menu

Ontmoeting scholen

Deelnemende scholen

 • Basisschool Aboe el Chayr
 • Basisschool Antares
 • Basisschool Berkeloo
  Hazelaarlaan , 5056 XN
 • Basisschool Bibit
 • Basisschool Bloemaert
 • Basisschool Christoffel
 • Basisschool Cocon
 • Basisschool De Alm
 • Basisschool De Boemerang
 • Basisschool De Borne
 • Basisschool De Elzen
 • Basisschool De Fonkel
 • Basisschool De Mortel
 • Basisschool De Regenboog
 • Basisschool De Sporckt
 • Basisschool De Stappen
 • Basisschool Don Sarto
 • Basisschool Franciscus
 • Basisschool Hartevelden
 • Basisschool Helen Parkhurst
 • Basisschool Hubertus
 • Basisschool Jan Ligthart Driecant
 • Basisschool Jeanne d’Arc
 • Basisschool Jan Ligthartschool Rendierhof
 • Basisschool Meander
 • Basisschool Panta Rhei
 • Basisschool Pendula
 • Basisschool Petteflet
 • Basisschool Triangel
 • Basisschool Vlashof
 • Basisschool Wandelbos
 • Basisschool Wegwijzer
 • Beatrix College
 • Basisschool Zuidwester
 • Bodde SO
 • Campus 013
 • De Nieuwste School
 • Cobbenhagecollege Mavo
 • Cobbenhagecollege Lyceum
 • De Rooi Pannen
 • Durendael
 • Jozef Mavo
 • Mill Hill College
 • Noorderlicht
 • Odulphus Lyceum
 • OC Leijpark
 • Reeshof College
 • SBO Zonnesteen
 • Ruiven
 • Schakelcollege
 • Theresia Lyceum
 • Westerwel
 • Willem II college

Deelnemende scholen

Basisschool Bibit

Bibit is een openbare school. Elk kind is welkom ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Onze leerlingen samenstelling is een afspiegeling van onze huidige maatschappij. Kinderen met uiteenlopende achtergronden leren met en van elkaar en kunnen hierdoor begrip en respect voor elkaar opbrengen.

Basisschool De Borne

Basisschool de Borne wil vanuit de kernwaarden: eigenaarschap, betrokkenheid, nieuwsgierigheid, open -en onderzoekende houding, flexibiliteit, samenwerking en ambitie de best mogelijke basis voor de toekomst bieden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Basisschool Christoffel

Ieder kind heeft er recht op om veilig, gezond, gelukkig en kansrijk te kunnen opgroeien. Ons kindcentrum speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Basisschool Cocon

Basisschool De Cocon is een Vreedzame (stads)school, waar kinderen naar toe komen om kennis en inzichten te verwerven, maar ook om een aantal houdingen en vaardigheden te leren.

Basisschool De Boemerang

De Boemerang is een moderne, vriendelijke school met zo’n 330 leerlingen. Een school waar alle klassen eens per week muziekles krijgen in een lokaal vol verschillende instrumenten en waar de allerkleinsten spelend leren en lerend spelen.

Basisschool De Elzen

Montessoribasisschool De Elzen is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

Basisschool Bloemaert

De Bloemaert wil ieder kind een veilige, gezonde, gelukkige en kansrijke schooltijd bieden.

Basisschool De Fonkel

De Fonkel wil kinderen opleiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers.Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen alles kunnen leren.

Basisschool De Mortel

Elk kind is bij ons op school van harte welkom, ongeacht geloof of achtergrond. Op onze school mogen kinderen zichzelf zijn, hun talenten ontdekken en ontwikkelen samen met andere kinderen, de leerkrachten en de omgeving. We zijn een school waarbij kinderen ontdekken wat hun visie op “leven” is.

Basisschool Don Sarto

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Basisschool Franciscus

Kinderen op de Franciscus krijgen in een veilige en vertrouwde omgeving de kans zich optimaal te ontwikkelen. Kernwoorden zijn hierbij; passend, samenwerking en kracht

Basisschool Hartevelden

Het is onze morele opdracht alle leerlingen een optimale kans te geven hun toekomst zelf te bepalen. Wij begeleiden hen daarbij op de best mogelijke manier. We zoeken steeds naar het beste resultaat.

Basisschool Helen Parkhurst

Een basisschool waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Waar ruimte is om talenten te ontdekken en te ontwikkelen en waar een goede mix tussen zelfstandigheid en samenwerking is. Waar leerlingen en leerkrachten op een prettige manier samen het leven leren.

Basisschool Hubertus

We zijn een buurtschool met een grote verantwoordelijkheid voor onze leerlingen. We nodigen leerlingen uit om de wereld te ontdekken.

Basisschool Jan Ligthart Driecant

Op Jan Ligthartschool Driecant willen we alle kinderen inspireren. Onze taak is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. We willen alle kinderen uitdagen en laten groeien. Niet alleen op intellectueel gebied, ook op het sociale en artistieke vlak.

Basisschool Jeanne d’Arc

Alle kinderen, ouders, stamgroepleiders en andere mensen die verbonden zijn met onze school gunnen wij het om te groeien. We weten dat wanneer er sprake is van een positief welbevinden en een hoge betrokkenheid, ieder kind en iedere volwassene zich optimaal kan ontplooien.

Basisschool Meander

Met kindgericht onderwijs vanuit de missie van Meander “waar kinderen samen leren” willen wij een gezonde basis leggen voor alle leerlingen om later als een volwaardig tevreden burger te kunnen functioneren.

Basisschool Panta Rhei

Panta Rhei is de enige openbare school voor Tilburg Zuidoost met vestigingen aan de Don Sartostraat, Galjoenstraat en Lancierstraat

Basisschool Pendula

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol.

Basisschool Petteflet

Montessoribasisschool De Petteflet is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

Basisschool Jan Ligthartschool Rendierhof

Het team van de JLR ambieert een hoog presterende school te zijn, met collectieve normen en waarden, met goede leerresultaten die verkregen zijn door gebruik te maken van effectieve leer-strategieën en vakmanschap te tonen in een professionele leergemeenschap, waarin leren van elkaar centraal staat.

Basisschool De Stappen

Basisschool De Stappen staat voor plezier hebben in de lessen op school en zich betrokken voelen bij elkaar. We willen onderwijs geven, dat aansluit bij iedere leerling. In een sfeer waarin mensen respect voor elkaar en voor elkaars mening hebben.

Basisschool Triangel

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Samen met u begeleiden wij uw kind bij het ontdekken en uitbouwen van deze talenten.

Basisschool Vlashof

Op de Vlashof vinden we het belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Samen met andere scholen uit de regio maakt onze school onderdeel uit van de stichting Tangent.

Basisschool Wandelbos

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

CiST werkt vanuit de vraag van de school en de gesignaleerde onderwijsontwikkeling. Om de vraag met betrekking tot cultuureducatie en de onderwijsontwikkelingen in beeld te houden voeren we gesprekken met leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directies en schoolbesturen.

Hulp of advies nodig?

We helpen graag. Neem contact met ons op.

Ineke Frijters

Contactpersoon VO

Annelijn Smulders

Procesbegeleider cultuureducatie

Robin Brugman

Procesbegeleider cultuureducatie

© 2022 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg / Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg / info@cist.nl