CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 4-2012, primair onderwijs | 15 november 2012


In deze nieuwsbrief

1. Het Grote Winterprobleem
2. ICC in kaart
3. Cultuureducatie met kwaliteit
4. ICC-netwerkbijeenkomst
Belangrijke data

22 januari: ICC-netwerkbijeenkomst
28 mei: Presentatiedag CIST, p.o.

1. “Het Grote Winterprobleem” mét Louk Beernink en het Euregio Jeugdorkest

Het Euregio-orkest bestaat uit jonge muzikanten voornamelijk uit Nederland en België. CiST is in gesprek met het orkest om te bezien of we de komende jaren een scholenproject rondom de jaarlijkse voorstelling van Euregio kunnen maken. Wellicht kunt u het concert 'Het Grote Winterprobleem' onder de aandacht brengen van de kinderen/ouders van uw school. 'Het Grote Winterprobleem' is een muzikaal sprookje voor GROOT en klein – met het 90-koppig Euregio Jeugdorkest dat live-muziek speelt uit ‘De schilderijententoonstelling’ van Modest Moessorgsky
Er was eens... zo begint dit sprookje, net zoals alle sprookjes beginnen. Alleen loopt dit sprookje nét iets anders... Koning Lou is de prettig gestoorde koning van het piepkleine koninkrijkje met de al even prettig gestoorde naam Spatzelbrüdenbotsenknotskes. Spatzelbrüdenbotsenknotskes is een ijskoud koninkrijkje. Het moét er ook ijskoud zijn want dit koninkrijkje bestaat alleen maar uit sneeuw en ijs. Ondanks de vrieskou hebben alle onderdanen het prima naar hun zin. Maar op onverklaarbare wijze is de winter in dit besneeuwde paradijsje dit jaar uitgebleven. Omdat Spatzelbrüdenbotsenknotskes enkel uit sneeuw en ijs bestaat, dreigt het nu volledig weg te smelten en met het land alle onderdanen! Koning Lou én zijn trouwe raadgever gaan op zoek naar de oorzaak van hun Grote Winterprobleem. Al snel komen zij tot de ontdekking dat Zjertrude, de verschrikkelijke, vervelende, chagrijnige koningin van buurland Ritseltitselsnörenflapkes, wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de onheilspellende winterdiefstal! Koning Lou en Dréke blijven niet bij de pakken zitten! Reken maar van niét...
‘… en Koning Lou en Dreke trekken nog snel een hardbevroren kroketje - mét chocolade -uit de febo. Ze zetten hun stoere zonnebril op en met een bang maar warm hartje trekken ze samen ten strijde tegen de kille koningin van Ritseltitselsnörenflapkes.’
Een cast met zanger Guus Meeuwis, en de Vlaamse acteurs Steve Geerts en Alain Rinckhout brengen dit hartverwarmende sprookje tot leven.. Lieven Rossignol staat in voor tekst en regie.
De wondermooie muziek komt uit ‘‘De Schilderijententoonstelling’ van M. Moessorgsky en wordt live gespeeld door het Euregio-orkest o.l.v. Hans Casteleyn.
Het Grote Winterprobleem is een muzikaal sprookje voor de hele familie (vanaf 6 jaar). Meer informatie? Klik Hier

Speeldata: Zaterdag 2 februari 2013 om 11 u. – 14.30 u. – 17 u.
Zondag 3 februari 2013 om 14.30 u. en om 17 u.

Locatie: Concertzalen Tilburg
Info en reservaties: Theaters Tilburg www.theaterstilburg.nl
Duur voorstelling: 1 u 10 min.

2. ICC in Kaart

Het landelijke project interne cultuurcoördinator (icc) heeft als doel om op iedere basisschool in Nederland ten minste één cultuurcoördinator (icc'er) aan te stellen. Om dit te bereiken is een bijscholingscursus in het leven geroepen, de zogeheten icc-cursus. De publicatie 'ICC in kaart' geeft een overzicht van beleid, aantallen en maatregelen in de periode 2009-2012, zowel landelijk als per provincie. Dit overzicht is van belang om gerichte acties te kunnen ondernemen in specifieke regio's en om inzichtelijk te maken wat er bereikt is met icc, en wat er nog moet gebeuren.
Digitale versie klik hier.

3. Cultuureducatie met kwaliteit

Minister van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra onderschrijven in een brief aan de Tweede Kamer van 24 oktober het advies ‘Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!’. De Onderwijsraad en Raad voor Cultuur adviseren daarin gezamenlijk over het beleid om kwalitatief goede cultuureducatie in het onderwijs te realiseren.
Om de scholen meer grip te geven op de inhoud en kwaliteit van cultuureducatie, noemen de bewindslieden als eerste actiepunt het uitwerken van een leerlijn voor cultuureducatie. Daarnaast komt er een review van het instrumentarium voor het beoordelen van leerlingenprestaties, gevolgd door pilots om bepaalde instrumenten te testen. Een inventarisatie van het lokale voorzieningenniveau voor cultuureducatie moet meer zicht bieden op de mogelijkheden om de afstemming tussen onderwijs en culturele infrastructuur verder te verbeteren. Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering in school wordt het icc-profiel aangevuld op basis van de leerlijn cultuureducatie, en wordt nascholingsaanbod ontwikkeld. De Onderwijsinspectie wordt gevraagd in 2015 een rapportage cultuureducatie te maken.
Terwijl deze beleidsreactie het primair onderwijs betreft, stellen de bewindslieden dat culturele en kunstzinnige vorming ook in het voortgezet onderwijs van groot en onbetwistbaar belang is. Zij benadrukken dat in het wetsvoorstel over de profielen in havo en vwo, dat momenteel onder vuur ligt, culturele en kunstzinnige vorming anders kan worden ingevuld, maar niet minder belangrijk is.
Inmiddels is Factorium door de gemeente gevraagd om de subsidieaanvraag 'Cultuureducatie met kwaliteit' te gaan schrijven. CiST is daarbij nauw betrokken. Tien scholen die zich in januari/februari 2012 hebben gemeld gaan aan dit traject meedoen: doorgaande leerlijnen, verankering van cultuureducatie in het schoolprogramma, deskundigheidsbevordering, partnerschap met een culturele instelling en monitoring zijn de items die in deze aanvraag terug komen. Het is de bedoeling dat er jaarlijks ruimte komt voor 4 of 5 nieuwe scholen. Cultuureducatie met kwaliteit loopt van 2013 tot en met 2016. Meer informatie  klik hier.
 
4. ICC-netwerkbijeenkomst

Op 22 januari organiseren we een ICC-netwerkbijeenkomst. Locatie: Deprez-gebouw, Lange Nieuwstraat 172-174. Tijden: 16.00 tot 19.00 uur. Op de agenda staat onder meer Cultuureducatie met kwaliteit en de mogelijke veranderingen rondom cultuureducatie in het nieuwe schooljaar. Uitnodiging volgt. Aanmelden is in verband met catering echt nodig. Aanmelden kan nu al. Klik hier.

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief