CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 8-2013, primair onderwijs | 9 december 2013


In deze nieuwsbrief:
1. Nieuwe website
2. Verslag mini-symposium
3. CMKT, nieuwe scholen
4. ICC-netwerkbijeenkomst
5. Pilot CMKT in de Brede School
6. Marc Mieras in Tilburg!
7. Creativiteit ontwikkelen
 

Belangrijke data
30 januari. ICC-netwerk
10 maart. Marc Mieras in Tilburg

5 juni. Presentatiedag CiST p.o.
 


1. Nieuwe website

Vanaf januari is de website van CiST aangepast. We hopen dat alles soepel gaat verlopen, maar vragen begrip als nog niet alles is zoals u gewend bent. De programmamodule, zoals die op de huidige site staat, is nog niet operationeel. Dat gebeurt pas als het nieuwe aanbod bekend is (juni 2014). We zetten wel een pdf van het huidige programma op de nieuwe site.

 

2. Verslag mini-symposium

Op 23 september hielden we het mini-symposium Cultuureducatie Met Kwaliteit Tilburg (CMKT). Inmiddels is aan de bezoekers van deze bijeenkomst het verslag toegezonden. Klik hier voor het verslag. In januari kunt u op de nieuwe site ook een fotoreportage. Surft u dus maar eens naar www.cist.nl     

 

3. CMKT, nieuwe scholen

We zijn in 2013 gestart met 15 scholen die zich aangemeld hebben voor CMKT. Inmiddels hebben heel wat scholen zich gemeld om aan te sluiten. In totaal is er in de periode 2013-2016 ruimte voor 31 scholen. Volgend schooljaar kunnen maximaal 9 nieuwe scholen meedoen. Het jaar daarna kunnen de laatste scholen aansluiten. Interesse? Meld u bij de projectleider, Jan Stoel, en hij verkent met u de mogelijkheden. Klik hier voor het factsheet CMKT. 
 

4. ICC-netwerkbijeenkomst
 

Op 30 januari 2014 organiseren we een ICC-netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor ICC'ers. We zijn dit keer te gast bij Theaters Tilburg, van 16.00 tot 19.00 uur. Zoals altijd wordt voor een maaltijd gezorgd.
Op het programma staat onder meer het gesprek met de ICC'ers, in kleinere groepen, over wat zij willen met voorstellingen. We willen graag weten waar de scholen behoefte aan hebben, wat de vraag is. We gaan in gesprek met mensen van Theaters Tilburg en van Theatergroep Artemis uit Den Bosch. Deze theatergroep wil echt op de maat van scholen werken. Wat houdt dat in, wat betekent het voor een gezelschap? We willen echter wel spijkers met koppen slaan en er geen vrijblijvende brainstorm van maken. Kortom gaat u Artemis volgend jaar boeken? Gaat u de kinderen laten genieten van een voorstelling in Theaters Tilburg? Vragen te over dus, nu nog de antwoorden!
Een uitnodiging volgt begin januari. Hou alvast de 30e januari vrij in uw agenda!


5. Pilot CMKT in de Brede School
 

We hebben geconstateerd dat scholen soms nog wat moeten wennen aan wat CMKT betekent. Samen met de Brede School hebben we een pilot ontwikkeld waarbij een aantal brede scholen wordt uitgenodigd om te ervaren wat het betekent om met cultuureducatie met kwaliteit te werken. Scholen worden hiervoor vanuit de Brede School benaderd. Deelname is overigens niet vrijblijvend. Doet een school mee dan wordt verwacht dat ze het jaar er op CMKT-school zijn. De middelen zijn namelijk schaars en we willen graag inzetten op die scholen die cultuureducatie echt een plek willen geven in het onderwijs.

6. Marc Mieras in Tilburg
 

Degenen die op het mini-symposium waren en een groot aantal scholen die met CMKT bezig zijn kennen Marc Mieras inmiddels. De inspiratie die van hem uitgaat en de wijze waarop hij cultuureducatie duidt is opvallend. Wij zijn er in geslaagd om Marc Mieras naar Tilburg te krijgen, weliswaar voor het voortgezet onderwijs, maar wij denken dat het zeker ook voor leerkrachten binnen het primair onderwijs de moeite waard is.  
Onder het motto 'Heftige Hersens Live!' is op 10 maart een spraakmakende, informatieve en onthutsende voorstelling te zien. Doelgroep: iedereen - van ouder tot puber tot docent - die eindelijk te weten wil komen waarom de puber zo pubert en een ouder zo ‘oudert’!

Uitgeverij Nieuw Amsterdam produceert i.s.m. Theatergroep PlayBack en Theaterzaal Factorium Tilburg een avond die geheel in het teken zal staan van De Puber en diens moeizame relatie met ouders en andere volwassenen. De aanleiding voor de voorstelling is de graphic novel van wetenschapsjournalist en schrijver Mark Mieras en striptekenaar Jan Bart Dieperink over de werking van het puberbrein.

Mark Mieras en Theatergroep PlayBack nemen jongeren en hun ouders mee in een voorstelling vol herkenbare scènes en verrassende wetenschap. Zijn ouders wel zo rationeel als ze denken? Zijn jongeren wel zo asociaal? Wie moet nu eigenlijk wie opvoeden? En tenslotte: wat is de diepere zin van al dit geworstel? Het publiek wordt op interactieve wijze betrokken bij het experiment en theater on stage. Aan het einde van de voorstelling zal de uitgave van het boek overhandigd worden aan de spelers van Theatergroep PlayBack.

Graag nodigen wij je uit deze speciale avond met ons bij te wonen op maandag 10 maart. Geef je op voor 28 februari. Kaarten kosten € 12,50 p.p. Alleen bij voldoende deelnemers kan de avond doorgaan. Ineke.frijters@tilburg.nl

7. Creativiteit ontwikkelen
 

We hebben een aantal jaren geleden CQ ontwikkeld samen met onze Turnhoutse partner Kunst in Zicht. Bij CQ gaat het om het verhogen van je Creatief Quotiënt. Iedere dag een oefening? De muzische scheurkalender van Kunst in Zicht biedt dan voldoende tips. Op de site van Kunst in Zicht wordt iedere dag een blaadje van deze kalender getoond.Klik op deze link en u hebt dagelijks een mooie suggesties om met de kinderen op school te werken aan CQ!


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief