CiST Nieuwsbrief
 

nieuwsbrief  VO februari 2012


1. Toekomst cultuurkaart
2. Cultuur in de spiegel
3. Stadsmuseum Taal van Tilburg
31 mei Presentatiedag Voortgezet Onderwijs

1. Toekomst De Cultuurkaart

Bureau CiST heeft voor haar netwerk, op verzoek van de docenten, een bijeenkomst met het CJP georganiseerd op dinsdag 17 januari jl. in het Deprez gebouw te Tilburg. Deze bijeenkomst is druk bezocht. Op dit moment wordt er op provinciaal en op landelijk niveau overlegd met culturele instellingen hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de cultuurkaart. Eind mei moet een en ander duidelijker worden. Wel kunnen we nu al signaleren dat er voorwaarden gesteld zullen worden aan het cultuuronderwijs voor wat betreft doorlopende leerlijnen. Ook naar de onderbouw VO toe. Ondertussen is Bureau CiST in gesprek met directies en sectormanagers over het behoud van het cultuuronderwijs dat in de afgelopen jaren is opgebouwd op scholen in Tilburg.

De Cultuurkaart gaat in schooljaar 2012-2013 door als samenwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. Het kabinet en de Tweede Kamer steunen het Plan van Aanpak hiervoor van CJP.
In de nieuwe vorm is het uitgangspunt dat scholen 10 euro per leerling investeren in een Cultuurkaart en hier 15 euro aan cultureel tegoed voor terug krijgen. Verder is het de bedoeling dat culturele activiteiten worden vrijgesteld van BTW en dat de administratieve lasten voor scholen verminderen.
Wat verandert er? De Cultuurkaart wordt niet langer verstrekt via de Regeling Cultuurkaart, maar wordt uitgegeven door Stichting CJP. Scholen krijgen hun investering terug in de vorm van cultureel tegoed dat te besteden is bij erkende culturele instellingen. Bovenop dat tegoed krijgen scholen een extra premie uit het Fonds voor Cultuur en School dat met private middelen wordt gevuld. Klassikale activiteiten die met de Cultuurkaart worden ondernomen worden vrijgesteld van BTW.
Wat blijft hetzelfde? De aanvraagprocedure en de werking van de kaart blijft precies hetzelfde als de afgelopen jaren. Wel worden de regels omtrent het activeren van kaarten veel eenvoudiger zodat er minder administratieve lasten voor de school zijn. Scholen hebben dagelijks inzicht in de manier waarop het cultureel tegoed wordt besteed en bij welke culturele instellingen. Leerlingen krijgen met de Cultuurkaart voordeel op culturele activiteiten. Ook ontvangen zij korting op sportspullen, kleding, schoenen en schoolmaterialen met de Cultuurkaart.
Aanmelden In de periode tot en met het nieuwe schooljaar wordt het Plan van Aanpak verder uitgewerkt. Vanaf mei 2012 kunnen scholen zich voor Cultuurkaart-jaar 2012-2013 aanmelden.

2. In gesprek over Cultuur in de Spiegel


Vanuit het onderwijswerkveld is er een grote vraag naar een goed onderbouwd en volwaardig curriculum voor cultuuronderwijs. Hoe kan het culturele (zelf)bewustzijn van jongeren worden versterkt? Hoe kan de jeugd via het onderwijs op de beste manier in aanraking komen met kunst en cultuur? Hoe kunnen we een doorlopende leerlijn kunst - en cultuur in het onderwijs implementeren?
Eind 2008 startte het vierjarig onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel’. Voor dit onderzoek ontwikkelde de Rijksuniversiteit Groningen en SLO samen met 14 scholen primair en voortgezet onderwijs een theoretisch kader en een raamleerplan voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. www.cultuurindespiegel.nl

In maart 2012 kunt u tijdens een van de vijf regiobijeenkomsten kennismaken met Cultuur in de Spiegel, een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Iedere bijeenkomst begint met een toelichting op het theoretische kader. Vervolgens vertellen twee scholen die al met het kader werken over hun ervaringen en krijgt u in workshops handvatten waarmee u zelf aan de slag kunt.
Inschrijven voor de bijeenkomsten kan vanaf januari 2012.

Data regiobijeenkomst zuiden: donderdag 22 maart 2012
U kunt zich nog inschrijven via
www.cultuurnetwerk.nl

3 Onderzoek met Stadsmuseum Taal van Tilburg

Wat je zegt ben je zelf!

Erfgoed Brabant ontwikkelde een lesproject over dialect, taalgebruik en identiteit. Wat je zegt ben je zelf! Het is een project over Brabants dialect waarin de leerlingen op zoek gaan naar de invloed van hun omgeving en hun familie op hun eigen taalgebruik. Eerst gaan ze dieper in op het ontstaan van dialecten, hun eigen taalgebruik en vooroordelen daarover. Vervolgens interviewen ze hun opa of oma. Is (dialect)taal boers, kijken de jongeren erop neer of is het juist cool om je eigen streektaal te spreken? Maaskantje en de Braboneger zijn voorbeelden van hedendaags dialectgebruik.
Het project bestaat uit vier lessen en sluit aan bij de vakken Nederlands, geschiedenis en het mentoruur.
Lessen in de klas vanaf mei 2012

Tekstorgel
Stadsmuseum Tilburg wil op een luchtige manier onderzoek doen naar Tilburgs woordgebruik onder jongeren. Daarom huurt Stadsmuseum het Tekstorgel in, een product van Stichting Kunstprojecten o.l.v. Henk Verhoeven. Het Tekstorgel zal enkele malen geplaatst worden bij een middelbare school. De jongeren worden gevraagd om hun eigen woord / zin te noemen voor bijvoorbeeld hun lievelingsgerecht, hun plek van samenkomst of daar waar zij zich thuis voelen in Tilburg. Zullen de klassiekers ‘Slaoj meej aaj meej jèùn meej èèrepel’en `Den Heuvel` worden genoemd of komen zij met een hedendaagse equivalent? Het onderzoek zal het uitwijzen.
Het Tekstorgel is beschikbaar vanaf februari 2012

Titels
Museum de Pont brengt in 2012 voor de tweede keer een tijdschrift uit dat speciaal voor jongeren is bestemd: ‘HUH?´ .`Hét eigenwijze kunsttijdschrift voor jongeren’ zal gewijd zijn aan het thema ‘titels’ in de brede zin van het woord. Kunstenaars die spelen met titels, letters en teksten staan centraal. Daarnaast zullen jongeren gevraagd worden om zelf woorden te geven aan kunstobjecten of deze te verbinden aan taal. In het Wilhelminapark, dat dicht bij museum De Pont ligt, zijn eveneens taaluitingen te zien in de vorm van straatgedichten, zoals ´Roeien (’s middags)´ en ‘Brief aan een architect II’. Bovendien zijn er opschriften op gevels en gebouwen die wellicht inspireren tot gedichten of verhalen. ‘Tramstation’ en ‘Melkfabriek’ zijn voorbeelden daarvan.
Educatief programma vanaf maart 2012 evt. i.s.m. museum De Pont.

Contactpersoon Taal van Tilburg
Stadsmuseum Tilburg / Petra Robben
petra.robben@mommerskwartier.nl

013 54 94 565 (di tot en met vrijdag)Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief