CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 6-2013, primair onderwijs | 21 augustus 2013


In deze nieuwsbrief                             
  1. Mini-symposium CMK
  2. Kinderboekenweek
  3. Knetters 2013
  4. Inschrijving 2013
  5. Aanbiedingen
  6. Nationale Voorleesdagen
  7. ICC-cursus
  8. Foutje brochure
  9. Kidsmakendeblits
Belangrijke data

1. Mini-symposium CMK

De komende vier jaar staat in het teken van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Rijk, provincies en gemeenten willen goed cultuuronderwijs voor alle kinderen mogelijk maken. Zij steunen scholen en culturele instellingen daarbij via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel is cultuureducatie een vaste plek te geven in het curriculum van het onderwijs.
 
In september gaat een groot aantal (brede) scholen samen met culturele aanbieders in onze gemeente aan de slag met een speciaal voor hen op maat gemaakt cultuureducatief programma. De aandacht wordt steeds meer gericht op de kwaliteit van cultuureducatie door te zoeken naar diepgang en samenhang binnen het aanbod van doorlopende leerlijnen. Het onderwijs krijgt hierbij steeds meer de rol van eigenaar in plaats van afnemer. Daarom is een goede afstemming tussen het culturele veld en het onderwijs van essentieel belang. In Tilburg doen dit schooljaar 14 scholen mee. Tot aan het schooljaar 2015-2016 kunnen nieuwe scholen gaan deelnemen. Scholen worden een aantal jaren extra gefaciliteerd om cultuureducatie een plek te geven in het onderwijs. De vraag van de school staat daarbij centraal. Iedere school wordt op maat bediend en er ontstaan op deze manier programma's waarbij cultuureducatie niet langer als een apart vak gezien wordt, maar als verrijking, verdieping van het onderwijs. Er worden verbindingen gelegd met andere vakken, met het buitenschools leren.
Op het mini-symposium krijgt u te zien/te horen wat er in Tilburg gebeurt en staat te gebeuren.
Het is belangrijk dat het onderwijs op dit symposium goed vertegenwoordigd is. De gemeenteraad wil namelijk bij de begrotingsbehandeling 2014 een visie op cultuureducatie vast stellen.
Belangrijk dus dat onderwijs op 23 september aanwezig is, directeuren, icc'ers. Klik hier voor verdere informatie en aanmelding.
En mocht u school nadere informatie willen over CMK neem dan met Jan Stoel contact op.
 

2. Kinderboekenweek 2013

 
Op 27 augustus is de informatieavond Kinderboekenweek 2013. Het thema van de Kinderboekenweek 2013 is 'Klaar voor de start.' Naast een aantal workshops/presentaties is de werkgroep Kinderboekenweek 2013 is de werkgroep Kinderboekenweek er trots op dat de Nederlandse Kinderboekenambassadeur Jacques Vriens een lezing houdt. Als u de boeken van Jacques Vriens kent dan weet u dat het inspirerend, sprankelend en vol humor zal zijn. Jacques Vriens was ooit directeur van een basisschool dus weet hoe onderwijs werkt.Klik hier voor nadere informatie.

3. Knetters 2013

Jacques Vriens is niet alleen schrijver, maar ook theatermaker. Op Knetters 2013 zal hij de voorstelling 'Hoe verzint ie het toch allemaal' spelen.
Knetters is op 29 september aan zijn derde editie toe en is een feest waar kinderboeken centraal staan. Paul van Loon is 'beschermheer' van Knetters en zal ook in 2013 aanwezig zijn. Het thema van de Kinderboekenweek wordt op verschillende manieren uitgewerkt: een basketballclinic, een ontmoeting met Anky van Grunsven. Verder zijn er natuurlijk de uitreiking van de Knetterse Griffel en de Knetterse Penseel 2013 voor de kinderen, klassen die het mooiste boek/verhaal c.q. illustratie hebben gemaakt. Er zijn veel inzendingen binnengekomen en we zien dat ook steeds meer scholen mee gaan doen.
Knetters is echt een feest en de eerste edities verkochten steevast helemaal uit. Inmiddels is de kaartverkoop gestart. Ieder kind gaat na afloop naar huis met een feesttas en een prachtig speciaal voor Knetters gemaakt doe-magazine waarin ze ook de handtekening van de vele kinderboekenschrijvers kunnen verzamelen. Misschien een aardig idee om ouders en kinderen te stimuleren om hier naar toe te gaan in het kader van leesbevordering.
 

4. Inschrijving 2013

De deadline voor inschrijvingen voor het jaarprogramma 2013 (de CiST-brochure) is vastgesteld op 31 augustus. Inschrijfformulieren die na die datum binnenkomen worden natuurlijk nog wel behandeld. Maar de kortingsregeling vanuit CiST vervalt.

5. Aanbiedingen 2013-2014

 Wilt u met de leerlingen 'goedkoper' dan anders naar een voorstelling in het theater, maak dan gebruik van onze aanbiedingen. Ze stonden ook al in de vorige nieuwsbrief, maar als u nog wilt intekenen, haast u dan. Klik hier. en kijk onder nr. 7, aanbiedingen,

         
 

6. Nationale Voorleesdagen

Voor de vijfde keer, jawel het eerste lustrum, organiseert de werkgroep Nationale Voorleesdagen Tilburg een informatieavond voor leerkrachten in de onderbouw en medewerkers van voorschoolse instellingen. De werkgroep bestaat dit jaar uit Esther Janssen (Bibliotheek Midden-Brabant), Tineke Vermeer en Marina Smits (Brede School) en Jan Stoel. Het boek Krrrr…okodil staat dit jaar centraal. Het leek de werkgroep een goed idee om dit jaar de informatieavond plaats te laten vinden bij het Natuurmuseum. Want daar hebben ze natuurlijk een krokodil en nog veel meer. Op 29 oktober vindt de avond plaats. Nadere informatie volgt.
 

7. ICC-cursus

Er hebben zich voldoende leerkrachten aangemeld voor een nieuwe ICC-cursus. Deze cursus gaat dus door. Momenteel zijn we bezig de data te plannen. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen nader bericht over data en tijden. Wilt u zich nog inschrijven? Mail dan naar Ineke.frijters@tilburg.nl
 

8. Foutje in de CiST-brochure

In de CiST-brochure staat op blz. 73 de workshop 'Maffiales voor beginners' als een dansworkshop vermeld. Het is echter een dramaworkshop.
 

9. Kidsmakendeblits

Vorig jaar hebben heel wat scholen meegedaan aan het ontwerpen van een banier in het kader van een actie van de Rotary Club Triborch. De banieren wapperden aan de Ringbaan Zuid bij het WillemII-stadion. Dit jaar gaat de tweede versie van Kidsmakendeblits van start met als motto 'Sorteren kun je leren.' Klik hier voor de flyer. De scholen gaan tot 24 september bezocht worden door iemand van de Rotary Club.
 
 


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief