CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 2-2011, primair onderwijs | 17 juni 2011


1. Belangrijke aanvullingen brochure
-Vorm in Kleur
- Mediawijsheid
2. Aanbiedingen 2011-2012
- Mees Kees Show
- En…nog iemand gered vandaag
- KunstOpPad 2
- Muzische scheurkalender
- Lampje, lampje
- Van Natuur Nu
3. Kinderboekenweek 2012
4. Cultuureducatie in de toekomst
5. Nieuw in de brochure

- 8 juli. Sluitingstermijn inschrijvingen CiST. Lees meer
-13 september. Informatieavond Kinderboekenweek
(inschrijving tot 8 juli)


1. Belangrijke aanvullingen brochure

Vorm in Kleur    

Veel enthousiasme was er bij de presentatie Een vorm van Kleur van Ine Vermee, tijdens de presentatiedag CiST. Het moest als Juweeltje in de brochure staan, maar….het item stond er op onverklaarbare wijze niet in.
Wij bevelen dit project ten zeerste aan, omdat het prima aansluit op het onderdeel creativiteitsontwikkeling. Bovendien is het een project dat modulair van opbouw is en helemaal op de maat van de school gemaakt kan worden. Vanwege het feit dat dit project subsidie ontvangen heeft van Kunstbalie kan het goedkoper aangeboden worden.
Hieronder de gegevens. 


Een kleurrijke ontmoeting in het museum, op school en in de buitenschoolse opvang.
Workshop op school [1x2uur]
Onder begeleiding van studenten van Fontys werken kinderen met een 'kleurenkoffertje' dat speciaal voor dit project ontwikkeld is door de studenten voor museum De Pont. 

Museumles De Pont [2 uur]
Kinderen krijgen onder begeleiding van museumdocenten een rondleiding waarbij de begrippen vorm en kleur centraal staan.
Aan de orde komen o.a. het werk van Anish Kapoor, Bernhard Frize, Katharina Grosse. Tevens wordt er aandacht besteed aan het gebouw als voormalige wolspinnerij.
In het museumatelier werken zij aan een eenvoudige opdracht.
[De klas wordt in 2 groepen verdeeld]

Workshop op school [1x2uur]
Kinderen werken individueel aan een opdracht onder begeleiding van kunstenaars en studenten Fontys.
Deze resultaten zullen later worden gebruikt voor het uiteindelijke gezamenlijke werkstuk.

Workshop BSO [1x2uur]
Afgevaardigden van elke groep werken onder begeleiding van studenten van Fontys.
In deze laatste fase worden de individuele werkstukken samengebracht in een vorm die past bij de school.
Deze 'vorm van kleur' krijgt een mooie plek binnen het gebouw.

Bestemd voor: Middenbouw, Bovenbouw, BSO
Duur: maximaal 8 uur, maar is flexibel n.a.v. het aantal activiteiten waar men voor kiest
Locatie: school, museum, BSO
Kosten: € 380,00 voor het totale traject. Kiest men losse modules dan wordt de prijs natuurlijk lager.

Aanbieder: Ine Vermee.
Interesse: geef het aan op het inschrijfformulier dat bij de brochure zit of mail naar jan.stoel@tilburg.nl


Mediawijsheid

Ook van het BIKcollectief is een Juweeltje weggevallen, namelijk Mediawijsheid
Gebruiken wij de media of gebruiken de media ons? Hoe stel je je wereldbeeld samen?

We worden door de media overspoeld met zeer uiteenlopende boodschappen, maar aan het kritisch leren interpreteren daarvan ontbreekt het vaak. Behalve amusement (dat al iets doet met ons gemoed), zijn veel van de boodschappen er om ons tot een bepaald gedrag of denkwijze aan te zetten, denk aan bijvoorbeeld reclames. Maar ook het journaal geeft ons een beeld van de wereld dat niet persé met de werkelijkheid overeenkomt. Wat is het verschil tussen informeren en manipuleren?
Met een oud en ‘simpel’ filmisch middel als montage kun je dingen al in een andere context plaatsen en de werkelijkheid beïnvloeden. Door middel van Photoshop worden modellen mooier gemaakt dan ze zijn. Zo zijn er legio technieken.
Na een avond tv kijken blijf je vaak met een leeg gevoel achter. Een indrukwekkende documentaire of film wordt vaak opgevolgd door bijvoorbeeld schreeuwende reclames of iets lichtvoetigs, waardoor het effect teniet gedaan wordt.
In hoeverre zijn leerlingen zich van deze zaken bewust? Deze workshop combineert een stuk theorie (met duidelijke voorbeelden over mediatechnieken) met een doe-opdracht die de leerlingen bewuster maakt van de impact die de media op hen kan hebben.

Een digibord met Internetaansluiting is nodig.

Deze workshop is bestemd voor de bovenbouw van het primair onderwijs
Duur: 2 ½ uur per groep
Datum: in overleg
Kosten: € 55,-- per uur, exclusief reis- en materiaalkosten

Aanbieder: BIKcollectief

Interesse: geef het aan op het inschrijfformulier of mail naar jan.stoel@tilburg.nl

2. Aanbiedingen 2011-2012
 

Om het de scholen wat makkelijker te maken volgen hierbij de aanbiedingen die we voor het komend schooljaar hebben.
U kunt zich aanmelden voor deze activiteiten via het inschrijfformulier dat bij de CiST-brochure is uitgereikt. Maar wilt u zeker zijn dan kun u ook een e-mail sturen naar jan.stoel@tilburg.nl
Kinderboekenweek:
- De Mees Kees Show (CiST-brochure blz. 24). Voorstelling met onder meer Mirjam Oldenhave en Rick de Haas.
Locatie: Tiliander, Oisterwijk
Data: 19 september tot en met 23 september
Kosten: € 3,50 per leerling, inclusief vervoer per bus

- En…nog iemand gered vandaag (CiST-brochure blz. 24). Voorstelling hebben we laten zien op de presentatiedag.
Locatie: in overleg. Kan op school of in het theater
Data: in overleg
Kosten: € 3,00 per leerling, eventueel inclusief vervoer per bus.

Projecten, workshops
- KunstopPad2 - Past bij ICQ (CiST-brochure blz. 18). KunstopPad2 was een presentatie op onze presentatiedag en past bij creativiteitsontwikkeling. Door Europese subsidie kunnen we dit project goedkoper aanbieden. Er is ruimte voor 9 klassen, maar is er veel belangstelling dan kunnen we kijken of we meerdere weken KunstOpPad2 kunnen aanbieden.
Locatie: Deprez-gebouw
Data: 13, 16, 17, 18, 19 en 20 april 2012.
Duur: 2 ½ uur per groep (maximaal 25 leerlingen)
Kosten: € 110,00
Bij deze activiteit hoort een scholingsmoment voor leerkrachten. Dat is gratis, duurt 3 uur en vindt plaats op 13 april in het Deprez-gebouw.

- Muzische Scheurkalender. Past bij ICQ (CiST-brochure blz. 19). Door Europese subsidie kunnen we dit project goedkoper aanbieden. Er is ruimte voor 9 klassen, maar is er veel belangstelling dan kunnen we kijken of we meerdere weken KunstOpPad2 kunnen aanbieden.
Locatie: Deprez-gebouw
Data: 2, 5, 6, 7, 8 en 9 maart 2012.
Duur: 2 ½ uur per groep (maximaal 25 leerlingen)
Kosten: € 110,00
Bij deze activiteit hoort een scholingsmoment voor leerkrachten. Dat is gratis, duurt 2 ½ uur en vindt plaats op 2 maart in het Deprez-gebouw.

- Lampje, lampje (CiST-brochure blz. 126). Deze voorstelling van Wiersma&Smeets is zeer geschikt voor de onderbouw. De reacties op de presentatiedag op deze voorstelling waren zeer positief. Bij voldoende belangstelling plannen we een serie voorstellingen tegen een aanzienlijk lager tarief dan in de brochure vermeld staat.

- Van Natuur-Nu naar Kunstland (staat niet in de CiST-brochure). In dit project, dat gepresenteerd is op de CiST-presentatiedag gaat het om de verbinding tussen natuureducatie en kunst. Stichting EnterArt faciliteert een deel van het project. De uitwerking van het project is in handen van het BIKcollectief (Sanne Geboers en Hjalmar van den Akker), Kinderkunstklas (Daphne Snellaars) en Van Naturen (Anneke Scholte). In Moerenburg krijgen de leerlingen een rondleiding door het gebied en gaan ze Land-art maken.
Het project is bestemd voor de groepen 5 tot en met 8 en vindt plaats in september. Maximaal 450 leerlingen kunnen deelnemen, maar we zijn aan het bekijken of we dit aantal kunnen vergroten, wegens de grote belangstelling. Teken dus vooral in.
Kosten: € 1,00 per leerling.

Interesse: geef het aan op het inschrijfformulier of mail naar jan.stoel@tilburg.nl
3. Kinderboekenweek 2012
 

Inmiddels heeft u het programma voor de Kinderboekenweek 2012 ontvangen. De werkgroep denkt een mooi programma samengesteld te hebben. Wij rekenen er op dat weer velen de bijeenkomst op 13 september zullen bezoeken! Schrijf u dus tijdig in. Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

4. Cultuureducatie in de toekomst

 

Voor het primair onderwijs ziet het er de komende jaren goed uit op het terrein van cultuureducatie. In de brief die staatssecretaris Zijlstra aan de kamer heeft gestuurd staat onder meer te lezen dat ICC'ers belangrijk zijn:
"Cultuureducatie is belangrijk: voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de creativiteit van onze samenleving als geheel. Het kabinet komt daarom met een speciaal programma: Cultuureducatie met kwaliteit. Met name in het primair onderwijs zullen scholen geholpen worden bij het concreet invullen van hun cultuureducatie-activiteiten. De Onderwijsinspectie gaat thematisch onderzoek doen naar het niveau van cultuureducatie en de plaats die dit heeft in het onderwijs. Daarnaast moeten alle instellingen die voor rijksfinanciering in aanmerking willen komen in hun aanvraag beschrijven hoe zij met hun activiteiten kinderen en jongeren bereiken.
Het budget van de regeling Versterking cultuureducatie primair onderwijs (€ 10,90 per leerling)
zal met ingang van het schooljaar 2012-2013 gedurende 4 schooljaren via de zogeheten
“prestatiebox”  worden ingezet. Dit heeft als doel scholen in staat te stellen de kwaliteit van
cultuureducatie te versterken. Ik denk daarbij aan een themarapportage cultuureducatie."
Wat we in Tilburg aan het doen zijn op het terrein van creativiteitsontwikkeling (ICQ) en de ontwikkeling van doorgaande leerlijnen sluit naadloos aan op wat de staatssecretaris voornemens is.
Klik op deze link om verder te lezen.

5. Nieuw in de brochure
 


Er is het nodige aangepast t.o.v. volgend jaar. In de inleiding van de brochure kunt u daar kennis van nemen. De belangrijkste zaken op een rij.
- Vervoer geldt alleen voor de gemeente Tilburg
- Boekingen, contacten met CiST en instellingen lopen alleen via de ICC'er en niet via andere leerkrachten. De ICC'er heeft namelijk het totale overzicht en het is voor instellingen erg verwarrend om met allerlei leerkrachten aparte afspraken te maken.
- Er zijn het voorbije jaar bij de instellingen nogal wat annuleringen binnengekomen. De annuleringen worden met ingang van het komend schooljaar volledig doorberekend aan de scholen, conform de afspraken die daar over in de inleiding van de brochure staan.
 


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief