CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 5-2013, primair onderwijs | 20 juni 2013


In deze nieuwsbrief

1. Win een schrijver in de klas
2. Minister opent Culturele Ladekast
3. Mini-symposium CmKTilburg
4. Minister: cultuureducatie voorop

5. Kinderboekenweek
6. Cultuurprogramma
7. Aanbiedingen

8. Kinderboekenmuziek cd

Belangrijke data

27 augustus: info-avond Kinderboekenweek
31 augustus: deadline inschrijving CiST-brochure
23 september: mini-symposium CmK Tilburg

12 november: info-avond Voorleesdagen

1. Win een schrijver in de klas!
Over kleuters en lezen is veel te doen (geweest). Het echte leesonderwijs begint pas in groep 3. Maar sommige kleuters zijn al vroeg geïnteresseerd in letters. Ze kunnen niet wachten tot ze zelf kunnen gaan lezen. Voor hen is de serie Hee, ik lees! bedoeld. Zo kunnen ze spelenderwijs bezig zijn met lezen. Want leren lezen is geweldig. Er gaat een wereld open voor kinderen.
In deze serie is een nieuwe titel verschenen: Dag juf van de Tilburgse auteur Jolanda Horsten. Het verhaal speelt zich af aan het einde van het schooljaar. De kleuters Kaat en Mik bespreken hun vakantieplannen met de juf. En wat doen we met de kat van de juf? Die moet logeren bij een oom, ook al vindt ze dat niet leuk. Maar daar hebben Kaat en Mik wel een oplossing voor.
Stuur vóór 5 juli een e-mail naar actie@zwijsen.nl en geef in maximaal 200 woorden aan wie jouw favoriete juf (of meester) is en waarom. Je maakt dan kans op een bezoek in je klas door Jolanda Horsten, de schrijfster van ‘Dag juf.’ Ze komt voorlezen en/of een workshop geven. Wat jij wilt!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marie-Jose Eltink, T (013) 58 38 941 of e-mail: m.eltink@Zwijsen.nl
 
2. Minister opent ‘Culturele ladekast’
We schreven er al eerder over: de bureaus voor cultuuronderwijs in Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch ontwikkelden samen de Culturele Ladekast, een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie op basis van de kerndoelen uit het onderwijs.

Op 22 mei ‘opende’ Minister van OCW Jet Bussemaker de Culturele Ladekast tijdens een mini-symposium in de Verkadefabriek voor ICC-ers en schooldirecties, kunstenaars, vertegenwoordigers van culturele instellingen en de wethouders van Cultuur.
Zij nam het eerste exemplaar van de publicatie 'Culturele Ladekast' in ontvangst en was zeer positief over de wijze waarop de B5 als pioniers de aanpak rondom cultuureducatie hadden vorm gegeven. Tijdens een grote bijeenkomst van het KCR rondom Cultuureducatie met Kwaliteit op 13 juni in Rotterdam kwam ze in haar toespraak terug op ‘onze' Culturele Ladekast.
Deze doorlopende leerlijn cultuureducatie is gebaseerd op de ontwikkeling van de culturele vermogens van leerlingen tussen 4 en 18 jaar per dubbel leerjaar en integreert de kerndoelen binnen het leergebied kunstzinnig oriëntatie. Hiermee beschikken scholen en instellingen over een belangrijk instrument om zelf weloverwogen keuzes te maken voor de programmatische invulling.
 
3. Mini-symposium Tilburg
Het blijkt dat Tilburg een mooie slag aan het maken is met cultuureducatie, niet alleen met de culturele ladekast, maar ook in het uitvoeringsplan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Op 1 september gaan 15 scholen met Cultuureducatie met kwaliteit aan de slag. Meteen de handen aan de ploeg. We willen de officiële start van dit programma, dat vier jaar gaat duren, markeren met een mini-symposium op 23 september, van 14.00 tot 17.00 uur.
Dit is een echt lokaal symposium, waar we met name het onderwijs en het culturele veld dat betrokken is bij CmK Tilburg aan het woord laten.
Onderwijs, politiek, instellingen zijn van harte uitgenodigd op 23 september. De uitnodiging volgt, maar noteer vast deze datum in uw agenda.
Interesse om mee te doen aan CmK Tilburg? U kunt zich dan melden bij de projectleider, Jan Stoel. Hij maakt dan geheel vrijblijvend een afspraak. Er is in het schooljaar 2013-2014 nog ruimte voor twee scholen en in het schooljaar 2014-2015 kunnen zeven nieuwe scholen gaan meedoen.
 
4. Visie van Minister Bussemaker: cultuureducatie voorop
Cultuuronderwijs staat voorop in de cultuurvisie ‘Cultuur beweegt’ van minister Bussemaker. Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Haar doel is dat álle kinderen en jongeren een ‘startkwalificatie’ meekrijgen.
Acties
Om dit te bereiken wil de minister:
·         een bestuurlijk kader vastleggen, samen met de staatssecretaris van Onderwijs, de PO-      raad en lokale bestuurders
·         een leerlijn cultuureducatie voor het primair onderwijs
·         het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voortzetten
·         deze lijn uitbreiden naar het voortgezet onderwijs (met een rol voor ckv)
·         de cultuurkaart behouden
Bestuurlijk kader
De minister en de staatssecretaris van Onderwijs ondertekenen na de zomer een akkoord met de wethouders en gedeputeerden van cultuur en van onderwijs van een groot aantal steden en provincies. Daarin maken ze voor tien jaar afspraken over tijd, geld en faciliteiten. Met dit akkoord wil de minister een landelijk anker creëren, dat scholen en culturele instellingen kunnen gebruiken om op lokaal niveau afspraken te maken.
Cultuurkaart en ckv
De minister en de staatssecretaris van Onderwijs informeren de Kamer voor de zomer over de toekomst van het vak ckv. Voor de cultuurkaart is de komende tien jaar 4,9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Daarmee krijgen alle leerlingen een basisbedrag van 5 euro. Scholen dragen zelf vrijwillig 10 euro bij, zonder verdere vergoeding voor de kaart zelf.
Buitenschoolse kunsteducatie en amateurkunst
Bussemaker wil de drempels voor actieve cultuurparticipatie verlagen. Daarbij ziet de minister het sportbeleid als goed voorbeeld. De minister zet de combinatiefuncties voort. Ook vraagt Bussemaker de Raad voor Cultuur om te onderzoeken welke voorzieningen cruciaal zijn voor actieve cultuurparticipatie.
Basisinfrastructuur
Bussemaker wil inhoudelijke prestaties en maatschappelijke meerwaarde van instellingen belonen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking, educatie en bereik van nieuwe publieksgroepen.  


Download het document 'Cultuur beweegt'
 
5. Kinderboekenweek
Hebt u zich al aangemeld voor de informatieavond Kinderboekenweek? Nee? U wilt Jacques Vriens toch niet missen?  Snel even inschrijven. Kijk hier voor nadere informatie en een aanmeldingsformulier. 

6. Cultuurprogramma 2013-2014
Nog geen tijd gehad om het inschrijfformulier in te vullen voor uw cultuureducatieve activiteiten voor 2013-2014? Als u uitstel aanvraagt bij Jan Stoel, dan kunt u het formulier uiterlijk op 31 augustus inleveren.7. Aanbiedingen
De presentatiedag van CiST was wederom geslaagd. Met name op de voorstellingen hebben we goede reacties ontvangen.
Maar voorstellingen zijn vaak duur. Om te stimuleren dat kinderen in aanraking komen met iets speciaals, iets moois, hebben we besloten voor alle voorstellingen die we hebben laten zien een aanbieding te maken.
Het gaat om de volgende voorstellingen:
    
Rood                           Anne en Peter                       Hans en Monique   Moustachio
                                                                                    Hagen


* Rood door Theater Mongo Mongo. € 3,50. Blz. 148 CiST-brochure.
* Anne en Peter (de voorstelling over Anne Frank en Peter van Pels). € 4,50. Blz. 141 CiST-
  brochure.
* Ik zoek een woord (de voorstelling van Hans en Monique Hagen en Floor Minnaert). € 4,50.  
  Blz. 133 CiST-brochure.
* Moustachio door Wie Walvis. € 4,50. Blz. 139 CiST-brochure.
We zijn momenteel in gesprek met de gezelschappen over een en ander.
Als u een van de voorstellingen wilt boeken dan kunt u het op het inschrijfformulier voor komend schooljaar aangeven. We nemen dan nader contact met u op. Prijzen zijn inclusief vervoer en eventueel theater.8. Kinderboekenmuziek cd
Liesbeth van den Berg-Hermsen is al jarenlang actief in Tilburg met haar Kinderboekenmuziek.nl Ze staat ook in de CiST-brochure.
Liesbeth heeft nu een cd gemaakt met 'routine-liedjes.' Het is een CD met 11 aanstekelijke kleuterliedjes, die aansluiten bij de dagelijkse routines in de kleuterklas (naar een idee van jufSanne.com). De CD bevat ook een bestand met alle bladmuziek inclusief akkoorden. Voor enkele liedjes zijn meerdere versies gemaakt: voor in de middag en voor de ochtend, voor een meester en een juf. Ook zijn van alle liedjes instrumentale versies opgenomen.


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief