CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 5, primair onderwijs | 18 september 2010


 

In deze nieuwsbrief

Belangrijke data

1. Terugkomdag ICC´ers 13-10: Middag Muz. Scheurkalender
2. Muzische scheurkalender 10-11: Infoavond Nat. Voorleesdagen
3. ICC-cursus 17-11: Terugkomdag ICC´ers
4. Terugblik Kinderboekenweek  
5. Infoavond Nat. Voorleesdagen  
   
   
   

 

$$dates:287:200$$

1. Terugkomdag ICC´ers op 17 november
 

De cultuureducatie-instellingen van de vijf grote steden in Brabant, Eindhoven, Den Bosch, Breda, Helmond en Tilburg (de B5) werken al een paar jaar samen vanuit de gedachte dat samenwerking en het delen van elkaars expertise meerwaarde heeft. Voor het voortgezet onderwijs hebben de steden samen een CCO-cursus ontwikkeld (de ICC-cursus voortgezet onderwijs), die inmiddels op allerlei plaatsen gegeven wordt.
Nu heeft de B5 het initiatief genomen om de eerste Brabantse Terugkomdag voor ICC´ers te organiseren.
Deze dag zal plaatsvinden op woensdag 17 november, van 9.00 tot 16.00 uur, in Theater Tiliander in Oisterwijk. 

Als thema heeft deze dag ‘Verdieping en Scholing’. In de ochtend hebben wij een aantal inspirerende sprekers bereid gevonden om hun licht te laten schijnen op cultuureducatie in de 21e eeuw. Dit doen zij aan de hand van de sleutelbegrippen INNOVATIEF, ONDERNEMEND en CREATIEF. De sprekers zijn Arjan van Eeten [Fontys PABO- Eindhoven], Henk Derks [onderwijskundige] en Maarten Swinkels [New Shoes Today]. Dit alles vindt plaats onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Pieter Mols.
Hierna bent u in de gelegenheid om twee workshops te volgen. Workshops van Brabantse bodem, gericht op verdieping en scholing van de ICC´er of van zijn/haar teamleden. Er zijn workshops rond producten die hun waarde reeds bewezen hebben en er zijn workshops rond nieuwe producten. Kijk en kies! Maar, wie het eerst komt die het eerst maalt.

Klik hier voor het dagprogramma, informatie over de diverse workshops en een inschrijfformulier.

Inschrijven kan tot 15 oktober via aanmelding@bureaubabel.nl

Tot slot: bij minimaal 100 inschrijvingen kan de dag doorgang vinden. Inschrijving verplicht in dat geval tot betaling. In week 42 zullen wij u hierover berichten, dan volgt ook een factuur. Het inschrijfgeld voor deze dag is 75 euro. 75% van de totale kosten die u maakt kunnen via het scholingsbudget van de Provincie Noord-Brabant vergoed worden. Het gaat dan om het inschrijfgeld, de reiskosten en eventuele vervangingskosten.
Hieronder de link voor de subsidieaanvraag bij Kunstbalie. Het formulier zelf naar Kunstbalie zenden aub.


 

2. Muzische scheurkalender
 

Vorig jaar hebben we de eerste CQ-cursus gegeven, een verdiepingscursus ICC waarbij het gaat om creativiteitsontplooiing in het onderwijs. Deze cursus past in het ICQ-project dat we samen met Kunst in Zicht in Turnhout hebben opgezet.
Kunst in Zicht brengt de Muzische Scheurkalender uit met allerlei tips en inspirerende suggesties om de creativiteitsontplooing in de klas concreet te bevorderen. In totaal staan er 201 muzische impulsen op die aansluiten bij de eindtermen muzische vorming voor het primair onderwijs (weliswaar de Belgische eindtermen).
Op 13 oktober vindt van 13.30 - 17.00 uur in Cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42 in Turnhout een studiemiddag plaats over deze Muzische Scheurkalender. Op het programma staan lezingen omtrent creativiteit in het onderwijs en een actieve workshop. Interesse? Kijk op www.kunstinzicht.be
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via info@kunstinzicht.be 
CQ´ers die vanuit Nederland naar de studiemiddag gaan kunnen contact opnemen met jan.stoel@tilburg.nl Wellicht kunnen we dan samen wat regelen t.a.v. het vervoer
 

3. ICC-cursus
 

Sinds 2004 wordt in Tilburg de ICC-cursus gegeven. Ook landelijk is de ICC-cursus gemeengoed geworden en zijn er meer dan 3500 ICC´ers actief in het onderwijs. Op nagenoeg alle Tilburgse scholen is een ICC´er, maar de belangstelling voor deze cursus blijft. Op 9, 16, 23 november 2010 en 18, 25 en 1 februari 2011 organiseren we een nieuwe cursus. Via de CiST-inschrijfformulieren hebben we al inschrijvingen ontvangen. Klik hier voor meer info over de ICC-cursus. Degenen die zich ingeschreven hebben krijgen in oktober nader bericht.
Interesse? Schrijf u in via jan.stoel@tilburg.nl 
 

4. Terugblik Informatieavond Kinderboekenweek
 

We hebben heel veel enthousiaste reacties ontvangen over de informatieavond rondom de Kinderboekenweek op 14 september. Philip Hopman en Erik van Os waren voor de pauze de absolute smaakmakers. Philip tekende uit de losse hand een heel prentenboek. Logisch dat na afloop er leerkrachten waren die een blad wilden meenemen. De informatiemarkt was weer keurig verzorgd. Fijn dat instellingen en initiatieven steeds de moeite nemen om op de avond aanwezig te zijn.
Na de pauze waren er workshops, die meer dan de moeite waard waren. Dan waren er nog de presentjes: het op naam gestelde lege boek van Zwijsen en het prentenboekje Mejuffrouw Muis doet aan de lijn…………en niet te vergeten de informatiebrochure met de Gouden Tips! 
 

5. Informatieavond Nationale Voorleesdagen
 

Vorig jaar organiseerden Bibliotheek Midden-Brabant en Bureau CiST voor het eerst een informatieavond over de Nationale Voorleesdagen. Deze avond is voornamelijk bestemd voor peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten uit de groepen 1-2 van het basisonderwijs. Dit jaar heeft de Stichting Brede School Tilburg zich aangesloten bij de organisatie. Het programma is inmiddels rond en wordt een dezer dagen rond gestuurd. Op 10 november vindt deze avond plaats in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. Te gast is de schrijfster van het Prentenboek van het Jaar 2011, Bibi Dumon Tak. Ze schreef het boek ´Fiet wil rennen´, een boek vol dynamiek. De avond zal ook dynamisch zijn. Geen uitnodiging ontvangen meldt het even aan jan.stoel@tilburg.nl

 Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief