Welkom

“De wereld zit vol met kleuren…”

Cultuur is meer dan een versiersel van het dagelijks leven. Cultuur biedt ontspanning en geeft mensen de kans om zichzelf en hun creativiteit te ontplooien. Cultuur is een bron van sociaal contact, een mogelijke aanzet zijn tot meer wederzijds begrip. Cultuur is identiteit en tegelijkertijd de uitdrukking van nieuwe zienswijzen en andere uitingsvormen. Cultuur brengt het besef dat je op een andere manier naar de wereld kunt kijken, waardoor je de dingen anders ziet. Wat CiST betreft gaat het daar om bij cultuureducatie: kinderen/jongeren vanuit een gerichte kennismaking met culturele uitingen en fenomenen leren dat ‘de wereld vol met kleuren zit’. Cultuureducatie is dus leren.

Bureau CiST (Cultuur in School Tilburg) ontwikkelt beleid om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. CiST bemiddelt tussen het culturele veld en het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op hoe de vraag van de scholen beantwoord kan worden door het culturele veld in haar volle breedte. CiST adviseert en ondersteunt scholen bij het verwerven van subsidie, geeft structurele begeleiding, verzorgt training en scholing… en legt daarbij het accent op de kwaliteit, de verankering en de pedagogisch-didactische onderbouwing van cultuureducatie in het onderwijs.

CiST brengt jaarlijks een brochure uit met daarin een overzicht van het aanbod van de cultuurinstellingen in Tilburg. Die brochure is nu ook online te raadplegen!

Maandelijks worden scholen via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en speciale projecten. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief of oude nieuwsbrieven downloaden.

CiST is er vooral voor het begeleidingsproces dat bij de implementatie van cultuureducatie een rol speelt. CiST heeft het overzicht over wat zich in het culturele veld afspeelt en kan daardoor uitstekend helpen om instellingen samen aan tafel te brengen. CiST is onafhankelijk en heeft geen commercieel belang.

Bureau CiST telt de volgende adviseurs: Lizette Mijland en Ineke Frijters . U kunt met hen contact opnemen. Voor vragen rondom Try out Cultuur kunt U contact opnemen met Lizette Mijland. Robin Brugman en Annelijn Smulders ondersteunen CiST, vanuit Stichting Cultlab, op dit moment met de projectleiding van Cultuur met Kwaliteit voor het primair onderwijs.