CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief VO november 2012


1. CJP bijeenkomst Utrecht
2. Tilburg got Talent 2013
3. Museum De Pont
4. Incubate Highschool Day
5. Gedragsanimaties
6. Uit het  regeeerakkoord
Belangrijke data:
Tilburg got Talent 30 mei 2013
Presentatiedag VO 4 juni 2013

1. CJP bijeenkomst 20 november in Utrecht

 

CJP Cultuurkaart nieuwe stijl’ gaat op 1 november van start. Er zijn bijna 600.000 leerlingen aangemeld en de productie van de passen is volop in gang. Een goed moment om samen een eerste balans op te maken.
We hebben met zijn allen een succesvolle beweging kunnen maken om een gedeelte van de financiering van het cultuuronderwijs opnieuw te heroveren. De vraag is nu hoe we dit voor het schooljaar 2013-2014 en verder op een robuuste en stabiele manier kunnen voortzetten.
Daarbovenop speelt nu de discussie over het vak CKV. Het eventueel afschaffen van dit vak zal een enorme impact hebben op cultuureducatie in Nederland.
De slag om de Cultuurkaart heeft mij geleerd dat het loont om te strijden en tegelijk actief na te denken over oplossingen. Ik wil je daarom graag uitnodigen voor de Cultuurkaart-bijeenkomst op dinsdag 20 november 2012 in Utrecht waar we beide thema’s graag bespreken.
Programma:
15.15 Ontvangst met koffie en thee
15.30 Welkomstwoord door Walter Groenen, directeur CJP
15.40 Stand van zaken CJP Cultuurkaart en het vak CKV
16.45 Vragen
17.00 Borrel
RSVP vóór 13 november naar Anneke van der Vaart via het mailadres
ava@cjp.nl


2. Tilburg got Talent 2013

In de vorige nieuwsbrief melden wij nog dat de nieuwe datum 4 juni zou zijn, maar na onderlinge communicatie met de instellingen is definitief besloten om Tilburg got Talent 2013 door te laten gaan op donderdag 30 mei.
En deze spannende avond vol met nieuwe talenten, die met elkaar strijden zal weer plaatsvinden in Poppodium 013. Alle VO scholen uit Tilburg mogen meedoen en dan vanaf klas 1 tot en met 3, dus voor leerlingen van 12 t/ m 15 jaar.
Vanaf begin januari gaan we de workshops plannen. Om zicht te krijgen op de hoeveelheid workshops willen we graag voor de kerstvakantie weten welke scholen interesse hebben om mee te doen. Opgeven kan bij Ineke.frijters@tilbburg.nl


3. Museum De Pont

Tot en met 27 januari: Anish Kapoor
De Pont heeft een speciale rondleiding met een mooie brochure bij deze tentoonstelling
Vanaf Januari: Katharina Grosse. Dit is zeer geschikt voor VO en wordt gekoppeld aan nieuw
nummer van het tijdschrift HUH rondom Kleur.

Van oktober tot januari mogelijkheid om met jonge bloggers van www.deadline.nl blogs te leren schrijven over kunst.
Wie of wat is Deadline.nl?
Bij jongerenpersbureau Deadline.nl geven jongeren (15 - 24 jaar) hun mening over kunst, cultuur en lifestyle (recensies, artikelen, interviews
Voor meer informatie De Pont 013-54383004. Incubate- Highschoolday

Woensdag 12 september was het Highschool day, een unieke mogelijkheid voor scholen om leerlingen CKV gratis deel te laten nemen aan de culturele programma's van die dag, van een fantastisch, multi-disciplinair festival in Tilburg. Leerlingen van het Cobbenhagen lyceum, van 2 College Wandelbos, van De Nieuwste School en van Het Mill Hill College, in totaal 654 leerlingen, hebben hieraan meegedaan.
Incubate wilde deze leerlingen graag in contact brengen met de diversiteit van het festival en de eigenzinnige artiesten en kunstenaars en kiest er dan ook voor om het festival gedurende een dag volledig open te stellen voor deze leerlingen Ze hebben oa. een tentoonstelling in de Koepelhal bezocht en een theatervoorstelling in de Hall of Fame. Kortom het was een zeer geslaagde dag.


5. Gedragsanimaties

GEDRAGANIMATIES
Een chihuahua die door Hamlet blaft. Krakende zakken chips bij een dansvoorstelling. Tikkertje tussen kunstwerken. Het gebeurt, horen wij van theaters en musea. Gelukkig gedragen de (kleine en grote) bezoekers van onze activiteiten zich vaak beter. En dat komt ongetwijfeld (mede) door de gedrags- en spelregels voor theater- en museumbezoek op onze site.
Gaan je leerlingen naar een expositie of voorstelling? Laat dan onze animatiefilmpjes zien, waarin de regels voor theater- of museumbezoek worden toegelicht.

http://www.bureaubabel.nl/BabelMuseum.html


6. Uit het regeerakkoord

Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Nederland heeft een naam hoog te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj's en
architecten veroveren de wereld. Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek. Instellingen en ...
kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en
boren nieuw publiek en nieuwe middelen aan. Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst.
• Cultuur moet toegankelijk blijven. De BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door.
• We ondersteunen en stimuleren cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen.
• De cultuurkaart CJP voor jongeren blijft behouden. Culturele instellingen richten hun educatie op deze groep.
• Talentontwikkeling wordt gestimuleerd via het Fonds voor de podiumkunsten en cultuureducatie.
• Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit.
• Het onderwijs en de cultuursector bundelen krachten ten behoeve van cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief