CiST Nieuwsbrief
 

Nieuwsbrief 4-2011, primair onderwijs | 18 oktober 2011


1. Architectuurtekenen
2. Nationale Voorleesdagen
3. Kunstland
4. CQ-cursus
5. Symposium ICQ
6. COT
7. OO-ZONE
8. Banieren Rotary Triborch
 


8 november. Voorleesdagen
25 januari. COT in Ede

1. Architectuurtekenen in Vincents Tekenlokaal
 
In 2011 is het vijftig jaar geleden dat de sanering van de Koningswei begon. Stichting Straat en o.a. Stadsmuseum Tilburg / Vincents Tekenlokaal wijden in november 2011 een ‘jubileum’ aan de roemruchte volkswijk.
 Zo is er aandacht voor het (on-)menselijk bestaan in de ‘Waai’. Wie woonden er, onder welke omstandigheden en hoe werd er samengeleefd? Daarnaast komen de geschiedenis en de sloop van de volkswijk aan bod. Tevens wordt bekeken wat ervoor in de plaats kwam en denken leerlingen na over de toekomst van het vroegere ‘grondgebied’ van de Koningswei.
 
Hoe het Koningsplein er anders uit had kunnen zien, visualiseren zij in Vincents Tekenlokaal. Via de tekencomputers worden bestaande foto´s gebruikt als ondergrond: de leerlingen tekenen er nieuwe gebouwen, pleinen en straatmeubilair in. Dat doen zij onder begeleiding van een professional.
 
Deze tekenles wordt gecombineerd met een bezoek aan de expositie over de Koningswei in de bibliotheek op het Koningsplein.
 
Periode: 1 november tot en met 30 november 2011
Vincents Tekenlokaal www.vincentstekenlokaal.nl is geopend van dinsdag tot en met vrijdag
Groepen graag reserveren via boekingenVTL@mommerskwartier.nl of 013 542 91 97
Kosten: € 100,- per klas
Duur: 2 uur en 15 minuten (1 uur in VTL workshop en 1 uur in bieb expositie. Daarna wissel)
 
 
2. Informatieavond Nationale Voorleesdagen 
 
Op dinsdag 8 november organiseert de Werkgroep Nationale Voorleesdagen de jaarlijkse informatiebijeenkomst over de Nationale Voorleesdagen. Alle scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben per post een uitnodiging hiervoor ontvangen. Naast een voorstelling van Len Copal zijn er zeven verschillende workshops.
Meer informatie? Klik hier.

 
3. NatuurNu - Kunstland  
 
De eerste editie van NatuurNu - Kunstland was een succes. In dit project waarin het BIKcollectief en de Kinderkunstklas samenwerkte met Van Naturen werden kunst- en natuureducatie met elkaar verbonden. In de pers hebt u daar het nodige over kunnen lezen. Zo'n 500 leerlingen deden aan dit project mee.
Op basis van de evaluatie is besloten om het project voort te zetten. We denken er over om in het voorjaar en in het najaar een editie uit te voeren. Interesse? Meld het ons, jan.stoel@tilburg.nl .
 
4. CQ-cursus
 
Een verdiepende cursus voor ICC-ers om het creatieve Quotiënt bij kinderen te stimuleren
 
Bureau CiST is samen met Kunst in Zicht vzw uit Turnhout gestart met een driejarig pilotproject ICQ. ICQ is de combinatie van de Nederlandse ICC cursus en de Vlaamse CQ cursus. In Nederland is men inmiddels bekend met de ICC cursus, die vooral de nadruk legt op het ontwikkelen van een cultuureducatief beleidsplan, draagvlak binnen het schoolteam en het deelnemen aan een lokaal netwerk. Bij CQ gaat het juist om het inhoudelijke aspect; stimuleren van het Creatieve Quotiënt. Deze cursus gaat juist weer terug naar de vraag waarom cultuureducatie belangrijk is en hoe je er in de klas en op school mee aan de slag kunt gaan. Het stimuleren van creativiteit en zintuiglijke waarnemen. ICQ is de samenvoeging van beide cursussen, zodat alle aspecten rondom cultuureducatie aan bod komen binnen één cursus. In eerste instantie worden nu in Nederland de CQ cursus aangeboden en in Vlaanderen de ICC cursus.
Aanmelden bij wendy.goossens@tilburg.nl
Datum: 11 en 18 januari 2012 en 8 en 15 februari 2012
Duur: 3 uur
Plaats: locatie
Kosten: € 0
 
5. Symposium ICQ
 
Het ICQ-project wordt afgesloten op 7 maart met een symposium in Museum de Pont. Het symposium vindt 's middags plaats. Interesse? Kijk vanaf 1 november op de website van ICQ (www.icqweb.eu) om u op te geven. Deelname is gratis.
De defintieve ICQ-cursus wordt gepresenteerd én voor de echte kunstliefhebber zijn er rondleidingen bij de tentoonstelling van Ai Wei Wei.
Deze middag mag een echte ICC'er eigenlijk niet missen!
 
6. COT
 
Voor ICC'ers en directeuren wordt op 25 januari 2012 door Cultuurnetwerk Nederland de derde Culturele onderwijstentoonstelling (COT) georganiseerd. Deze grootschalige netwerkbijeenkomst heeft een gevarieerd programma met lezingen, workshops en discussiebijeenkomsten. Via www.cultuurcoordinator.nl kunt u zich binnenkort aanmelden en kunt u zien wat er op het programma staat. Het centrale thema dit jaar is creativiteit. Locatie: Reehorst in Ede.
  
7. OO – ZONE
 
Onderzoek doen aan echte voorwerpen, die je met een speciale pas ook nog zelf uit de kasten mag halen. Dat is waar het om draait in de OO – ZONE. Leerlingen luisteren er naar het ritme van de regen, vergelijken dieren op schilderijen met ‘echte’ of leren hoe erfelijkheid gebruikt wordt in forensisch onderzoek. Met educatieve computerprogramma’s werken ze aan eigen onderzoekjes, halen ze materiaal uit het depot en doen ze verrassende ontdekkingen. De OO – ZONE laat zich maar moeilijk beschrijven, die moet je beleven!
In de nieuwste aanwinst van Natuurmuseum Brabant, het Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur, zit u met uw leerlingen in een nagebouwd museumdepot tussen meer dan 2000 objecten. Een echte onderzoeksplek         ! In de computers wachten de detective, muzikant, uitvinder of kunstschilder om alles te vertellen over hun band met de natuur. Wel eerst een onderzoekspas halen: als die gescand wordt gaan er allerlei lades open en kunnen leerlingen zelf aan de slag als echte onderzoekers. Er is maar één ding onmogelijk in de OO – ZONE: je vervelen!
Speciaal voor het onderwijs zijn bij de OO – ZONE educatieve computerprogramma’s ontwikkeld, afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën. Individueel of met een groepje ontdekken de leerlingen bijvoorbeeld welke geluiden uit de natuur je na kunt doen met muziekinstrumenten, zoeken ze op hoe het dijbeen van een mens er uit ziet en rekenen ze de lengte van het slachtoffer van een misdrijf uit. Kennis van de natuur, taalontwikkeling, rekenen maar ook beleven: het komt allemaal aan bod in de OO - ZONE.
De OO – ZONE vind je nergens anders in Nederland. Daarom werd er een speciale website voor ontwikkeld: www.oo-zone.nl staat boordevol informatie en daar stellen de personages zichzelf ook uitgebreid voor. 
Praktische informatie:
Groep: voor groepen 5 en hoger*
Datum: het hele jaar te boeken
Duur: ongeveer 1 uur en 15 minuten
Plaats: Natuurmuseum Brabant, OO - ZONE
Kosten: Gratis voor scholen uit subsidiërende gemeenten
Nadere informatie:
Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg 013-5353935 www.natuurmuseumbrabant.nl
 
 
* Het werken met de educatieve programma’s vraagt een redelijke leesvaardigheid en leerlingen moeten zelfstandig kunnen werken. De OO – ZONE kan daarom worden geboekt voor groepen 5 en hoger.
Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw groep, laat u dan door onze medewerkers adviseren!
 
8. Welke school ontwerpt een banier en wappert volgend jaar vrolijk in de stad ?
 
Wat is er leuker dan een creatief ontwerp bedenken, laten uitvoeren en tentoonstellen in de stad? Ook geven we Tilburg daarmee een fraai zomers monument.
Doen jullie mee?
 
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Rotary Tilburg Triborch willen we met hulp en inbreng van alle Tilburgse basisscholen een vlaggenpark laten ontwikkelen dat op een fraaie plek in Tilburg voor alle inwoners van de stad te bewonderen is.
Het project in het kort :
·         Wil jullie school een creatieve bijdrage leveren om Tilburg een leuke expositie te bezorgen door per school een ontwerp van een vlaggenbanier te bedenken en maken
·         Jullie ontvangen in november een creatieve briefing en een bezoek van eenm Rotary lid om het project te komen toelichten
·         De Rotary zal het door elke basisschool aangeleverde ontwerp laten drukken/vervaardigen op een banier. Er is samenwerking met het Audax Textielmuseum.
·         Elk van deze banieren wordt (vanaf mei/juni 2012) geëxposeerd aan een hoge vlaggenmast zodat een vlaggenpark gaat ontstaan dat gesitueerd zal worden op een perfecte locatie in Tilburg.
·         60 scholen, 60 banieren : Tilburg als DE textielstad van Nederland!.
·         Idee : het betreffende ontwerp van die school kan bijvoorbeeld ook op T-shirts worden gedrukt en door elke school zelf worden ingezet bij activiteiten of promotie.
·         Een idee dat van de Rotary nog nadere uitwerking verdient is het opstellen van een lesbrief / lesproject over de oorsprong, gebruik en betekenis van het zwaaien van vendels, banieren en vlaggen in de geschiedenis (bij bestormingen, oorlogen etc….).
·         Rotary Tilburg Triborch voert van elke basisschool één ontwerp uit en is er verantwoordelijk voor dat dit ontwerp op een banier geproduceerd gaat worden en vervolgens aan een paal bevestigd wordt in het vlaggenpark. De school bepaalt het ingestuurde ontwerp (waarbij elke school zelf kan bepalen of ze er een interne wedstrijd aan vooraf laat gaan welke leerling het mooiste banierontwerp heeft gemaakt)
·         De Rotary is er ook verantwoordelijk voor dat die vlaggenmasten/palen voor al die banieren in de grond worden bevestigd.
 
Goed doel
Het ligt in onze bedoeling om met dit project fondsen te verwerven om een ander belangrijk project te steunen te weten SCHOOLSCHAATSEN.
Ook dit is een project dat wij voor en met Tilburgse basisscholen realiseren.
 
Meer nieuws in de volgende uitgave en tijdens het gesprek dat we met alle basisscholen in november gaan voeren.
 
Rotary Tilburg Triborch
Coks Glerum
0641821047


Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief