CiST Nieuwsbrief
 

nieuwsbrief VO juni 2013


1. Tilburg got Talent 2013
2. De Culturele Ladekast
3. Cultuureducatie met Kwaliteit
4. Aanbod Buro Plot

1. Tilburg got Talent 2013


De derde editie van Tilburg got Talent, op 30 mei jl, was een groot succes. De dag begon 's middags met een generale repetitie, die voor de deelnemers eigenlijk al net zo spannend was. 's Avonds volgden de spetterende optredens in een coole zaal met een geweldig enthousiast publiek dat de deelnemers, die in de coulissen stonden te wachten echt wist op te warmen.
De deelnemers, die elkaar stonden op te peppen, achter de coulissen, als de zenuwen hen te veel werden, of ze nu van een andere school kwamen of niet, dat deed er even niet toe. Daar achter de gordijnen waren ze allemaal 'brothers in arms'.
Terwijl de jury ging overleggen ging het publiek helemaal uit hun dak tijdens het optreden van de Floorillaz en al na 10 minuten kwam de beslissende uitslag. Op de eerste plaats zijn
geeïndigd 'Puddingbroodje' van de Nieuwste School. Op de tweede plaats de Rappers van de Cobbenhagen MAVO en op de derde plaats de 14-koppige band van 2College Wandelbos. Op de facebook pagina Tilburg got Talent kun je ook nog foto's bekijken.
.

2.  Presentatie publicatie 'De culturele ladekast" op 22 mei


We schreven er al eerder over: de bureaus voor cultuuronderwijs in Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en 's-Hertogenbosch ontwikkelden samen de Culturele Ladekast, een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie op basis van de kerndoelen uit het onderwijs.

Op 22 mei ‘openden’ de vijf Brabantse bureaus hun Culturele Ladekast tijdens een mini-symposium in de Verkadefabriek voor ICC-ers en schooldirecties, kunstenaars en vertegenwoordigers van culturele instellingen, de wethouders van Cultuur én Minister van OCW Jet Bussemaker.

.

Zij nam het eerste exemplaar in ontvangst en was zeer positief over de wijze waarop de B5 als pioniers de aanpak rondom cultuureducatie hadden vorm gegeven.

Deze doorlopende leerlijn cultuureducatie is gebaseerd op de ontwikkeling van de culturele vermogens van leerlingen tussen 4 en 18 jaar per dubbel leerjaar en integreert de kerndoelen binnen het leergebied kunstzinnig oriëntatie. Hiermee beschikken scholen en instellingen over een belangrijk instrument om zelf weloverwogen keuzes te maken voor de programmatische invulling.
 

3. Cultuureducatie met Kwaliteit
 
 

Inmiddels zullen velen van u het gelezen hebben in de lokale media. Bureau CiST heeft samen met Factorium een grote subsidie binnengehaald. Veertien basisscholen hebben zich aangemeld om mee te doen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Er is in de komende vier schooljaren ruimte voor 31 scholen. Voor het voortgezet onderwijs starten we volgende schooljaar met een pilot gebaseerd op de doorlopende leerlijn cultuureducatie.
Tijdens de presentatiedag van 4 juni hebben we in een workshop uitgelegd wat dit kan gaan inhouden voor uw school. We willen het in ieder geval koppelen aan Tilburg got Talent. Er heeft zich inmiddels al één school gemeld, die interesse heeft om deel te nemen aan de pilot. Er is dus nog ruimte voor één andere school.
Over twee jaar gaan we ook voor de groep VO , met een focus op de onderbouw VMBO, een subsidie aanvragen, zodat we met veel meer klassen kunnen gaan werken aan een doorlopende leerlijn.


4. Aanbod Cultuureducatie Buro Plot


U heeft ze wellicht gezien op de informatiemarkt maar hun aanbod in de brochure niet. Daarom hier in deze nieuwsbrief een keuze uit wat Buro Plot te bieden heeft.


Buro voor stedenbouw tilburg, Lange Nieuwstraat 172-174, 5041 DJ Tilburg, www.buroplot.eu, info@buroplot.eu
“HET WILHELMINAKANAAL!” CULTUREEL ERFGOED
ONTDEK DE VEELZIJDIGHEID VAN DIT STUK STAD: WEG VAN WATER, VAT VOL VERHALEN, LANG PARK, VLEERMUIZENROUTE…

voortgezet onderwijs (evt. groep 7/8 PO) projecten/workshops
cultureel erfgoed/beeldend
groep: onderbouw/bovenbouw
datum: in overleg
duur: 2 à 3 uur per dagdeel, minimaal 2 dagdelen
plaats: op school, op locatie
kosten: basisprogramma € 450,00; uitbreidingsopties op aanvraag
aanbieder: buro plot

Het Wilhelminakanaal is een geschikte kapstok voor een multidisciplinair cultureel
onderwijsprogramma.
De culturele dimensie van het Wilhelminakanaal wordt beeldend behandeld met interactieve
werkvormen aan de hand van drie hoofdthema’s: ‘de waterweg’, ‘techniek & ontwerp’ en
‘cultuurhistorie, landschap & natuur’. Wat is een kanaal (anders dan een rivier)? Wat kun je
met-in-op-aan een kanaal allemaal doen, hoe is het gemaakt, wat betekent het voor de stad
en het landschap, de dieren en planten? Er is ruimte voor persoonlijke ervaringen en verhalen.
Na dit informatieve deel gaan de leerlingen zelf beeldend aan de slag:
1. Piushaven, sluis III of viaduct Gelrebaan (ontwerpen of tekenen, op school en op locatie)
2. distributie en overslag (onderzoeken en ontwerpen, op school)
3. cultuur op/aan het water (expressieve opdracht, op school, uitvoering evt. op locatie)

Optioneel:
• Er kan meer tijd voor de beeldende opdrachten worden uitgetrokken.
• Specifieke opdracht die past in een werkweek, schoolprogramma, doorlopende leerlijn, of keuzeprofiel van uw school.
• Een fietstocht of een culturele vaartocht langs/over het kanaal; centraal staat het leren kijken door de ogen van een ruimtelijk ontwerper en/of performer.
• Tentoonstelling van het werk van de leerlingen over het Wilhelminakanaal, met doeken uit de tentoonstelling “Weg van Water” van Stichting Straat als basis.
Voor alle opties wordt eerst een offerte gemaakt.

Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief