Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

Welkom

In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. ‘De wereld zit vol met kleuren’.

CiST wil leerlingen en onderwijsprofessionals verleiden met kunst- en cultuur. We werken vanuit de dialoog. Voor ons staat dialoog voor een open houding naar de ander. Samen zoeken naar het waarom, hoe en wat van kunst en educatie. Graag willen we de weg gaan bewandelen naar mooie betekenisvolle educatie voor de leerlingen in Tilburg. De vraag van het onderwijs staat centraal. Daarnaast ondersteunen wij culturele partners in hun behoefte om advies. Wij zijn zichtbaar in de stad zodat het spelen van de centrale verbindende rol vanzelfsprekend is voor de verschillende partijen. Wij denken vrij ” buiten de lijntjes” en creëren ruimte en tijd om samen te sparren en te overleggen. Wij doen dat binnen drie belangrijke domeinen.

Primair onderwijs

CiST werkt vanuit de vraag van de school en de gesignaleerde onderwijsontwikkeling. Om de vraag met betrekking tot cultuureducatie en de onderwijsontwikkelingen in beeld te houden voeren we gesprekken met leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directies en schoolbesturen. T-Primair is een belangrijke gesprekspartner voor ons in het kader van de Brede Talentontwikkeling in Tilburg. We voeren deze gesprekken samen met het sportbedrijf, met natuur en milieu educatie en techniek en wetenschap. CiST levert de projectleider voor het programma Cultuur met Kwaliteit. Ten behoeve van de brede kennisdeling binnen het primair onderwijs organiseren we diverse inspirerende netwerkbijeenkomsten.

Voortgezet onderwijs

CiST gaat in op de ondersteuningsvragen van de individuele scholen binnen het voortgezet onderwijs. In het kader van het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap bieden we prikkelende en inspirerende studiemiddagen aan. CiST is verder de projectleider van het programma VMBO on Stage. We zijn daarnaast heel nauw betrokken bij de drie grote culturele projecten in de stad: Junior Stadsdichter, Tilburg got Talent en The Young Classical Talent Award. Samen met een aantal scholen en Fontys is CiST bezig om het werkgebied Nieuwe Media te integreren in het cultuuronderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband met de Brabantse steden ontwikkelen we op dit moment een leerlijn hiervoor. Onze wens is verder om het aantal grote culturele  projecten nog uit  te breiden met een project beeldend.

Culturele partners

CiST werkt aan een stevige samenwerking met vele culturele partners. De samenwerking met Theaters Tilburg en de Nieuwe Vorst wordt steeds steviger door het ontstaan van kernvoorstellingen. Met Factorium en Art -fact zitten we heel frequent om de tafel in het kader van de cultuurcoaches. Met Poppodium 013 is vooral vanuit de educatieve projecten in het voortgezet onderwijs sprake van een stevige samenwerking. Extra aandacht is nog nodig voor het verbinden met erfgoed en musea. Dit punt heeft zeker onze aandacht. Binnen de uitvoering van de educatieve activiteiten zijn vele ZZP’ers actief, CiST staat open voor nieuw aanbod van nog onbekende ZZP’ers.

Speciale samenwerking met Stichting Cultlab

Sinds 1 oktober 2018 werkt CiST samen met Stichting Cultlab. Annelijn Smulders en Robin Brugman nemen de procesbegeleiding van de basisscholen, die deelnemen aan Cultuur met Kwaliteit, voor hun rekening. Tevens dragen zij met hun frisse kijk op cultuureducatie bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van CiST.

 

 

 

 

 

 

 

CiST presenteert je met heel veel plezier de nieuwe brochures Talentontwikkeling voor het schooljaar 2019-2020. Wij denken dat we in deze brochures tot een ontmoeting komen waarin de aanbieders en de school elkaar echt treffen. De brochures zijn nu ook online te raadplegen. In onderstaand filmpje kunt u de nieuwe bestelprocedure nog eens rustig bekijken.

 

CiST telt de volgende adviseurs: Lizette Mijland en Ineke Frijters . U kunt met hen contact opnemen. Voor vragen rondom Try out Cultuur kunt U contact opnemen met Lizette Mijland.

Robin Brugman en Annelijn Smulders ondersteunen CiST, vanuit Stichting Cultlab met de procesbegeleiding van Cultuur met Kwaliteit voor het primair onderwijs.

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
06 53385048
ineke.frijters@tilburg.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
06 28547067
lizette.mijland@tilburg.nl
Volg ons