Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg

De nieuwe brochures zijn in de maak!

In de wereld om ons heen is van alles te zien en te beleven. ‘De wereld zit vol met kleuren’.

CiST wil leerlingen en onderwijsprofessionals verleiden met kunst- en cultuur. We werken vanuit de dialoog. Voor ons staat dialoog voor een open houding naar de ander. Samen zoeken naar het waarom, hoe en wat van kunst en educatie. Graag willen we de weg gaan bewandelen naar mooie betekenisvolle educatie voor de leerlingen in Tilburg. De vraag van het onderwijs staat centraal. Daarnaast ondersteunen wij culturele partners in hun behoefte om advies. Wij zijn zichtbaar in de stad zodat het spelen van de centrale verbindende rol vanzelfsprekend is voor de verschillende partijen. Wij denken vrij ” buiten de lijntjes” en creëren ruimte en tijd om samen te sparren en te overleggen. Wij doen dat binnen drie belangrijke domeinen.

Speciale samenwerking met Stichting Cultlab

Sinds 1 oktober 2018 werkt CiST samen met Stichting Cultlab. Annelijn Smulders en Robin Brugman nemen de procesbegeleiding van de basisscholen, die deelnemen aan Cultuur met Kwaliteit, voor hun rekening. Tevens dragen zij met hun frisse kijk op cultuureducatie bij aan de inhoudelijke doorontwikkeling van CiST.

In juni 2020 komen de nieuwe brochures Talentontwikkeling. Wij denken dat we in deze brochures tot een ontmoeting komen waarin de aanbieders en de school elkaar echt treffen. We zullen er zorg voor dragen dat de nieuwe brochures snel bij de scholen komen. 

CiST telt de volgende adviseurs: Lizette Mijland en Ineke Frijters . U kunt met hen contact opnemen. Voor vragen rondom Try out Cultuur kunt U contact opnemen met Lizette Mijland.

Robin Brugman en Annelijn Smulders ondersteunen CiST, vanuit Stichting Cultlab met de procesbegeleiding van Cultuur met Kwaliteit voor het primair onderwijs.

Zoek op
Trefwoord

Geef een of meerdere trefwoorden

Brochures
Downloaden | Bestellen | Contact

Adres
Koningsplein 11a
5038 WG Tilburg
Contactpersoon VO
Ineke Frijters
06 53385048
ineke.frijters@tilburg.nl
Contactpersoon PO
Lizette Mijland
06 28547067
lizette.mijland@tilburg.nl
Volg ons