CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 7, primair onderwijs | 6 december 2010


In deze nieuwsbrief

1. Wonderlamp
2. Aanbieding: Yurko
Belangrijke data

14 april 2011: Netwerkbijeenkomst ICC


1. 'Wonderlamp': kunst ontdekken in het donker.
Lesprogramma n.a.v. tentoonstelling OBSERVATORIUM

'Wonderlamp' is een programma voor de bovenbouw BO en onderbouw VO naar aanleiding van de tentoonstelling OBSERVATORIUM die van 13 januari tot en met 10 april 2011 gepresenteerd wordt door Stichting Lorenzetti in de prachtige locatie Wilhelminapark 53 in Tilburg, bij velen bekend als de kapel van voormalig weeshuis Maria Goretti.

 
Een uit de hand gelopen 'Wunderkammer', daar heeft de tentoonstelling 'OBSERVATORIUM' nog het meest van weg. Wunderkammers waren in de achttiende eeuw kamers waarin welgestelden hun verzameling kunst en exotische voorwerpen uitstalden, om hun gasten mee te verbazen.
 
OBSERVATORIUM wordt opgebouwd rondom de collectie Lorenzetti, die bestaat uit een grote verscheidenheid aan deelverzamelingen. De nadruk binnen deze verzamelingen ligt op kunst en natuur en de combinatie van beide.
Er zijn installaties, schilderijen, foto’s, ruimtelijke- en beeldhouwwerken,  grafiek, tekeningen, audiovisuele werken en natuurverzamelingen. Grote nadruk zal komen te liggen op zgn. oude media:  een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor video-, dia- en filmprojectie, kijkkastjes, etc.
Bijzonder is dat de tentoonstelling geheel in het donker afspeelt: de bezoekers gaan de tentoonstelling met een eigen lantaarn ontdekken.  
Meer over de tentoonstelling op www.observatoriumtilburg.nl

 
Programma 'Wonderlamp'

Bij de tentoonstelling heeft stichting Lorenzetti een programma ontwikkeld om de leerlingen, zowel voorafgaand als tijdens en na een bezoek aan de tentoonstelling op een onbevangen en verrassende manier te laten kijken en genieten van kunst, aan de hand van het thema Verzamelen.
 
In het programma Wonderlamp komen twee thema’s prominent aan bod: kunst en verzamelen.
Beide thema’s worden behandeld op een manier die voor kinderen van de beoogde doelgroepleeftijd begrijpelijk en stimulerend is.
Verzamelen is het sleutelbegrip in dit educatieve programma; het sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en kan ook goed in de verwerking achteraf gebruikt worden.
 
Het programma Wonderlamp omvat:
- lespakket met suggesties voor voorbereiding vooraf in de klas
- bezoek aan de tentoonstelling met inleiding, opdrachten en bespreking door deskundige medewerkers
- suggesties voor verwerking naderhand op school.
 
Het programma Wonderlamp wil kinderen op een speelse manier laten kennismaken met de kleine en grote wonderen van de wereld.
 
In het kort:

'Wonderlamp': lespakket voor bovenbouw BO en onderbouw VO.
Tentoonstelling OBSERVATORIUM: 13 januari t/m 16 april 2011.
Locatie: Wilhelminapark 53, Tilburg.
Kosten: 1,00 euro p.p. voor leerlingen uit de gemeente Tilburg; 1,50 voor leerlingen uit de regio.
Informatie over de tentoonstelling: www.observatoriumtilburg.nl.
De Tilburgse vervoersregeling (aan te vragen via CiST) is van toepassing op dit project.
Meer informatie over Wonderlamp en reserveringen: Stichting Lorenzetti (013) 5362222/ info@lorenzetti.nl.
 
 
 
 
 
 
2. Yurko - Wie Walvis
 
Herinnert u zich de voorstelling Yurko nog? U hebt hem gezien op de presentatiedag van CiST. Klik hier voor meer informatie oer de voorstelling. We hebben voor de scholen een speciale aanbieding voor deze voorstelling. Kinderen kunnen hem gaan zien in het theater. De voorstelling kost normaliter € 800,00 voor een maximum van 200 leerlingen. Dat is € 4,00 per leerling. Wij kunnen hem nu aanbieden voor € 3,00 per leerling, inclusief vervoer.
We hebben de volgende data beschikbaar 23, 24, 25, 30, 31 mei en 1 juni.
Interesse? Meld je aan bij jan.stoel@tilburg.nl
Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief