CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 6, primair onderwijs | 7 november 2010


In deze nieuwsbrief

1. CiST verhuist
2. Nieuwe datum Kunst op de Kaart
3. Aangepaste tarieven Oogpunt
4. Muzische scheurkalender
5. Tweede cursus CQ

$$dates:287:200$$

CiST verhuist

Het is inmiddels een vertrouwd adres geworden, Veemarktstraat 39. Vanaf 1 januari 2007 is CiST daar gehuisvest. Maar dat gaat veranderen. Wij zijn er trots op dat wij een van de eerste organisaties zijn die gehuisvest gaan worden in de Spoorzone. Per 1 december aanstaande zijn we gehuisvest in het Deprez-gebouw aan de Lange Nieuwstraat 172-174. 5041 DJ Tilburg. Onze telefoonnummers en emailadressen blijven hetzelfde.
Het gebouw is een gemeentelijk monument dat helemaal gerenoveerd is. De voormalige Stoomketelfabriek van de Gebroeders Deprez uit Antwerpen neemt in de Spoorzone een bijzondere plaats in. Behoud van dit industriële erfgoed is onder andere van belang vanwege de historische waarde. De stoomketelfabriek was een belangrijke sociaaleconomische stimulans voor industriële ontwikkeling van de regio en van Tilburg als textielstad. Daarnaast heeft het gebouw ook een belangrijke architectuurhistorische en typologische waarde. De architectuur van de voorgevel, de sheddaken en de draagconstructie geven het gebouw de typische fabrieksarchitectuur. Het sluit aan bij de architectuur van de nabij gelegen NS Werkplaats waarvan delen ook als industrieel erfgoed behouden blijven. Maar ook het materiaalgebruik en de ornamentiek maken het gebouw bijzonder. Tot slot is het Deprez-gebouw één van de laatste voorbeelden van historische bedrijfsgebouwen in de binnenstad van Tilburg.We hebben de beschikking over een prachtige ruimte in dit gebouw. Het is het eerste project dat in de Spoorzone is gerealiseerd. Nieuwsgierig hoe we er bij zitten? Kom gerust eens langs.

Nieuwe datum Kunst op de Kaart

Kunst op de Kaart is een door Kunstbalie ontwikkeld spel, waarbij de leerlingen kennismaken met verschillende kunstvormen en waarbij ze ontdekken dat je op verschillende manieren naar kunst kunt kijken en luisteren. Het kaartspel laat je met foto's, afbeeldingen en opdrachten spelen met de kunstvormen beeldende kunst, dans, fotografie, literatuur, muziek en toneel. Centraal staan zes thema's die op heel verschillende manieren in kunstwerken terug te vinden zijn, namelijk contrast, compositie, personage, ritme, ruimte en stijl. Door de verschillende werkvormen wordt bij gebruik in de klas de meervoudige intelligentie van de leerlingen aangesproken.
Dit spel is een goede start en invulling van de lessen cultuureducatie. Leerkrachten uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen dit spel, na het volgen van de studiedag, zelf spelen met de kinderen in de klas.
De datum waarop deze scholing plaatsvindt is maandag 21 februari 2001. U kunt voor de cursus contact opnemen met Maartje v.d. Boom van Factorium, tel. 013-5354055, e-mail
onderwijs@factorium.nl. Voor nadere info klik hier.

Aangepaste tarieven Oogpunt

De tarieven voor de voorstellingen van Oogpunt zijn verlaagd. Ook kunnen er wat meer leerlingen naar de voorstelling kijken dan voorheen. Het gaat om de voorstellingen
Nozel, Tijdgeest enBollywat? Klik op de namen van de voorstellingen voor nadere informatie. U kunt nog boeken via CiST.


Muzische scheurkalender

Voor de ICC´ers die de CQ-cursus gevolg hebben is het inmiddels een begrip: De muzische scheurkalender. Deze kalender bevat tips om vanuit de gewone dingen muzich, creatief en kunstzinnig te werken in de klas, anders te kijken naar de omgeving, zintuiglijk aanwezig te zijn, filosofische vragen te stellen etc. De scheurkalender bevat voor iedere dag van het schooljaar een creatieve tip die gekoppeld is aan de kerndoelen (zij het de Vlaamse),. De Muzische Scheurkalender is uitgegeven door onze ICQ-partner Kunst in Zicht. Kijk eens op
www.kunstinzicht.be
De scheurkalender werd op de netwerkdag voor ICQ´ers in Turnhout gepresenteerd. Vanuit Tilburg was een behoorlijke delegatie aanwezig.
Tweede cursus CQ

De nieuwe ICC-cursus gaat op 9 november van start. Het vervolg van deze cursus is de CQ-cursus, waarbij het gaat om verdieping van cultuureducatie. Voor meer informatie klik hier.
Een nieuwe CQ-cursus (waarvoor zich al vijf ICC´ers hebben aangemeld) en er is plek voor maximaal 16 personen start op
In 2011 start er in het kader van het project ICQ de tweede cursus CQ. Voor de ICC-ers is het project niet meer nieuw, afgelopen jaar is het project al meerdere malen in de publiciteit geweest. Het project ICQ ontwikkelt een nieuw cursustraject dat de verbinding aangaat tussen ICC en CQ. Naast het inzicht krijgen in de culturele activiteiten en het beleid formuleren binnen school, wat bij ICC aan de orde is, wordt er juist bij CQ gekeken naar de creativiteitsontwikkeling van de leerlingen en hoe je dit binnen de les kunt stimuleren.

De cursus CQ bestaat uit 4 ochtenden, tijdens de eerste 3 ochtenden zullen theorie en praktijk afwisselend aan bod komen. De laatste afsluitende cursusochtend staat in het teken van een zelf ontwikkelde les die zeker nieuwe inzichten biedt voor zowel de leerkracht als de leerlingen. Het stimuleren van het Creatief Quotiënt zorgt bij de leerkracht voor een bredere kijk op cultuur en de bruikbaarheid van de verschillende disciplines binnen de eigen lessen en methodes op school.

Data: woensdag 6 april, 13 april, 20 april en 18 mei 2011
9.00 uur tot 12.00 uur
De locatie is nog niet bekend. De cursus is gratis.
Er is nog ruimte om je in te schrijven, dat kan via
wendy.goossens@tilburg.nl
Voor meer informatie,
www.icqweb.eu


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief