menu

Christoffel

Ons hoogste doel

Ieder kind heeft er recht op om veilig, gezond, gelukkig en kansrijk te kunnen opgroeien. Ons kindcentrum speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Kindcentrum Christoffel wil bijdragen aan een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar in een thuisnabije omgeving, zodat zij voldoende vaardigheden en veerkracht hebben om gelukkig en succesvol te participeren in onze dynamische samenleving. De kinderen van nu vormen de samenleving van straks. We hebben nog geen idee hoe die wereld en hun leven eruit zullen zien en welke beroepen zij zullen uitoefenen. Het tempo van de veranderingen is hoog. Daarom willen we alle kinderen die nu op ons kindcentrum zitten brede en maximale ontplooiing bieden. We werken aan zelfredzaamheid en zelfontwikkeling. We willen de kinderen voorbereiden op de steeds veranderende toekomst en hen en onszelf stimuleren ‘out of the box’ te denken.

 

Zo zien wij onze rol

Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De leerkracht speelt daarin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen.

De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of de schoolpoort. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Als nauw samenwerkend collectief van vijfentwintig authentieke, autonome, sociaal katholieke scholen voor primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

 

Visie van ons Kindcentrum

Wanneer kinderen geboren worden, start hun reis. Vanaf het moment dat zij samen met hun ouders bij Kindcentrum Christoffel binnenkomen, wordt hun rugzak steeds verder gevuld. Voorwaarde is het sociaal emotioneel welbevinden van het kind en het kind alle kansen bieden om zich optimaal te ontplooien. Een kind is van nature leergierig en nieuwsgierig. Het kind heeft een natuurlijke belangstelling om op actieve wijze de wereld om zich heen te onderzoeken. We willen kinderen hierin tegemoetkomen door hen zoveel als dat kan betekenisvol (levensecht) te laten leren.

Kindcentrum Christoffel is een veilige plek waar kinderen worden uitgedaagd en waar rekening wordt gehouden met wie ze zijn en wat hun stimulerende en belemmerende factoren zijn. We werken vanuit één gezamenlijke visie op kindontwikkeling, handelingsgericht werken zit in ons DNA en ouders worden gezien als expert van hun eigen kind. De driehoek ouder-kind-leerkracht staat centraal. Afstemmen op de onderwijsbehoeften doen wij door een beredeneerd aanbod te verzorgen in opvang en onderwijs. Duurzaam, zorgzaam en verantwoordelijk zijn voor je zelf, je omgeving en de ander, vinden we belangrijk en stralen we uit. Zelfverantwoordelijk leren en eigenaarschap van kinderen en team vinden we hierbij essentieel.

Het Kindcentrum behoudt wat goed is, verbetert wat nodig is en gaat uit van het goed beheersen van de basisvaardigheden en het ontdekken, ontwikkelen en ontplooien van talenten. Het Kindcentrum wil het verschil maken voor het kind en voor de samenleving van vandaag en morgen door samen te werken aan een pedagogische omgeving waarin iedereen meedoet, hoe verschillend ook! In ons Kindcentrum bieden we ieder kind een veilige plek om te oefenen/leren voor het leven zodat ieder kind kan zeggen:

Met zelfvertrouwen en een volle rugzak aan bagage kan ik de volgende stap zetten!

© 2024 CiST Talentontwikkeling & Cultuureducatie Tilburg | Carré 32-38, 5017 JE, Tilburg
KvK: 80473954 | BTW: NL861684473B01 | Bank: NL39RABO0361199708 | info@cist.nl