Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

De nieuwe magazines zijn klaar!

CiST presenteert je met heel veel plezier de nieuwe brochure Talentontwikkeling voor de schooljaren 2020-2022. Wij denken dat we in deze brochure tot een ontmoeting komen waarin de aanbieders en de school elkaar écht treffen. Graag willen we samen de weg bewandelen naar mooie betekenisvolle educatie voor de leerlingen in Tilburg.

CiST wil leerlingen en onderwijsprofessionals verleiden met kunst- en cultuur. We werken vanuit de dialoog. Voor ons staat dialoog voor een open houding naar de ander. Samen zoeken naar het waarom, hoe en wat van kunst en educatie. De vraag van het onderwijs staat centraal. Daarnaast ondersteunen wij culturele partners in hun behoefte om advies. Wij zijn zichtbaar in de stad zodat het spelen van de centrale verbindende rol vanzelfsprekend is voor de verschillende partijen. Wij denken vrij “buiten de lijntjes” en creëren ruimte en tijd om samen te sparren en te overleggen. CiST doet dat binnen drie belangrijke domeinen.

 

Primair onderwijs

CiST werkt vanuit de vraag van de school en de gesignaleerde onderwijsontwikkeling. Om de vraag met betrekking tot cultuureducatie en de onderwijsontwikkelingen in beeld te houden voeren we gesprekken met leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directies en schoolbesturen. T-Primair is een belangrijke gesprekspartner voor ons in het kader van de Brede Talentontwikkeling in Tilburg. We voeren deze gesprekken samen met het sportbedrijf, met natuur en milieu educatie en techniek en wetenschap. CiST levert de projectleider voor het programma Cultuur met Kwaliteit. Ten behoeve van de brede kennisdeling binnen het primair onderwijs organiseren we diverse netwerkbijeenkomsten.

 

Voortgezet onderwijs

CiST gaat in op de ondersteuningsvragen van de individuele scholen binnen het voortgezet onderwijs. In het kader van het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap bieden we studiemiddagen aan. CiST is verder de projectleider van het programma VMBO on Stage. We zijn daarnaast heel nauw betrokken bij de vier grote culturele projecten in de stad: Junior Stadsdichter, Tilburg got Talent, The Young Classical Talent Award en het beeldende project i.ssm. PARK. Samen met een aantal scholen en Fontys is CiST bezig om Multimedia te integreren in het cultuuronderwijs.

 

Culturele partners

CiST werkt aan een stevige samenwerking met vele culturele partners. De samenwerking met Theaters Tilburg en de Nieuwe Vorst is stevig door het ontstaan van de kernvoorstellingen. Met Factorium en Art -fact zitten we heel frequent om de tafel in het kader van de cultuurcoaches. Met 013 Poppodium is vooral vanuit de educatieve projecten in het onderwijs sprake van samenwerking. Binnen de uitvoering van de educatieve activiteiten zijn vele ZZP’ers actief, CiST staat open voor nieuw aanbod van nog onbekende ZZP’ers.

 

Speciale samenwerking met Stichting Cultlab

Sinds 1 oktober 2018 werkt CiST samen met Stichting Cultlab. Annelijn Smulders en Robin Brugman nemen de procesbegeleiding van de basisscholen, die deelnemen aan Cultuur met Kwaliteit, voor hun rekening. Tevens dragen zij met hun frisse kijk op cultuureducatie bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van CiST.

 

Over Cultlab

Kunst in het basisonderwijs verwondert, verbeeldt, inspireert, verruimt de blik. In aanraking komen met verschillende vormen van kunst is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de creativiteit. Maar hoe breng je kunst en educatie dichter bij elkaar?

Cultlab stimuleert een gezamenlijk leerproces tussen kunstenaars, leerkrachten en (kunst) studenten. Door te werken met vragen die nieuwsgierig maken en van persoonlijk belang zijn, wordt leren met en over kunst vanzelfsprekend en betekenisvol. Waarvan krijg jij shining eyes? Waarmee inspireer jij anderen? Cultlab nodigt uit om jouw drijfveer te delen met anderen en deze in een gezamenlijk maakproces in te zetten: samen werken aan een educatief, interdisciplinair project, ieder vanuit eigen kracht.

Cultlab start leerprocessen op, voedt ze en neemt ze onder de loep. We sluiten aan bij verschillende manieren van leren en bieden ondersteuning op maat. Ons team heeft ervaring in de kunsteducatie en het onderwijs (zowel maken als uitvoeren). Hierdoor kunnen we de juiste partijen aan elkaar verbinden en processen tussen deze verschillende doelgroepen begeleiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de klok mee: Ineke Frijters, Lizette Mijland, Annelijn Smulders en Robin Brugman.

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
06 53385048
ineke.frijters@tilburg.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
06 28547067
lizette.mijland@tilburg.nl
Volg ons