, dat voor de duur van drie jaar gesubsidieerd werd door de Europese Unie als Interregprogramma, gewerkt aan de samenhang tussen cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling. Het heeft geleid tot een ICQ-cursus en netwerkbijeenkomsten. In Tilburg, maar ook in andere Brabants steden hebben we de voorbije periode ICQ'ers opgeleid. In totaal 120 in Nederland.
ICQ (lees I seek you) sluiten we op 7 maart af met een Symposium. Op dit symposium, dat gepresenteerd wordt door Tom van 't Hek, presenteren we de definitieve ICQ-cursus, vertelt Lodewijk Ouwens over creativiteitsontwikkeling bij kinderen, worden de resultaten van het onderzoek dat rondom ICQ heeft plaatsgevonden naar voren gebracht. Marjo Frenk, wethouder cultuur van de gemeente Tilburg, zal het eerste exemplaar van de publicatie over ICQ in ontvangst nemen. U bent van harte welke op het symposium. De toegang is gratis. U krijgt een lunch aangeboden én een exemplaar van de publicatie. We hebben echter maar 120 plaatsen en aanmelden is verplicht via www.icqweb.eu/symposium
Voor meer informatie en het volledige programma  klik hier2. NatuurNu - Kunstland
 

De eerste editie van NatuurNu - Kunstland was een groot succes. In dit project waarin het BIKcollectief (Hjalmar van den Akker en Sanne Geboers) en de Kinderkunstklas (Daphne Snellaars) samenwerkten met Van Naturen (Anneke Scholte) werden kunst- en natuureducatie met elkaar verbonden. Het project bestaat uit een rondleiding door het natuurgebied Moerenburg en het maken van grote Land-art kunstwerken.
In de pers hebt u daar het nodige over kunnen lezen. Zo'n 500 leerlingen deden aan dit project mee. Op basis van de evaluatie en de enthousiaste reacties is besloten om het project voort te zetten. Het project is bestemd voor de groepen 3 tot en met 8 en vindt plaats in de eerste twee weken van april. Er is nog ruimte voor een beperkt aantal groepen. Teken dus vooral snel in!
Kosten: € 2,50 per leerling, inclusief het busvervoer van school naar Moerenburg.

Interesse? Mail naar jan.stoel@tilburg.nl3. Media-wijsheid 

Gebruiken wij de media of gebruiken de media ons? Hoe stel je je wereldbeeld samen?

We worden door de media overspoeld met zeer uiteenlopende boodschappen, maar aan het kritisch leren interpreteren daarvan ontbreekt het vaak. Behalve amusement (dat al iets doet met ons gemoed), zijn veel van de boodschappen er om ons tot een bepaald gedrag of denkwijze aan te zetten, denk aan bijvoorbeeld reclames. Maar ook het journaal geeft ons een beeld van de wereld dat niet persé met de werkelijkheid overeenkomt. Wat is het verschil tussen informeren en manipuleren?
Met een oud en ‘simpel’ filmisch middel als montage kun je dingen al in een andere context plaatsen en de werkelijkheid beïnvloeden. Door middel van Photoshop worden modellen mooier gemaakt dan ze zijn. Zo zijn er legio technieken.
Na een avond tv kijken blijf je vaak met een leeg gevoel achter. Een indrukwekkende documentaire of film wordt vaak opgevolgd door bijvoorbeeld schreeuwende reclames of iets lichtvoetigs, waardoor het effect teniet gedaan wordt.
In hoeverre zijn leerlingen zich van deze zaken bewust? Deze workshop combineert een stuk theorie (met duidelijke voorbeelden over mediatechnieken) met een doe-opdracht die de leerlingen bewuster maakt van de impact die de media op hen kan hebben.

Een digibord met Internetaansluiting is nodig.

Deze workshop is bestemd voor de bovenbouw van het primair onderwijs
Duur: 2 ½ uur per groep
Datum: in overleg
Kosten: € 55,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten

Aanbieder: BIKcollectief

Interesse? Mail naar jan.stoel@tilburg.nl

4. Audax Textielmuseum Tilburg presenteert ……

een nieuw programma voor het basisonderwijs

Christien Meindertsma: Wol, vlas en meer
Kijk- & doe-opdrachten in tentoonstelling & rondleiding in museum.  

Christien Meindertsma is een Nederlandse ontwerper met voor het eerst een grote solotentoonstelling in het Audax Textielmuseum Tilburg. Christien maakt eigentijdse producten zoals kleden, poefen en truien van grondstoffen als wol en vlas. Een verrassend project is ‘One sheep sweater’. Om één trui te breien gebruikt ze exact de wol van één schaap. Ze weet ook van welk schaap de wol komt en waar het dier leeft. En via het paspoort dat ze bij de trui voegt, kun je zien hoe ‘jouw’ schaap er uit ziet en waar de trui dus vandaan komt. En dit is precies wat Christien in haar werk centraal stelt. Waar komen producten vandaan, hoe worden ze gemaakt en welke grondstoffen zijn gebruikt?
In de tentoonstelling is dit en heel veel ander werk te zien. Robuuste kleden gebreid met reuzennaalden. Het boek ‘PIG 05049’ dat laat zien hoeveel producten (187) van één varken zijn gemaakt: van hartkleppen, dropjes, kogels tot cosmetica. Het boomproject ‘Tree Track’ met houten rails, treinwagonnetjes en kleurpotloden, allemaal gemaakt van één boom. Veel van haar textiele werk is gemaakt in het Textielmuseum op de brei- en weefmachines.


Met het programma ‘Christien Meindertsma: Wol, vlas en meer’ bezoeken de leerlingen in kleine groepjes de tijdelijke tentoonstelling aan de hand van verrassende kijk- en doeopdrachten. Ook krijgen de leerlingen een rondleiding in het museum waarbij wol, vlas, weven en breien centraal staan. De leerlingen zien hoe van wol en vlas garens en producten worden gemaakt op historische en moderne weef- en breimachines.

Opzet programma
De klas krijgt een centrale instructie over het programma. Daarna wordt de klas in twee groepen verdeeld. Groep A krijgt een rondleiding door een museumdocent in het museum. Groep B gaat onder begeleiding van de eigen docent en de ouders de tentoonstelling van Christien Meindertsma bekijken. Voor elke leerling is een vouwblad met kijk- en doeopdrachten beschikbaar, dat daarna meegenomen mag worden voor op school. Na 45 minuten wordt er gewisseld.

Algemene informatie
Doelgroep: Basisonderwijs groepen 1 t/m 6
Datum: 28 februari t/m 1 juni 2012
Duur: 1,5 uur
Kosten: € 84,00 (excl. entree / incl. vouwblad voor elke leerling)
Entreeprijzen: Tilburgse scholen die via CiST boeken vrije toegang
Overige scholen:
Groepen 1 & 2 vrije toegang
Groepen 3 t/m 6 € 1,50 per leerlingen
Begeleidende leerkracht en ouders betalen hetzelfde tarief als de leerlingen

Aanmelden: via digitaal aanmeldformulier op www.textielmuseum.nl onder TextielAcademie of via CiST.

5. Doorgaande leerlijn

Tijdens de ICC-netwerkbijeenkomst hebben we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs-cultuureducatie belicht. De financiering van cultuureducatie, de bekende € 10,90, gaat tot en met het schooljaar 2015-2016 door. Het geld zal in de zogenaamde prestatiebox komen en blijft geoormerkt voor cultuureducatie. Er gaat ook een nieuwe regeling cultuureducatie komen die aangeeft waaraan voldaan moet worden willen scholen dit bedrag blijven krijgen. De rol van de inspectie zal daarbij in beeld komen, maar ook de verankering van cultuureducatie middels een doorgaande leerlijn cultuureducatie binnen- en buitenschools.
De gemeente Tilburg heeft Bureau CiST opgedragen om tot juni 2012 aanzetten te maken voor doorgaande leerlijnen in Tilburg. Tijdens de ICC-netwerkbijeenkomst heeft Factorium, dat al bezig is met deze lijn met een aantal scholen, de mogelijkheden gepresenteerd. Op de oproep van CiST om samen met (brede) scholen tot aanzetten te komen werd enthousiast gereageerd. Met deze scholen neemt CiST binnenkort contact op.
Daar waar de middelen schaars zijn/worden zal het accent ongetwijfeld verlegd worden van het ondersteunen van korte projecten/workshops naar het mede mogelijk maken van de doorgaande leerlijn cultuureducatie.

 

6. Post HBO-opleiding CultuurBegeleider

Ben je geïnteresseerd in cultuur én onderwijs. Wil je werken aan meer kwaliteit van cultuureducatie, heb je ideeën hoe je dat aan zou kunnen pakken?
Vanuit de gedachte van ICQ wordt momenteel een opleiding ontwikkeld waarin Avans CO, Fontys Hogescholen en CiST samenwerken. De opleiding CultuurBegeleider is een erkende, gecertificeerde postHBO-opleiding die gekoppeld kan worden aan een LB-functie. De eerste opleiding zal starten in september 2012. De studiebelasting bedraagt 200 uren, waarvan 60 contacturen en 140 uren eigen studie, waaronder praktijkopdrachten en literatuurstudie. De opleiding heeft een looptijd van twee jaar en wordt gegeven op 7 woensdagmiddagen en vier hele dagen. De richtprijs voor de opleiding bedraagt € 2.000,00.
Op 23 mei wordt een introducatiebijeenkomst gehouden van 14.00 tot 16.00 uur op Fontys Pabo Eindhoven, Lismortel 25, 55612 AR Eindhoven.
Voor verdere informatie over de opleiding en aanmelden voor de introductiebijeenkomst kunt u mailen naar l.hakvoort@fontys.nl

7. Regiobijeenkomsten Cultuur in de Spiegel

In maart 2012 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs kennismaken met Cultuur in de Spiegel, een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, tijdens vijf regiobijeenkomsten. Iedere bijeenkomst begint met een toelichting op het theoretisch kader. Vervolgens vertellen twee scholen die al met het kader werken over hun ervaringen en kunt u in workshops zelf aan de slag. De bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door Cultuur in de Spiegel, Cultuurnetwerk Nederland, Raad van twaalf en Fonds voor Cultuurparticipatie
Data en locaties
Regio West 7 maart 2012 in Amsterdam
Regio Oost 14 maart 2012 in Arnhem
Regio Midden 21 maart 2012 in Amersfoort
Regio Zuid 22 maart 2012 in Deurne
Regio Noord 28 maart 2012 in Zwolle

Kunstbalie organiseert, als lid van de Raad van twaalf, de conferentie voor de Regio Zuid op 22 maart 2012 Locatie is Conferentiehotel Willibrordhaeghe in Deurne. Vanaf woensdag 18 januari is de inschrijving via Cultuurnetwerk Nederland geopend.
Scholen hebben als het goed is over deze bijeenkomsten, die € 75,00 per persoon kosten, een brief gekregen.

ICQ en de doorgaande leerlijn die wij bij CiST ontwikkelen sluit aan bij Cultuur in de Spiegel.

Link naar inschrijfpagina

8. Jong in Brabant

In het project Jong in Brabant, georganiseerd door Erfgoed Brabant, maken jongeren op basis van filmmateriaal uit de periode 1950-1970 over het alledaagse leven in Brabant een film over hun leven in Aalst,
Berkel-Enschot en Etten-Leur. Bij dit project zijn vier lessuggesties ontwikkeld voor groep 8. Het lesmateriaal zoomt in op jongerencultuur van nu en toen en zijn een hulpmiddel voor omgevingsonderwijs bij u op school. De historische filmbeelden uit de jaren zestig vormen de basis van het materiaal. Op www.levensloopbrabant.nl vindt u meer informatie. Ga naar Jong in Brabant voor de lessuggesties.


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief