CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 2-2013, primair onderwijs | 5 maart 2013


Belangrijke data


28 mei. Presentatiedag CiST
27 augustus. Infoavond Kinderboekenweek

1. Goedgekeurd!   

Groot nieuws: de aanvraag die Factorium/CiST bij het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben ingediend is op 28 februari 2013 goedgekeurd. Dat betekent dat het traject 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (CMK) in de periode 2013-2016 definitief doorgaat.
Per jaar is een bedrag van € 228.262,00 beschikbaar voor cultuureducatie, vier jaar lang. We hebben via het ICC-netwerk de scholen in januari geïnformeerd over de ontwikkelingen en voorwaarden om deel te kunnen nemen.
Over een periode van 4 jaar kunnen we met Cultuureducatie met Kwaliteit, dat is een stimuleringsregeling om cultuureducatie in het hart van het onderwijs te krijgen, maximaal 31 scholen voor primair onderwijs bedienen.
In CMK gaat het om cultuureducatie structureel in te bedden in het curriculum op school. We gaan dat doen op deze wijze:
-         Scholen stimuleren een duidelijke visie te ontwikkelen en stimuleren dat culturele instellingen activiteiten aanbieden die uitgaan van de vraag van de school. De 'culturele loopbaan' van de leerling staat centraal. Het realiseren van de kerndoelen en de verbinding met andere vakken is eveneens een onderdeel van de aanpak.
-         Deskundigheidsbevordering van leerkrachten en medewerkers van instellingen. Wil men namelijk de leerlingen goed kunnen begeleiden dan moet men wel over de benodigde competenties beschikken,
-         Komen tot meerjarige afspraken met culturele instellingen.
Met de eerste 10 scholen, die zich aangemeld hebben, gaan we nu stevig aan de gang.
In september kunnen 7 nieuwe scholen meedoen. Interesse? Meld u snel bij jan.stoel@tilburg.nl Hij maakt dan op korte termijn met u een afspraak om de mogelijkheden te verkennen en de voorwaarden te bespreken.
Klik hier om de beschikking te lezen die we ontvangen hebben.
In het najaar informeren we alle belangstellenden middels een minisymposium waarbij we vooral de scholen aan het woord zullen laten.
 

2. Aanpassingen financiën

CiST heeft met ingang van 2013 moeten bezuinigen. Bovendien is een deel van het budget van CiST aangewend voor 'Cultuureducatie met kwaliteit'. De gevolgen zijn dat we ons meer moeten focussen op onze uitgaven. We zijn momenteel aan het kijken hoe we de dienstverlening aan de scholen in stand kunnen houden. We zullen ongetwijfeld kritischer omgaan met de bekende kortingsregeling en het vervoer. Op onze presentatiedag zullen we u daarover nader informeren.

3. Presentatiedag CiST

Noteert u 28 mei! Op die dag organiseren we de Presentatiedag CiST voor het primair onderwijs. Voor icc'ers en leerkrachten die met cultuureducatie bezig zijn hét moment om te zien wat we in het schooljaar 2013-2014 gaan doen. En natuurlijk is het voor u een uitgelezen kans om in contact te komen met aanbieders van cultuureducatie. We beginnen zo rond 15.30 uur en ronden uiterlijk om 20.30 uur af. Een uitnodiging volgt.


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief