CiST Nieuwsbrief
 

 nieuwsbrief 2, primair onderwijs | 23 maart 2010

 

 

In deze nieuwsbrief

Belangrijke data

1. Nieuwe website 2 juni. Informatie ICQ in Turnhout
2. Nieuwe medewerkers 8 juni. Presentatiedag CiST
3. Nieuwsbrief voortaan digitaal 14 september.  Kinderboekenweek
4. ICQ: gratis verdiepingscursus  
5. Busvervoer  
6. Presentatiedag CiST  
7. Kinderboekenweek  
8. Dit jaar geen Beeldenweek  

  


$$dates:287:200$$

1. Nieuwe website

Sedert eind januari heeft CiST een nieuwe website, www,cist.nl . In de toekomst zal de communicatie steeds meer via de website gaan verlopen. We zullen de website ook up to date houden. Extra aanbiedingen en nieuwtjes komen ook op die site te staan.


2. Nieuwe medewerkers

Verderop in deze Nieuwsbrief kunt u wat lezen over ICQ. Dit project dat voor een periode van drie jaar wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Provincie Noord-Brabant maakt het mogelijk dat bij CiST tijdelijk twee nieuwe medewerkers werkzaam zijn. Wendy Goossens is projectleider ICQ en Helma Broeijer is projectmedewerker. Zij zijn in december voorgesteld bij de ICC-netwerkbijeenkomst.


3. Nieuwsbrief voortaan digitaal

U ontvangt hierbij voor het eerst de digitale nieuwsbrief van CiST. Langzamerhand zal de gedrukte versie gaan verdwijnen. Een abonnement op deze nieuwsbrief is gratis en kan aangevraagd worden via onze website.
De scholen in de gemeente Tilburg ontvangen voorlopig nog een geprinte versie, voor de scholen buiten Tilburg wordt deze nieuwsbrief de laatste die ze in geprinte versie ontvangen. Willen ze op de hoogte blijven van bijvoorbeeld de aanmelding voor de Kinderboekenweekavond op 14 september dan doen ze er goed aan zich te abonneren op de digitale nieuwsbrief.
Stimuleert u uw collega´s zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief?


4. ICQ: gratis verdiepingscursus   Meisje

Het samenwerkingstraject met Turnhout onder de naam ICQ (ook uit te spreken als I seek you!), is gepresenteerd op de ICC-netwerkbijeenkomst in december. Deze netwerkbijeenkomst werd door zo´n 70 personen bezocht en men was enthousiast. De ICC-cursus is inmiddels voldoende bekend. Landelijk zijn er inmiddels 3300 ICC´ers. In Tilburg kan men nu een CQ-cursus volgen. Dat is een verdiepingscursus van vier bijeenkomsten waarin het gaat om het verhogen van het Creatief Quotiënt (CQ) van de leerlingen. Via zintuiglijke ervaring en creatief denken komen de leerlingen al experimenterend tot kunstzinnige creatie. CQ is gebaseerd op de leertheorieën van Gardner en Kolb. In Nederland introduceert Kunst in Zicht (onze zusterorganisatie in Turnhout) CQ en wij introduceren in Turnhout ICC. Deze twee cursussen vormen samen ICQ (ICC en CQ). Het traject dat drie jaar duurt zal extern gemonitord worden.
Op 7 april begint de eerste CQ-cursus in Tilburg. De cursus, die geheel gratis is, is volgeboekt. Volgend jaar komt er wederom een gratis cursus.
Wilt u meer info over ICQ bezoek dan de speciale website www.icqweb.eu
Op 2 juni wordt er een dag georganiseerd over ICQ. Dat gebeurt in Turnhout. De bijeenkomst is gratis en bestemd voor iedereen die interesse heeft in ICQ. Vervoer naar Turnhout wordt door CiST geregeld. Belangstelling? Meld u bij onze projectleider ICQ, Wendy Goossens, wendy.goossens@tilburg.nl

5. Busvervoer

De vervoersregeling voor de Tilburgse scholen is bekend. Het vervoer is alleen voor het primair onderwijs en voor de scholen die gebruik maken van de diensten van CiST. Vervoer kan alleen via de website van CiST aangevraagd worden.

6. Presentatiedag CiST

Inmiddels stroomt het aanbod voor de nieuwe CiST-brochure binnen. Dit jaar wordt het aanbod voor het eerst via de website aangemeld. Op 8 juni vindt de presentatiedag CiST plaats in het Jan van Besouwhuis. Noteer deze datum vast. Deelname is, zoals altijd gratis. Een uitnodiging volgt.
Er zijn tal van nieuwe initiatieven die we onder de aandacht zullen brengen. We noemen er een paar: een jaar lang leesbevordering, archeologie en een posterproject voor scholen. Zorg dat u aanwezig bent op deze dag!


7. Kinderboekenweek

Ook de werkgroep Kinderboekenweek is druk doende om weer een mooie informatieavond te organiseren. Noteert u alvast de datum: 14 september 2010. De uitnodiging volgt. Op de site staat informatie over een voorstelling van Erik van Os die we in september programmeren. Steeds als er nieuws over de Kinderboekenweek is zal dat op de site verschijnen. Zet dus www.cist.nl bij je favorieten!


8. Dit jaar geen Beeldenweek

De drie Beeldenweken die we de voorbije jaren georganiseerd hebben krijgen dit schooljaar geen vervolg. Er komt dus geen Beeldenweek IV. Dat heeft alles te maken met financiën. We zijn wel aan het kijken of we een alternatief kunnen vinden.
Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief