CiST Nieuwsbrief
 

nieuwsbrief VO augustus 2012


1. Een goed cultureel schooljaar
2. Incubate voor VO
3. Tilburg got Talent
4. De Pont

1. Een goed cultuur jaar komend schooljaar

Ondanks alle minder positieve berichten van het afgelopen schooljaar kunnen we toch met enigszins frisse moed starten.
De nieuwe Cultuurkaart krijgt een rijksbijdrage van 600.000 euro. Dit is de uitkomst van het kamerdebat van afgelopen donderdag 5 juli, waarin een motie van Jetta Klijnsma (PvdA) en Marieke van der Werf (CDA) met een grote Kamermeerderheid is aangenomen.

Met deze rijksbijdrage is het mogelijk om de eigen bijdrage van de culturele instellingen te verlagen naar 5%. Bij de presentatie van de nieuwe Cultuurkaart was oorspronkelijk een bijdrage van 15% begroot. Voor een aantal culturele instellingen bleek dit te hoog en daardoor bedrijfseconomisch niet verantwoord. Met de rijksoverheid nu ook aan boord, is het voor culturele instellingen beter haalbaar om mee te doen

.Wat leren we van cultuuronderwijs?
In een tijd waarin we zo doelgericht mogelijk werken, leren en onderwijzen, is de legitimering van kunst en cultuur binnen het curriculum van de school een belangrijk punt. Barend van Heusden toont in dit essay de relatie tussen kunst, cultuur en cognitie, en geeft aan welke resultaten u van kunst- en cultuuronderwijs mag verwachten. Korte samenvatting:
“Goed kunstonderwijs leert leerlingen hun cultureel (zelf)bewustzijn te ontwikkelen, het leert ze te verbeelden en die verbeelding om te zetten in producten en performances, en het leert ze een medium (materiaal en instrumenten) te beheersen. Daarbij maken ze zich verschillende cognitieve vaardigheden (waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren) eigen die ook buiten de kunsten, in andere onderwijsvakken voorkomen (vormen van waarnemen, mondeling en schriftelijk taalgebruik en analytisch vermogen). Een goede beheersing van de vier vaardigheden kan dus bijdragen aan de resultaten in andere onderwijsvakken (transfer).
Onderzoek wijst ook in die richting. In een maatschappij waarin creativiteit en innovatief denken steeds belangrijker vaardigheden worden voor sociale en economische ontwikkeling, heeft kunstonderwijs ook een waarde in zichzelf omdat het zich bij uitstek richt op de verbeeldingskracht. Bovendien is het vermogen tot cultureel zelfbewustzijn ten diepste sociaal, en kan het voor een sterke emotionele bevrediging zorgen. Kunst- en cultuuronderwijs is dus niet alleen van belang voor het versterken van het onderwijs, het is ook noodzakelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren tot cultureel zelfbewuste burgers die in staat zijn effectief bij te dragen aan de sociale en economische ontwikkeling.”

2. Incubate voor Voortgezet Onderwijs

 

Op woensdag 12 september is het Highschool day, een unieke mogelijkheid voor scholen om leerlingen CKV gratis deel te laten nemen aan de culturele programma's van die dag. Er is nog plaats voor enkele klassen. Stuur dit bericht ook door naar je collega's nederlands of maatschappij. Mocht je geen CKV hebben op deze dag dan kunnen de leerlingen wellicht met andere docenten naar dit fantastische, multi-disciplinaire festival in Tilburg

Incubate wil deze leerlingen graag in contact brengen met de diversiteit van het festival en de eigenzinnige artiesten en kunstenaars en kiest er dan ook voor om het festival gedurende een dag volledig open te stellen voor leerlingen aan het voortgezet onderwijs. Ze bieden alle bovenbouwleerlingen van alle middelbare scholen in Tilburg op woensdag gratis toegang aan voor het festival, mits de scholen ook akkoord gaan met een introductie die wij bij die klassen ter voorbereiding komen geven. Scholen kunnen er vervolgens zelf voor kiezen om dit bezoek onderdeel te laten zijn van hun curriculum in de kunstvakken, of alleen gebruik te maken van de mogelijkheid het festival te bezoeken
Mail voor deelname graag VOOR VRIJDAG 24 AUGUSTUS: educate@incubate.org

Het programma bevat o.a OVERDAG (vanaf 12.00):

• Surround Sound 2.0, waarbij kunstenaar Willem Geerts rondom het Wilhelminapark een aantal voortuigen laat rijden waar geluid uit komt, en die samen een compositie vormen met de auto’s en ander verkeer dat er normaal rijdt. Wij zorgen in het midden van het park voor een luisterpunt met gratis ijsjes.
• 7 hours, 7 days. Waarbij de Engelse kunstenaar Leah Capaldi 7 dagen achter elkaar, 7 uur per dag als performance karaoke zingt en de leerlingen eventueel ook mee mogen zingen
• een speciale theatervoorstelling van JAIME IBANEZ, die een soort tekenfilms maakt met zijn eigen lichaam en eenvoudige apparaten:
http://vimeo.com/41371555
• de open source expo in de koepel hal, een enorme expo met meer dan 300 kunstenaars, varierend van amateur tot proffesional.
• een speciaal concert in de middag met de muzikanten die liedjes maken met gameboys, maar dat hangt er nog even vanaf of daar genoeg interesse in/voor is.

In DE AVOND is er een uitgebreid muziek en filmprogramma:

• Open Film 3: 19:45 Filmfoyer:

The Big Common Denominator РTess Löwenhardt (5 min) Flashings in the Mirror РJasper Elings (1 min) Latrinalia РPaola Pica, Simone van Boven, Yvonne Kemps (14 min) Finale РBalasz Simonyi (8 min) This is how a Country Became РHarko Wubs (25 min)
Muziek:

• dubreggae band KING MIDAS SOUND in 013, kleine zaal om 22.00 *Will Guthrie (singer/songwriter) 19.45 - paradox *Bill Orcutt (heavy/guitar) 20.45 - paradox *Trevor Watts & Veryan Weston (jazz) 22.00 - paradox
• hele avond rondom Ivolve, Eigenheimer, Frietboer & Filosofische Stilte (gameboy muziek) 20.00 - cul de sac
• Digger & The Pussycats (rockabilly/rock n roll) 23.30 - cul de sac

En natuurlijk zijn er door de gehele stad de foto's van Iside Out te bewonderen.
Op 10 september zullen alle posters tegelijkertijd zichtbaar gemaakt worden. Samen zetten we de moeders van Tilburg in de schijnwerpers.
Relevante links www.insideouttilburg.nl3. Tilburg got Talent 2013

In de vorige nieuwsbrief kon je nog lezen over de tweede editie van Tilburg got Talent, de zeer succesvol verlopen talentenwedstrijd voor jongeren in popcentrum 013.

We zijn dan ook zeer verheugd, dat we kunnen mededelen dat TgT 2013 ook door zal gaan en wel op dinsdag 4 juni.
Ook willen we de deelname openstellen voor alle VO scholen uit Tilburg en dan voor klas 1 tot en met 3, dus voor leerlingen van 12 t/ m 15 jaar.4  De Pont heeft een verrassing


Het seizoen bij De Pont begint spetterend.


Van 1 oktober tot 15 oktober: speciale rondleidingen waar de opbouw van een tentoonstelling centraal staat. Tijdens de rondleiding een kijkje achter de schermen en een gesprek met een opbouwer of curator van de tentoonstelling van Anish Kapoor.
Vanaf 15 oktober tot januari: Anish Kapoor
Vanaf Januari: Katharina Grosse. Dit is zeer geschikt voor VO en wordt gekoppeld aan nieuw
nummer van het tijdschrift HUH rondom Kleur.

Van oktober tot januari mogelijkheid om met jonge bloggers van www.deadline.nl blogs te leren schrijven over kunst.
Wie of wat is Deadline.nl?
Bij jongerenpersbureau Deadline.nl geven jongeren (15 - 24 jaar) hun mening over kunst, cultuur en lifestyle (recensies, artikelen, interviews). Deadline.nl investeert in het talent van deze jonge redacteuren door middel van individuele begeleiding en journalistieke
masterclasses, zoals interviewtechnieken, recensies en sfeerverslagen of creatief schrijven.
Deadline wil de schakel zijn tussen de mening van jongeren en de media.

Voor meer informatie De Pont 013-5438300


.


 

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief