menu

Basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot

Basisschool Berkeloo in Berkel-Enschot is een RK basisschool die deel uitmaakt van Stichting Tangent. Berkeloo heeft momenteel zo’n 450 leerlingen. In onze school bevindt zich voorschoolse en naschoolse opvang door stichting Humankind. Als school vinden het belangrijk om ergens voor te staan en te gaan. Dit hebben we omschreven in onze missie, visie en kernwaarden.
 
Onze missie: stralende kinderen

Op Berkeloo willen we alle kinderen laten stralen. Kinderen die stralen durven zichzelf te laten zien, kennen hun verantwoordelijkheid en gaan uit van hun eigen kracht en die van anderen. Stralende kinderen weten wat ze “waard” zijn en staan hun mannetje… nu en in de toekomst.

 
Onze visie: positieve aandacht

Om kinderen te laten stralen, gaan we uit van hun goede eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Door deze te benadrukken, te prikkelen en ze positieve en persoonlijke aandacht te geven, zetten we kinderen in hun kracht. Hierdoor gaan ze groeien en bloeien en zijn ze in staat de buitenwereld te laten zien hoe mooi ze zijn. Van buiten én van binnen. We leren van en met elkaar om samen verder te komen. Fouten maken mag… sterker nog, die ervaringen nemen we mee in ons leerproces. Een leerproces waarvan het kind zelf eigenaar is. En waar leerkrachten en ouders de verantwoordelijkheid nemen het kind hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Samen voor goed onderwijs!

 

Onze basis:

Stralende kinderen floreren het beste vanuit een sterke basis: samen leren in een omgeving die veilig en vertrouwd voelt, structuur en houvast biedt en bijdraagt aan een fijne sfeer. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en accepteren dat we allemaal verschillend zijn. Op individueel niveau streven naar een evenwichtige balans tussen het varen op je ‘hoofdhanden en hart’. Voor het opdoen van (basis)kennis, vaardigheden en technieken, doen we een beroep op het denkproces (hoofd). Om dat wat we met ons hoofd leren in de praktijk te kunnen brengen, laten we kinderen ook letterlijk doen (handen). En om dat wat ze weten en dat wat ze kunnen aan te laten sluiten bij dat wat ze willen, leren we kinderen te luisteren naar en te vertrouwen op hun gevoel (hart). Daar groeit een kind van!

Onze kernwaarden:

  • Eigenaarschap
    Op Berkeloo zijn kinderen nieuwsgierig en leergierig. Ze willen groeien en zijn zich bewust van hun eigen ontwikkeling en die van anderen. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor hun persoonlijke leerdoelen en durven daarbij om hulp te vragen.

  • Verbinding
    Op Berkeloo staan kinderen, leerkrachten en ouders in contact met elkaar. Door samen betrokken te zijn, creëren we ruimte waarin kinderen zich durven te uiten en te ontwikkelen. Op deze manier stimuleren we hen om zichzelf te mogen zijn.

  • Inspiratie
    Op Berkeloo hebben kinderen plezier in het leren van en met elkaar. Talent is daarbij het uitgangspunt. Op een creatieve manier ontdekken en ontplooien we de talenten van kinderen en zetten we die van leerkrachten, ouders en externen in ter verrijking.

 

© 2023 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl